Přeskočit na obsah

Dalším cílem je doplnit vybavení o PET MR

 

  • Jaké máte další plány při budování národního onkologického centra?

Především chci připomenout, že Motol je od roku 2017 ve vyhlášce MZ zmiňován jako jedno ze dvou národních onkologických center. V ČR máme stupňování sítě tak, že máme regionální onkologické skupiny, zhruba na úrovni okresu, komplexní onkologická centra, zhruba na úrovni kraje, a pak máme určité druhy nádorů, které se vyskytují v populaci velmi raritně, obvykle je potřeba na to, aby se mohly kvalitně léčit, spád pět milionů lidí, takže v ČR jsou dvě národní onkologická centra, jedno je Masarykův onkologický ústav v Brně, druhé tady v Motole. A v této chvíli je potřeba začít budovat špičkovou lůžkovou kapacitu, zobrazovací metody i léčbu. Tři nové urychlovače jsou první část, teď by měla přijít PET MR, tedy pozitronová emisní tomografie spojená s magnetickou rezonancí. Jediná v ČR zatím je v Plzni, v Praze ani jinde po republice žádná další není. Chtěli bychom vybudovat také prostorové zázemí – plicní kliniku, kterou více potřebujeme v modrém pavilonu, protože více spolupracuje s 3. chirurgií na transplantacích plic, chceme přesunout do modrého pavilonu, a naopak z modrého pavilonu sem do nové budovy dětské onkologie chceme přesunout onkologii, aby péče byla na jednom místě komplexní.

 

  • Tolik přístroje a prostory. Jak jste na tom s personálem pro národní centrum?

Lékařů máme dostatek, ale se sestrami je, nejen na onkologii, problém. Personál tedy budeme muset také řešit.

 

  • Pokud rozšíříte kapacity, jednáte už se zdravotními pojišťovnami, aby péči hradily?

Předpokládám, že s pojišťovnami jednat budeme. Ve chvíli, kdy se nám podaří dostat do vyhlášky národní onkologické centrum, protože léčba raritních nádorů je velmi drahá, tak bychom rádi s pojišťovnami o úhradě jednali.

 

  • Můžete získat pro centrum také evropské peníze?

Praha jako bohatý region na evropské peníze většinou nedosáhne, ale na PET MR bychom je dostat mohli, pokud to ministerstvo zdravotnictví zařadí do prioritních položek, o což usilujeme.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…