Přeskočit na obsah

Digitalizace zdravotnictví se v Izraeli stala národní prioritou

   • Izrael patří mezi lídry v oblasti zdravotnických inovací a MedTech start‑upů. Na čem je tento úspěch založen?

Na to se nedá jednoduše odpovědět. Izrael je skutečně lídrem v mnoha oblastech inovací. Jednotlivé faktory, které na to mají vliv, jsou popsány v knize „Start up Nation“ (česky 2011). Patří mezi ně práce v armádě, která umožňuje rozvoj mnoha dovedností i sítě kontaktů, převzetí a výkon odpovědnosti v relativně rovnostářském prostředí, kde je vysoce oceňována kreativita a inteligence a schopnost improvizace i za cenu porušení některých pravidel. Významnou roli hraje samozřejmě také imigrace. Národ imigrantů je národem podnikatelů. Imigranti se nebojí začít znovu od nuly. Z podstaty věci se nebojí rizika a nevyzkoušených řešení. Dokáží překonávat překážky, neúspěch chápou spíše jako motivaci, a tak se zabývají i otázkami, které by jinak nebyly v centru jejich pozornosti. Součástí izraelské mentality je něco, co vytváří inovativní pohled na věci kolem, systémy a organizace jsou ochotné ke změnách ku prospěchu Izraele, v mnoha ohledech jsou inovace nezbytné pro přežití.

 

  • Jsou inovace nějak podporovány vládou?

Podnikatelům v Izraeli vláda poskytuje finanční pomoc, strategické poradenství a obecně vytváří příznivé podmínky k podnikání. Vývoj technologií je podpořen i různými pobídkami. Součástí našeho uvažování je i uznání toho, že prožíváme zázrak, že naše zem je božím darem a musíme tvrdě pracovat, abychom si ji zasloužili.

 

  • Jaké důvody vedou k tak významnému nárůstu inovací ve zdravotnictví? Podle aktuálních informací pracuje v Izraeli v této oblasti asi 1 600 firem.

V oblasti zdravotnických inovací se odráží vše shora řečené. Výzkum v oboru Life Sciences se spojil s pokročilými digitálními technologiemi a „machine learningem“. Navíc má Izrael mnoho výhod, které podporují rozvoj inovací ve zdravotnictví. Každý občan má unikátní identifikační číslo, které po celý život používá, a lze tedy monitorovat lékařskou péči o každou osobu od narození až do konce života. V Izraeli fungují jen čtyři zdravotní pojišťovny a ze zákona zajišťují zdravotní péči pro všechny. Všechny pojišťovny disponují úplnou elektronickou kartotékou se záznamy o všech provedených úkonech a poskytnuté péči. To znamená, že máme přístup do zdravotnických záznamů všech osob v Izraeli. To je samozřejmě podstatnou výhodou při budování datových úložišť a prediktivních modelů.

 

  • eHealth tedy celý proces významně posouvá kupředu.

Ano, významně. V naší zemi máme cenný soubor detailních elektronických zdravotních záznamů, což nás staví do unikátní pozice a umožňuje digitální transformaci zdravotnictví. Tu ostatně podporuje i vláda, která v březnu přijala Národní plán digitálního zdravotnictví, jehož cílem je vytvoření digitální databáze zdravotních záznamů zhruba devíti milionů osob a její zpřístupnění výzkumným pracovníkům a podnikatelům. Sdílené zdravotní záznamy i přístup pacientů k vlastním záznamům přispívají v Izraeli k transformaci zdravotnictví, umožňují „telemedicínu“, konzultace na dálku, elektronické recepty, teleradiologii, telemonitoring, self‑management i integrovanou péči.

 

  • Zdravotní pojišťovny stály za digitální reformou ve zdravotnictví už před třiceti lety. Jak to začalo a proč?

Před přijetím zákona o národním zdravotním pojištění v roce 1995 byly zdravotní pojišťovny odpovědné jen za své vlastní pojištěnce a nesly veškerou finanční i provozní odpovědnost. Tady je nutné upozornit, že zdravotní pojišťovny v Izraeli jsou zároveň odpovědné za poskytování péče a dalších služeb, nikoli jen za poskytování úhrad za jednotlivé úkony, a tak mají všechny pojišťovny vlastní poskytovatele služeb a zároveň smluvní partnery. Maccabi, jako druhá největší zdravotní pojišťovna v zemi, byla v této oblasti průkopníkem a začala s komputerizací svých systémů už v roce 1984. Tím vlastně odstartovala digitalizaci záznamů.


  • S čím se tehdy začínalo?

Jako první zavedla Maccabi počítačový systém hlášení úkonů a jejich proplácení nezávislým lékařům. Aby dostali zaplaceno, museli poskytnout současně lékařské záznamy, diagnózu a seznam provedených úkonů. To vedlo k rychlé digitalizaci lékařských záznamů. V roce 1988 přešla Maccabi na systém zmíněných národních identifikačních čísel a všem pojištěncům vystavila magnetické karty pojištěnce. Lékaři měli na počátku k dispozici čtečky těchto karet, ale velmi rychle přešli na práci s počítači, které se dokázaly ke všem záznamům uloženým na kartách snadno dostat. Maccabi vytvořila rámcový systém a nastavila taková komunikační pravidla mezi lékaři, která umožnila, aby po skončení návštěvy pacienta u lékaře byla všechna data přenesena do centrální databáze. Je třeba zdůraznit, že elektronický systém lékařských záznamů byl vytvářen společně s lékaři, kteří se podíleli na jeho podobě. Všichni smluvní lékaři Maccabi již v roce 1995 systém plně využívali a do konce devadesátých let se k němu připojili všichni zdravotničtí profesionálové. Ve stejné době začala Maccabi počítačově zpracovávat radiologické a laboratorní výsledky a zavedla elektronické recepty ve spolupráci s lékárnami tak, aby lékař mohl hodnotit a předepisovat na základě informací v systému a všechny informace z provedených vyšetření byly zapisovány do systému. V okamžiku, kdy měly všechny pojišťovny k dispozici centralizovanou databázi lékařských záznamů, bylo dalším krokem poskytnutí přístupu k vlastním záznamům také pacientům. Dnes již mohou pacienti virtuálně navštívit svého lékaře a mohou v tomto systému provádět celou řadu úkonů, jako třeba obnovování receptů. Zjednodušeně řečeno, zdravotní pojišťovny pochopily, že digitalizace a počítačové zpracování záznamů je nezbytné pro fungování celého systému a podporu zdravotnických profesionálů tak, aby mohli svým pacientům poskytovat kvalitní péči. A protože mezi zdravotními pojišťovnami v Izraeli funguje standardní konkurenční vztah, digitalizace ve zdravotnictví profituje ze snahy pojišťoven být první a nejlepší.

 

  • Kdy se do toho procesu vložila izraelská vláda?

Vláda byla do systému pasivně zapojena od samého počátku a podpořila pojišťovny tím, že se zdržela vytváření jakýchkoli zákonných překážek. V době, když už byla digitalizace záznamů dobře rozběhnuta, vstoupila do toho vláda např. zavedením národních kódů pro jednotlivé úkony a diagnózy. Ministerstvo zdravotnictví zároveň vlastní nemocnice, které tvoří nejrozsáhlejší síť pro neodkladnou péči v Izraeli, a tak ministerstvo zavedlo digitalizaci ve vlastních nemocnicích. Vláda je v posledním desetiletí velmi aktivní v zavádění výměny elektronických zdravotních záznamů, což umožňuje nemocnicím přístup ke zdravotním záznamům pacienta vedeným u jeho pojišťovny a lékaři poskytujícímu péči zase přístup k záznamům nemocnice o pacientovi. Digitalizace zdravotnictví se stala národní prioritou. Jak jsem již říkala, v březnu přijala vláda Národní plán digitálního zdravotnictví, na jehož základě se vytváří elektronická databáze lékařských záznamů všech devíti milionů obyvatel. Jako součást vládní digitální strategie mohou tato data používat vědci a podnikatelé. I nadále ale platí, že mezi sebou jednotlivé pojišťovny intenzivně soutěží na poli digitalizace a jejích výhod. To občané vnímají jako jeden ze znaků kvality poskytované péče a služeb.

 

  • V izraelském zdravotním systému pracujete už více než 40 let. Jaké příklady si z něj podle vás mohou vzít ostatní země?

Jsem pozitivně zaujatá, protože jsem se aktivně účastnila digitalizace v pojišťovně Maccabi. Proto si myslím, že jí poskytované služby mohou být pro ostatní země dobrým příkladem, zejména pro země, jako je Česká republika, jejíž zdravotní systém je tomu izraelskému v mnohém podobný. Maccabi slouží jako příklad toho, že poskytovatel zdravotního pojištění může být lídrem v oblasti nových služeb a digitální transformace. Dalším příkladem mohou být Assuta Medical Centers, což je největší síť soukromých nemocnic v Izraeli, kterou vlastní Maccabi. Byli jedněmi z prvních, kteří začali s digitalizací a poskytli pacientům přístup k vlastním zdravotním záznamům, ale i k výsledkům testů prováděných pro ambulantní pacienty. Maccabi a Assuta přikročily ke sdílení zdravotních záznamů pacientů ještě před vznikem celonárodního systému výměny zdravotních záznamů. Maccabi zároveň poskytla všem lékařům Assuta Medical Centers přístup do portálu, který jim umožňuje vidět veškerá data o pacientech, což je přínosné především v oblasti anesteziologie a rychlého poskytnutí urgentní pomoci. Lékaři i pojištěnci mají přístup k záznamům i prostřednictvím svých mobilních telefonů. Obě tyto organizace udělaly významné kroky k propojení nemocnic a společnosti. A to je jen několik příkladů. Dále to mohou být průlomové projekty např. v oblasti Big Data a banky biologického materiálu.

 

  • Budete jedním z hlavních přednášejících na Česko‑izraelském inovačním dni „Smart Healhcare“. Vidíte v oblasti zdravotnických inovací a poskytování moderní zdravotnické péče nějakou možnost česko‑izraelské spolupráce?

Rozhodně. Již dříve jsme začali zjišťovat možnosti spolupráce na evropských projektech (HORIZON 2020), ale je třeba si k tomu sednout a prodiskutovat všechny možnosti, například v oblasti telemedicíny. Obecně bych ale řekla, že nejvýznamnější oblastí spolupráce je ta mezi poskytovateli zdravotního pojištění a lékařské péče, kde izraelská zkušenost sdílených lékařských záznamů a integrované péče může usnadnit a urychlit stejný proces v České republice.

 

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…