Přeskočit na obsah

Digitalizace přichází. Není otázka zda, ale kdy

Jaké signály jste schopni automaticky pomocí senzorů v posteli sledovat?

Ta nejlepší lůžka společnosti LINET sledují na 150 parametrů, přičemž SafetyMonitor zaznamenává a vyhodnocuje sedm nejdůležitějších. Kromě výšky postele, stavu brzd, polohy zad a bočnic je to opuštění lůžka pacientem a hmotnost pacienta. Byly vybrány na základě poznání práce zdravotnického personálu a problémů, se kterými se potýká. Senzory SafetyMonitoru mají dva základní cíle: jednak zvýšit bezpečnost pacienta na lůžku, a jednak ulehčit a zefektivnit práci zdravotnického personálu. Další nové senzory, na kterých LINET aktuálně pracuje a které jsou fázi vývoje a testování, mají navíc zvýšit klinický účinek lůžek. Například urychlit hojení a rekonvalescenci či snížit riziko komplikací.

 

Nakolik jsou hodnoty o hmotnosti pacienta změřené senzorem spolehlivé?

Hmotnost pacienta například s omezenou pohyblivostí se dosud kvůli náročnosti měření jen odhadovala. SafetyMonitor, pokud je s ním zacházeno dle návodu, poskytuje naprosto přesná data. Český metrologický institut senzory pravidelně kontroluje a kalibruje, a tak je přesnost měření zaručena.

 

Na jakých odděleních nebo typově v jakých nemocnicích je podle vás pořízení lůžka se senzory a s připojením na nemocniční informační systém efektivní?

Největší hodnotu má SafetyMonitor pro běžná oddělení, kde na jednu sestru připadá třeba i deset pacientů a kde tedy personál na pacienty soustavně nevidí, nemá je pod kontrolou (příliš mnoho pacientů umístěných na vícero pokojích). Proto na těchto odděleních dochází častěji k úrazům pacientů, které jsou způsobeny pádem z postele, a komplikacím s tím spojeným.

Čím akutnější případy oddělení řeší, tím více je personálně zajištěno. Na odděleních JIP či ARO připadají na jednu sestru jeden až tři pacienti, pacienti jsou tak v podstatě pod nepřetržitou kontrolou. Proto k pádům pacientů dochází jen výjimečně, přesto se však dějí.

Integrace s NIS je žádoucí pro všechna oddělení. Administrativní práce zabírá personálu průměrně dvě hodiny z pracovní doby, což je doba, která by se dala využít ve prospěch péče o pacienta. Digitalizace je zkrátka jasný trend, který je vidět jak v Evropě, tak v USA, a u kterého není otázka zda, ale kdy.

 

Kde jste lůžka se SafetyMonitorem testovali v reálném nemocničním provozu?

V tuto chvíli probíhá tzv. field test SafetyMonitoru ve dvou nemocnicích, na ARO ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a ve fakultní nemocnici v Hannoveru. Jeho cílem je odhalit a odstranit poslední nedostatky a ověřit, že produkt skutečně funguje tak, jak má, a že personálu se s ním dobře pracuje, že je intuitivní a práci skutečně ulehčuje a zrychluje. Výsledky testů z obou nemocnic budou k dispozici na konci září. Nicméně průběžné výsledky ukazují, že SafetyMonitor je velmi dobře přijímán a že stanovené cíle plní: 84 % uživatelů je se SafetyMonitorem spokojeno. Na konci testu bude i známo, kolik času skutečně ušetří a kolika pádům SafetyMonitor pomohl předejít.

 

Kolik systém SafetyMonitor řádově stojí?

Výslednou cenu produktu, která se skládá z částky za hardware a za služby (aktualizace softwaru, správa a podpora) ovlivňuje mnoho faktorů, proto nelze uvést jednu konkrétní cenu. Nicméně pořizovací cena obvykle nepřesáhne pět procent z pořizovací ceny lůžka LINET, pro které je SM dodáván. Pokud započítáme efekt předpokládaného snížení množství pádů z lůžka, pak se návratnost investice do SM pohybuje okolo 1,5 roku při garantované životnosti postele deset let.

 

Jak se liší americký a evropský trh z hlediska toho, co od lůžek očekávají nemocnice, které si je kupují?

V mnoha ohledech je americký trh řekněme dál. Digitalizace je rozšířenější než v Evropě a netýká se jen soukromých nemocnic, ale zcela běžně i těch státních. Proto produkty pro americký trh musí být z hlediska integrace a konektivity na vyšší úrovni. Navíc americké nemocnice pořizují kvalitnější a dražší lůžka, a to i pro oddělení s neakutní péčí. Jedním z důvodů je bezesporu to, že na prvním místě je pro americká zařízení pohodlí a spokojenost pacientů, a to i někdy na úkor klinického účinku lůžek. Spokojenost pacientů se pravidelně sleduje a výsledky mají vliv na splnění či nesplnění KPIs (ukazatele výkonnosti, pozn. red.) zdravotnického personálu. V USA je také mnohem větší tlak na návratnost investice, než jsme zaznamenali v Evropě.

 

Jak silná je v Evropě a v Americe konkurence jiných výrobců postelí, kteří již digitální řešení senzorů s bezdrátovým přenosem dat do nemocničních informačních systémů nabízejí?

Oba největší světoví konkurenti – Hill-Rom a Stryker – podobné produkty, jako je SM, nabízejí a i několik dalších menších hráčů přichází na trh s podobnými řešeními. Nicméně digitalizace zdravotní péče a s tím související služby jsou na úplném začátku, a tak toto odvětví skýtá obrovské příležitosti.

 

Máte i zájemce mezi českými nemocnicemi?

SafetyMonitor je na úplném začátku své kariéry. Až 15. července začíná oficiálně jeho prodej v Evropské unii, takže jsme jej v podstatě ještě ani nezačali aktivně nabízet. Potvrzený máme zájem právě z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde probíhá již zmíněný field test. Nicméně je třeba také říci, že SM byl primárně vyvíjen pro evropský a americký trh, nikoli pro český, ale samozřejmě jej rádi nabídneme i českým zařízením.

 

Jaký je tedy zájem jinde než v Česku?

V posledních týdnech a měsících jsme svědky toho, kdy poptávka po řešeních, jako je SM, skokově narůstá. Čím dál více nemocnic si uvědomuje, jak jim řešení jako SM mohou zjednodušit práci a eliminovat nejrůznější rizika. Proto jsme rádi, že jsme připraveni jej nabízet. Již v tuto chvíli probíhají tendry na řádově stovky lůžek vybavených podobným systémem.

 

Digitální služby jsou pro LINET klíč k růstu
Lůžka se systémem SafetyMonitor jsou první produkt LINET, který posílá varování personálu. Upozorní například na to, že pacient v noci opustil lůžko. Sledují a zaznamenávají do dokumentace také hmotnost pacienta.
Na digitálním propojení lůžek s nemocničními informačními systémy pracoval LINET delší dobu. „Pro LINET je spuštění produktu SafetyMonitor důležitým historickým milníkem, protože tím poprvé vstupujeme do oblasti digitálního byznysu a zdravotnických služeb,“ říká Zbyněk Frolík, zakladatel a majitel firmy LINET. Tento prostor je byznysově čím dál zajímavější. Trend je ve světě tlačený nedostatkem personálu. Nemocnice ve vyspělých zemích jsou ochotné investovat do takových digitálních řešení, která práci zefektivní.
Na vývoji nového produktu se LINET spojit s českou inovační agenturou Direct People. Spolu připravují i další digitální produkty a služby.
Po spuštění prodeje produktu SafetyMonitor v Evropě se chystá i jeho uvedení na trh v USA, kde je digitalizace ve zdravotnictví ještě rozvinutější. Tam mají ještě letos proběhnout pilotní instalace, oficiální prodej pak bude v USA zahájen v polovině příštího roku. Hlavní američtí konkurenti LINET ve Spojených státech, firmy Hill-Rom a Stryker, již podobné produkty nabízejí. Na severoamerickém trhu si LINET drží třetí místo.
LINET má cíl mít do roku 2025 obrat ve výši miliardy eur a z toho 50 procent získat ze služeb. Ve fiskálním roce 2018/2019 dosáhla skupina LINET tržeb 290 mil. eur, o 14 procent více než v předchozím roce.

 

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…