Přeskočit na obsah

Desdemona by to měla snazší

Pocit důvěryhodnosti tváře vzniká společnou činností zrakových a dalších částí mozku. Neuvědomujeme si ji. Teprve v dalším kroku, po několika stech milisekund, vstupuje do vědomí a objevuje se pocit „tvář důvěryhodná – nedůvěryhodná“. Lidé s nedůvěryhodnou tváří prohrávají v ekonomických hrách. V simulovaných soudech jsou odsouzeni častěji, přestože důkazy svědčí pro jejich nevinu. Jak je odhad automatický a lidé se v něm často shodují, přesný moc není, což prokázaly experimenty, v nichž lidé odhadovali, zda se dívají na tvář čestného, nebo nečestného člověka, přičemž o něm nic dalšího nevěděli.


Prastarý problém – sexuální nevěra

Dospělí lidé většinou žijí v dlouhodobějších párových svazcích. Oba členové páru do partnera investují. Tudíž věnují velkou pozornost sexuální věrnosti. Mít nevěrného partnera je nevýhodné. Oba členové páru riskují ztrátu někdy nenahraditelných zdrojů. Muži riskují, že budou investovat do dítěte, které není jejich, což bývá, zjistí‑li to, pro dítě tragédie, přestože za nic nemůže. Při volbě partnerů je tvář významná. Signalizuje genetickou kvalitu, plodnost, agresivitu i míru rodičovské péče.

S jakou pravděpodobností lze z tváře soudit na sexuální nevěru? S mírně nadpoloviční pravděpodobností odhadují ženy z mužské tváře jak podvádění, jestliže pánové mají další sexuální partnerky, které v dalším vztahu nejsou, tak pytlačení, mají‑li pánové sexuální partnerky, které už v dalším vztahu jsou. Významnými faktory dámského odhadu jsou atraktivita a mužnost pánské tváře. Dlužno přičíst výši konta a hlavně – podíl na moci. Vysoký podíl na moci je pro dámy nejmocnější afrodiziakum.

Pánové z dámských tváří bez ohledu na atraktivitu a ženskost dámských tváří neodhadují nic. Jsou tupější?

Mimomanželské sexuální vztahy byly určeny v 33 z 56 kultur jako „nikoli vzácné“ u 59 procent žen a v 38 z 55 kultur u 69 procent mužů. Ve více než 50 kulturách se o pytlačení pokusilo až 70 procent lidí a skoro 60 procent z nich uspělo aspoň jednou. Rivalové a rivalky stejného pohlaví se odhánějí řadou nepříliš účinných způsobů, například označením partnera snubním prstýnkem, držením za ruku v lidské skupině. Jediným skutečně úspěšným, nicméně náročným způsobem konečného odehnání je mord.

Lze z přitažlivosti a mužnosti tváří mužských a přitažlivosti a ženskosti tváří ženských odhadnout sexuální nevěru?

Vědci nasbírali 592 bílých mužů, kteří o sobě řekli, že jsou heterosexuální, ve věku od 18 do 75 let (střední věk 37 let) a 924 bílých žen ve věku 18–98 let (střední věk 38 let). Předvedli jim fotografie tváří 101 bílých mužů a 88 žen. Tváře měly neutrální výraz, vlasy, uši a šíji zakrývala maska. Lidé na fotografiích experimentátorům předem sdělili, zda podváděli, pytlačili, nebo byli věrní.

Pozorovatelé obého pohlaví hodnotili Likertovou stupnicí atraktivitu, sexuální dimorfismus, to je míra odlišnosti ženských tváří od tváří mužských, a míru důvěryhodnosti. Atraktivita a dimorfismus byly hodnoceny sedmi body, míra důvěryhodnosti deseti body, od zcela neatraktivní mužská/ženská tvář po tvář vysoce atraktivní. Deseti body pak byla hodnocena důvěryhodnost, od „vysoce nepravděpodobné, že byl/a nedůvěryhodný/ á“ až k „s vysokou pravděpodobností nedůvěryhodný“.

Jak muži coby skupina, tak ženy, opět coby skupina, dobře odhadovali pravděpodobnost nevěry z tváří mužských, z tváří ženských ji odhadnout nedokázali. I když skupina odhaduje dobře, její členové se v míře odhadu mohou lišit. Jediným vodítkem pro individuální odhad nevěrníka byla míra sexuálního dimorfismu. Přitažlivost a nedůvěryhodnost tváře dobrými vodítky nebyly. Bylo překvapením, že přitažliví muži, častěji hodnocení jako možní nevěrníci, ve skutečnosti pytlačili méně. Přesto: přesnost odhadu byla jen opravdu mírná. Othellové jsou na tom po této stránce mizerně, Desdemony jen o málo lépe. Příroda má nový život ráda, co to udělá s jeho tvůrci, je jí lhostejné.


Proč jsou lidé sexuálně nevěrní?

Asi 77 procent dotázaných lidí uvádí, že své trvalé partnery přestali mít rádi, milují své nové partnery. Pro 74 procent lidí je důvodem k nevěře nuda v současném vztahu, hledají větší rozmanitost, což je častější u mužů. 70 procent lidí tímto způsobem odpovídá na nedostatek partnerské pozornosti. Tento důvod se častěji vyskytuje u žen. 70 procent lidí uvádí náhodu, například opilost, jejich nevěra není plánovaná a ve svém trvalém vztahu jsou spokojení. Pro 57 procent lidí je důvodem nevěry zvýšení sebeúcty, ohodnocení vlastního ega. Pro 43 procent lidí je důvodem hněv, nevěra je způsob, jak partnera potrestat. 41 procent lidí vyčítá partnerům malou oddanost. 32 procent lidí do nevěry žene sexuální touha, po této stránce jsou ve svém vztahu nespokojeni, častější je tento důvod u mužů.

Důvody jsou jen málokdy jediné, většinou jich je víc a vzájemně se prostupují.

Koneckonců, nevěra má předlouhou tradici:


„Navoněla jsem své lůžko myrhou, aloe a skořicí. Pojď, opájejme se laskáním až do jitra, potěšme se milováním. Muž není doma, odešel na dalekou cestu,“

říká text ze starého Egypta.

Další staroegyptské texty důrazně varují: jde o riskantní počínání. Důsledkem může být vražda konkurence nebo vražda častěji partnerky než partnera a následná sebevražda. Současný přehled říká, že pachatelé vraždy a sebevraždy jsou obvykle ženatí muži žijící ve svazku s obětí nebo čerstvě od svých partnerek oddělení. Bývají podstatně starší než oběti, častěji jsou stiženi depresí, mají za sebou pokusy o sebevraždu, v dětství byli častěji zneužíváni a jsou sexuálně žárliví.

Modernější pomstou jsou vyobrazení bývalých intimních partnerů v choulostivých situacích, uveřejňované jak heterosexuálními, tak homosexuálními jedinci na síti. Říká se tomu pornografická odveta. V zamilovanosti si tudíž své nahaté fotografie a videa nechte raději pro sebe, nevíte, kdo by je mohl posuzovat.


Dámy z obliga nejsou

Z Darwinovy teorie pohlavního výběru evoluční psychologové vyvodili, že dámy jsou pohlaví, které volí, pánové jsou pohlaví agresivní. Do jisté míry s podivem, nicméně pochopitelně, z toho má plynout, že dámy zajímá sexuální stránka lidských vztahů méně než pány, jejich snahou je stabilita a potřeba ochrany. Značně útočná dáma bývá proto chápána jako bytost, která se brání pánově agresi. Že by se mohlo jednat o aktivní strategii, kterou se vyznačuje malý, leč nikoli nevýznamný podíl dam, napadne málokoho. Mužské oběti nebere nikdo vážně. Viděl jsem důsledky vražedného dámského útoku nožem do třísla, jenž naštěstí minul velkou tepnu. Dáma posléze navštívila pána na chirurgii a tam mu vysvětlila, že si za to mohl. Pán, jenž byl krásný jako mladý Viking, vlasy plavé, oči modré, tělo samý sval, jí odpustil, vzal to na sebe prohlášením, že na nůž nedopatřením naběhl, jak se hnal k pekáči s řízky, a vrátil se domů. Když jsem spatřil dámu, napadlo mne, že mu bohové za to tělo poněkud ubrali na duchu, neb takovou drejznu pohledat. Přál jsem mu dlouhé a laskavé soužití. Jak dlouho přežil, nevím.

Zdroj: MT

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…