Přeskočit na obsah

Dlouhý: Systém zdravotnictví není udržitelný

Od prosince 1989 do léta 1997 jsem působil ve vládách, a proto si jako pamětník dovolím historickou vzpomínku. V květnu 1990 byl předložen materiál s názvem Návrh reformy péče o zdraví. Zavedlo se povinné veřejné zdravotní pojištění a celkový pohled na financování byl založen na klasickém bismarckovském modelu z druhé poloviny 19. století. Odráželo to skutečnost, že tehdejší ministr financí a pozdější předseda české vlády se z hlediska penzijních a sociálních systémů zhlíží v tomto bismarckovském modelu. Zároveň jsme tehdy, zkraje 90. let, asi ani nic jiného neuměli.

Zákony, které se v porevoluční hektické době psaly, byly od té doby mnohokrát novelizovány. Byl vytvořen nový zákon o veřejném zdravotním pojištění z roku 1997. Pamatuji si, že měl platit jen do června 1998. Platí dosud. Byl samozřejmě značně upraven a mnohokrát novelizován. Nesvědčí to o tom, že by exekutiva jednala příliš konzistentně.

Dnešní systém veřejného zdravotního pojištění není dlouhodobě udržitelný. Stojí proti němu závažné demografické a socioekonomické trendy. V příštích letech bude čím dál méně lidí, kteří do zdravotnictví budou přispívat, a čím dál více lidí, kteří z něj budou potřebovat čerpat. Celkové stárnutí populace povede v nedaleké budoucnosti k prudkému nárůstu výdajů na zdravotnictví, který nebude vyrovnán příjmy, jak jsou dnes nastavené. Pokud se nic nezmění, budou se vznášet dodatečné nároky na externí pomoc ze státního rozpočtu nebo odjinud.

Mnoho minulých vlád se hlásilo k potřebě reformy zdravotnictví, ale nakonec to narazilo na nedostatek politického konsensu. To je důvod, proč se Hospodářská komora ČR snaží chopit iniciativy. Musíme vážně začít diskutovat a hledat politický konsensus ke skutečné reformě zdravotnictví. Naši členové vnímají současného ministra zdravotnictví na škále dosavadních ministrů poměrně vysoko z hlediska ochoty jednat a naslouchat. Ovšem rozhodování o tak důležité otázce, jakou je nastavení systému zdravotnictví a jeho financování, není jen na jednom ministrovi. Je to běh na dlouhou trať a změny by měly přežít i případné politické turbulence.

Zaměstnavatelé potřebují zdravou produktivní pracovní sílu, funkční a stabilní zdravotnictví a udržitelné financování zdravotnictví. Členové Hospodářské komory ČR jsou významní plátci zdravotního pojištění. Máme do budoucna ambici hrát v tomto směru aktivnější roli.

Většina předchozích pokusů ztroskotala na chybné interpretaci, že zvýšení individuální odpovědnosti a jakákoli finanční spoluúčast občanů by znamenala útok na ústavou zajištěné bezplatné zdravotnictví. Myslíme si, že by se individuální odpovědnost občanů měla zvyšovat. Není to ale jediná věc, o které chceme diskutovat. Chceme mluvit o dlouhodobém financování zdravotnictví, o struktuře poskytovatelů zdravotních služeb, otázce dlouhodobé péče, o rozsahu zdravotního pojištění. Chceme se podílet také na diskusi o kvalitě, povinném měření kvality a nastavování indikátorů kvality. Nebo také o smluvní volnosti pojišťoven a posilování konkurenčních prvků mezi nimi.

Nechceme fušovat do práce politiků. Je to jejich práce, aby byli nositeli konkrétních změn. Hospodářská komora ČR je největší reprezentativní organizací zaměstnavatelů v České republice. Z nepolitického, nadstranického a odborného pohledu chceme vyzvat k otevřené diskusi, která by uměla dobře na přesných datech pojmenovat stávající problémy, rizika a priority. Naším cílem je otevřená a férová diskuse. Jsme přesvědčeni, že to bez ní nejde.

 

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…