Přeskočit na obsah

Co pád vlády znamená pro zdravotnictví?

Nedostatek kontinuity v politických strukturách je jedním z trvalých problémů českého zdravotnictví. Na druhou stranu se všichni úspěšní hráči naučili tomu přizpůsobit. Proto jsme tentokrát v diskusním fóru položili tuto otázku: Jak podle vás ovlivní proces sestavování nové vlády a očekávaná předvolební kampaň zdravotnictví v následujícím období?


Kéž by tvůrci volebních kampaní nechali zdravotnictví v klidu
České zdravotnictví je boj nejchytřejších lidí o 200 miliard korun. Boj je to tvrdý, ale žádná slova těch 200 miliard nenavýší. Pokud nebude krize, pak ta či ona vláda přerozdělí koláč podle svých preferencí a zcela logicky se ozve nářek těch, na které se nedostalo. Bude spousta malých bitev, vítězství a křivd, ale suma zůstane stejná. Nejhorší na tom je, že zase bude spousta věcí jinak, jenom aby byla jinak. Pokud krize přijde, lidé snesou určité reformy a je to šance pro budoucnost. Někdo dostane šanci tak asi na rok a snad ji nezahodí. Bylo by fajn, kdyby tentokrát tvůrci volebních kampaní nechali zdravotnictví v klidu. Hlavně nic neslibovat. Pokud už je nutné slibovat nesmysly, prosím neplnit!!! A jsme zpátky u těch 200 miliard -hlavně aby jich bylo aspoň tolik. My už se o to nějak popereme...
MUDr. Roman Šmucler, CSc., Klinika a institut estetické medicíny - Asklepion

V období střídání se můžeme více soustředit na vnitřní problémy nemocnice
Každý žije politickou stránkou věci, ale řešení zdravotnictví má i své rutinní dennodenní administrativní aspekty a jakékoliv střídání vlády znamená vždy určitou přestávku v kultivaci celého systému. My, jako přímo řízená organizace, v takovéto době vždy cítíme určité uvolnění rukou na řešení vnitřních problémů nemocnice, protože z ministerstva nám prší podstatně méně korespondence a úkolů. Plynulé odbavování systémových úkolů ale obvykle stagnuje a ustavení nové vlády, zejména je-li z jiné politické garnitury, znamená téměř jistě strašlivé personální čistky, pád do hlubin a pomalý několikaměsíční návrat na bazální úroveň běžných interakcí s nadřízenými pracovníky a nastolování nových agend. Osobně nemám větší problém s ideologickými obraty při řízení zdravotnictví, ale spíše s technickými věcmi. Jako příklad je možno uvést, kolikrát se třeba již změnil stále neukončený systém zavádění kvality. Ale abych nekritizoval své nadřízené ministerstvo, tak si postesknu nad sousedním resortem. Mám třeba obavu, že po změně vlády nám ještě dlouho nikdo nenapraví úděsně vymyšlenou administraci nového systému pracovních neschopností, která přes veškeré proklamace o egovernmentu a snahy zdravotnictví zefektivnit přinesla obrovský nárůst nákladů na zpracování. Pro nás je to možná daleko větší rána než to, jestli bude zdravotnictví více levé, pravé či středové.
Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ředitel FN Hradec Králové

Zvýší se tempo růstu výdajů

Důsledky předvolební kampaně určitě spíše zvýší tempo růstu výdajů. Již kampaň pro krajské volby přinesla výrazné snížení účinnosti regulačních poplatků, aniž by se tento výpadek pro zdravotní pojišťovny nějak kompenzoval. Je zřejmé, že i nadcházející předvolební kampaň se zdravotnictví nevyhne.
Pád vlády byl z hlediska uskutečňování ohlášených legislativních změn jen závěrečný krok. Bohužel již celý rok 2008 se ohlášená reforma postupně měnila a odsouvala. Přitom nám nepřísluší rozhodovat, jak by měla reforma vypadat. Velmi citelně nás však zasahují neustálé změny a nepředvídatelnost vývoje. Je to problém srozumitelnosti pro běžné občany, ale i pro efektivitu při vynakládání financí na provoz zdravotních pojišťoven.
Ing. Ladislav Friedrich, CSc., generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Bez elementární shody nás čekají manévry od zdi ke zdi
Pokud se uskuteční navrhované navýšení platby státu za lidi bez vlastního příjmu, které bude částečně kompenzovat očekávaný propad výběru pojistného, pak by se předvolební politické zápolení nemělo ve zdravotnictví zásadně projevit. Větší otazník visí nad povolebním vývojem, protože stále schází elementární shoda hlavních politických sil nad směrem, kterým se má naše zdravotnictví dlouhodobě ubírat. Bez ní nás ve zdravotnictví i nadále čekají manévry od zdi ke zdi k malému potěšení těch, kteří se v něm každodenně pohybují. Jako bytostný optimista věřím, že se správná řešení stejně nakonec prosadí, ale skutečně vím, že to někdy trvá hodně dlouho a že se to pěkně prodraží. Vzhledem k charakteru zdravotnictví a trendům vývoje zdravotních systémů v Evropě je jisté, že se v něm bude postupně kultivovat model regulovaného trhu. To by měla pravice i levice konečně vzít na vědomí a dál vést diskuse nad formou a rozsahem regulací nutných k zajištění sociální citlivosti zdravotnictví a všeobecné dostupnosti jeho služeb na straně jedné a nad nastavením podmínek k účelnému zapojení tržních sil ve službách efektivity, kvality a vnímavosti kpotřebám individuálních pacientů na straně druhé. Je to jednoduché, ale kde na to najít lidi?
MUDr. Pavel Vepřek, občanské sdružení Občan

Do voleb se nestane vůbec nic
Pro zdravotnictví sestavení nové vlády, ať už bude jakákoli, znamená, že do voleb se nestane vůbec nic. Není pochyb o tom, že zdravotnictví bude opět jedním z hlavních témat předvolební kampaně. Bohužel asi nepůjde o odbornou diskusi, ale o prezentování jednoduchých a chytlavých hesel. Hlavním tématem budou určitě poplatky. Poplatky sice nejsou z hlediska rozvoje zdravotnictví tím nejdůležitějším, ale na rozdíl od jiných témat (role zdravotních pojišťoven, standardy, kvalita, úhradové mechanismy) jsou tématem, kterým lze nejlépe ovlivňovat mínění veřejnosti o zdravotnictví.
Paradoxně může ekonomická krize českému zdravotnictví prospět v tom, že některá opatření si prostě vynutí ekonomické okolnosti, které se neptají na barvu vlády. Po odmítnutí Julínkových návrhů pravice jiný koncept reforem zřejmě nemá k dispozici, žádný ucelený reformní dokument nezveřejnila ani levice, takže zcela promarnila čas v opozici na jeho přípravu. Po volbách až do konce roku 2009 lze tedy očekávat nanejvýše drobná, pragmatická opatření nebo hůře opatření populistická, která mohou budoucímu rozvoji spíše uškodit.
Doc. Mgr. Ing. Martin Dlouhý, MSc., Ph.D., Vysoká škola ekonomická, Praha

Potřebujeme konsensuální řešení
V tomto okamžiku není možné odhadnout, jak proces sestavování nové vlády ovlivní zdravotnictví. Nezapomeňme, že půjde o vládu překlenovací, a ta by neměla mít přehnané ambice. V předvolební kampani se ale jistě stane zdravotnictví ústředním tématem, stejně jako tomu bylo v posledních kampaních. Přejme si společně, aby jednotlivé programy měly reformní náboj a aby politická reprezentace měla dostatek odvahy hledat konsensuální řešení. Zdravotnictví a zejména pacienti by si to skutečně zasloužili.
Bc. Vladimír Kothera, MBA, ředitel Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE

Zdravotnictví bude významným argumentem
Ač nejsem jasnovidcem, troufám si předvídat, že téma zdravotnictví bude významným argumentem předvolební kampaně. Levice bude jako vždy hřímat z tribun o lidskosti, rovnosti, a tudíž o bezplatném zdravotnictví. Pravice naopak bude znovu (a doufejme lépe) objasňovat, proč jsou reformy (a vyšší spoluúčast) nezbytné. Argumenty levice budou pochopitelně líbivější, avšak použije-li pravice vhodnou komunikaci, má šanci voliče přesvědčit -protože změn je skutečně zapotřebí:
Pacienti si skutečně zaslouží lepší zacházení, vyšší informovanost i standardizaci léčebných postupů. Stejně tak je třeba spravedlivěji přerozdělit finance v systému.
Modelový příklad - levici bude připadat spravedlivé i nadále hradit ročně cca šest milionů amalgámových výplní, zatímco pravice by ráda vyměnila tyto úhrady třeba za stovky vyléčených dětských karcinomů či účinnější boj s epidemií diabetu. Souhrn financí je totiž pro obě strany neměnný a není nafukovací.
Zvládne-li pravice předvolební komunikaci, má šanci dokázat, že její scénář je ve skutečnosti mnohem solidárnější nežli ten levicový. Musí však předložit veřejnosti konkrétní fakta a konkrétní přínosy pro konkrétní skupinu pacientů.
Zdravotnicko-ekonomické statistiky DALY (Disability Adjusted Life Years) nabízejí již od roku 1996 exaktní návod na redistribuci financí jednotlivým zdravotnickým sekcím. Do stomatologie dnes "teče" cca 5 %, z nichž 4 % patří do "závažnějších" oborů. Je prima zachránit lidský zub. Ještě skvělejší však je zachránit lidský život. Zda tuto jednoduchou "nerovnici" pochopí i řadoví voliči, záleží na pravicových politicích a jejich schopnosti komunikovat. Moc bych jim to přál!
Ing. Tomáš Košumberský, Česká stomatologická akademie

Do voleb mají šanci jen dílčí změny
Nijak. Odpověď by zde mohla skončit. Nově ustavená vláda bude z odborníků-administrátorů, nikoliv reformátorů. Má-li být vláda napůl podle opozice a napůl podle koalice, v tuto chvíli (na začátku dubna 2009) nevíme, zda zdravotnictví spadne spíše k prvním, anebo druhým. Do voleb je možné, že sněmovnou projdou určité drobné dílčí změny, které jsou příliš technické, než aby vyvolaly u veřejnosti nějaké vášně. Hodně při tom bude záležet na čtyřech poslancích, jejichž hlasování přivodilo pád současné vlády. Nemají budoucnost ve sněmovně ani ve stranách, které doposud reprezentovali. Proto je těžké odhadnout, zda podpoří návrhy spíše koaliční anebo opoziční. Plynule přecházíme k tomu, co může zdravotnictví očekávat od předvolební kampaně. Jednak, že určitě bude opět její součástí. Koncepce "zprava" bude nepochybně "Julínkova reforma". Za pár týdnů se nic zásadně jiného nevymyslí. Je otázka, zda se podaří ji komunikačně lépe zabalit než napoprvé. Co můžeme čekat "zleva", se dá hůř odhadnout. Snad rozvinutí myšlenky "neziskových nemocnic". Zda zůstanou poplatky předvolebním tématem, záleží na tom, jestli se je podaří s pomocí "skupiny čtyř" shodit již nyní, anebo nikoliv. Možná, že se "poplatky" nechají žít jen kvůli tomu, aby bylo o čem vést kampaň. Najít rychle nějaký podobný problém, zformulovat jeho řešení do dvou tří slov a rozdmýchat myšlenku ve stepní požár není zas tak jednoduché.
MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed

Medical Tribune

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…