Přeskočit na obsah

Doufám, že se do očkování zavede systém

 • Co říkáte tomu, že se v jednotlivých krajích plánuje a zavádí očkování proti COVID‑19?

Situace mi připomíná jarní distribuci ochranných pomůcek. V některých krajích se mezitím změnilo jejich vedení, takže si ani neuvědomují, že postupují hodně podobně jako jejich předchůdci. Podobné to je v tom, že se začínají připravovat až ve chvíli, kdy už se začalo něco dít. Někde jsou rychlejší, jinde pomalejší. Ministerstvo zdravotnictví sice vymyslelo strategii, koho očkovat, ale už nepromyslelo, kým bude očkování provedeno. To zůstalo na krajích. Vakcín je zatím relativně málo. Přesto je dobré si uvědomit, že současným tempem bychom šest milionů lidí očkovali bezmála jedenáct let.

 • Sdružení ambulantních lékařů oslovilo ministra zdravotnictví s informací, že bylo pozastaveno očkování mimonemocničních zdravotníků. Jak se to vysvětlilo?

Ukázalo se, že došlo k nedorozumění. Byl jsem ujištěn, že se nic takového nestalo a že se naopak počítá s očkováním všech zdravotníků, i ambulantních, hned v první vlně. K dnešnímu dni (12. lednu) ovšem očkování ambulantních specialistů nezačalo. Řešíme tu otázku jak s ministrem zdravotnictví, tak se všemi hejtmany.

 • Jak se rozjíždí očkování ambulantních specialistů? Některé nemocnice začaly očkovat ambulantní specialisty už před vydáním nového metodického pokynu, který to umožnil, i když strategie očkování s tím v první vlně nepočítala.

Pokud vím, ve většině krajů zatím nezačali očkovat ambulantní specialisty, očekávám, že se to změní po 15. lednu.

 

 • Sdružení vyzvalo ambulantní lékaře, aby se do očkování zapojili, pokud mají imunitu. V té výzvě zmiňujete, že nejpotřebnější byli při očkování předběhnuti celebritami. Narážíte na nějaký konkrétní případ?

Vidím každý den v televizních zprávách politiky a vládní činitele, kteří říkají, že už jsou očkovaní, a nejsem si vědom, že by byli uvedení v I. A prioritní skupině. Média také prezentují, že jsou očkováni zdravotníci, kteří pracují na ambulancích v nemocnicích. Míra jejich rizikovosti z hlediska nákazy je přitom stejná jako ambulantních lékařů ze samostatných ambulancí. Dostávám různé znepokojivé zprávy o rozdělování vakcín na různých očkovacích místech. Doufám, že do toho bude zaveden systém a že na soukromé ambulantní lékaře brzy dojde.

 • Proč je to tak důležité, jestli ambulantní lékaři dostanou vakcínu o několik týdnů dřív nebo později?

Souvisí to i s dalším průběhem očkování. Do vakcinačních center měli jít pomáhat jen ti lékaři, kteří mají buď postvakcinační, nebo postinfekční imunitu proti COVID‑19. Postvakcinační imunitu přitom nabudete až dva týdny po druhé dávce vakcíny. Pokud je zájem na tom, aby se do vakcinace zapojili všichni, kdo mají ruce a nohy, abychom se z té situace dostali co nejdřív, měli by být lékaři očkováni mezi prvními. Bez nich to nepoběží.

 • Očkovací centra jsou podle vás riziková z hlediska nákazy SARS‑CoV‑2?

Budou to rozhodně místa s velkou koncentrací lidí. Nedělám si iluzi, že by to nebylo rizikové místo jako každé jiné, kde se shromáždí větší množství lidí. To je přeci důvod, proč nemůžeme chodit do kina. Pokud se má očkovat v hale v Libni nebo na výstavišti v Olomouci, bude tam jistě velký obrat lidí, bude tam stabilní organizační a zdravotnický tým, to vše v uzavřeném prostoru. Pokud nebudou lidé, kteří tam budou pracovat, zajištěni, může se z takového očkovacího centra stát nové ohnisko nákazy.

 • Byli jednotliví ambulantní specialisté osloveni, aby sloužili v očkovacích centrech?

Oslovili jsme kraje s připomínkou, aby neotálely s očkováním ambulantních specialistů. Odpověděli, že v tuto chvíli mají zájemců o vakcínu dost z nejvíce prioritních skupin podle vládní strategie, ale že hledají lidi, kteří budou vakcinaci provádět. I proto jsme vydali naši výzvu, aby se lékaři sami hlásili. Nicméně jsme přesvědčeni a také to doporučujeme, že by neměli ambulantní specialisté chodit pracovat do očkovacích center imunitně naivní.

 • Kdy budou očkovací centra potřebovat práci ambulantních specialistů? Poptávají kraje služby v konkrétních časech?

Nejkonkrétnější je v tomto ohledu Královéhradecký kraj. Ten nám dal k dispozici přehled vakcinačních center podle okresů. Tam se mohou lékaři hlásit a domlouvat se na systému provozu. Další kraje přislíbily podobné kontakty, jiné samy nebo s naší pomocí obesílají lékaře s informacemi, kde se mohou přihlásit.

Vakcín je zatím málo. Současnou rychlostí se sice nezpracují dostatečně svižně ani ty, které máme. Pro racionální provoz vakcinačního centra musí ale být větší přísun vakcín. Myslím, že ještě máme několik týdnů to doladit.

 • Za jakých podmínek mohou ambulantní lékaři jít pracovat do očkovacího centra?

Nejsem si jistý, jestli mají kraje už svoje nabídky lékařům rozmyšlené. Očekávám, že lékaři nebudou zavírat ambulance, aby mohli naplno pracovat v očkovacím centru, a že to ani nebude potřeba. Umím si představit, že tam někdo půjde na víkend, jiný na jedno odpoledne v týdnu na čtyři hodiny. Přerušit péči v ambulanci, to si představit nedovedu.

 • Myslíte, že nemocnice očkování nezvládnou samy?

Myslím, že je vhodný čas vyzvat ambulantní lékaře, aby se nabídli. Očekáváme, a vycházíme i z vyjádření některých ředitelů regionálních nemocnic, že v nejbližších týdnech budou mít ve většině regionů České republiky nemocnice plné ruce práce s péčí o těžké covidové pacienty. Bude lepší, když se práci s očkováním budou věnovat jiní lékaři.

 • Promítá se velký nápor na nemocnice ve větším počtu návštěv v soukromých ambulancích?

V tuto chvíli to nepozoruju. Je znát množství pacientů s COVID‑19. Ve svojí kardiologické ambulanci mám aktuálně zhruba 20 procent pacientů, kteří přicházejí kvůli onemocnění COVID‑19. Jedna část z nich má potíže, u kterých se až později potvrdí tato diagnóza. Druhá část trpí pozdními komplikacemi koronavirové infekce. Začátkem prosince se kvůli vysoké nemocnosti ambulantních lékařů objednávalo dost pacientů jiných ambulancí. Pokud budou muset nemocnice zastavit svou ambulantní péči, může k větší zátěži ambulancí dojít.

 • S jakými potížemi chodí koronaviroví pacienti do ambulance?

Dělali jsme průzkum u kolegů příslušných odborností jako plicní, kardiologie, ORL a další. Pacientů s COVID‑19 u nich přibývá. U nás v ambulanci bylo dnes pět pacientů ze dvanácti s potížemi, které začaly v souvislosti s COVID‑19. Zatím jsem se nesetkal ve své praxi s pacientem s postcovidovou myokarditidou, ale moji pacienti trpí zadýcháváním nevysvětlitelným plicním vyšetřením nebo mají srdeční arytmie, které se vyskytly po prodělaném covidu. Jsou to zatím méně závažné arytmie a většinou dochází ke spontánnímu ústupu potíží. V jiných ambulancích může být i 80 procent všech pacientů v souvislosti s COVID‑19. V posledních týdnech to narůstá. Už se mi stalo, že jsem celý den vyšetřoval jen pacienty po koronavirové infekci.

 • Mluvíme spolu před vaším jednáním s ministrem zdravotnictví docentem Blatným. O čem především budete jednat?

Máme představu o tom, jak by se měla upravit kompenzační vyhláška pro rok 2020, rádi bychom, aby k tomu ministr dal pokyn. Otázka očkování ambulantních specialistů je také další téma. Znervózňuje nás malá rychlost, se kterou zatím očkování proti COVID‑19 probíhá. Další téma, o kterém bychom rádi mluvili, jsou odměny pro zdravotníky z ambulancí za mimořádné pracovní nasazení při podzimní vlně epidemie COVID‑19. K řešení jsou ale také úhrady za zdravotní služby za rok 2021.

 • Je na jednání o úhradách za letošní rok s ministrem správný čas?

Dohodovací řízení skončilo dohodou na konci června v relativně optimistické atmosféře. Ne že bychom si tehdy mysleli, že je pandemie COVID‑19 za námi. Připouštěli jsme si úvahy, že může přijít druhá, třetí i čtvrtá vlna. Nemohli jsme to ale zapracovat do úhradových pravidel, protože si nikdo neuměl představit, jaké budou mít dopady. Sluší se dodat, že druhá vlna měla menší dopady na ekonomiku ambulancí než ta první, proto změny v kompenzační vyhlášce za loňský rok z našeho pohledu nemusejí být až tak velké. Ovšem pro rok 2021 jsou úhrady nastavené, jako by se nedělo nic mimořádného, a přitom se děje. V současnosti bychom měli se zdravotními pojišťovnami domlouvat pro letošek úhradové dodatky ke smlouvám. Byly roky, kdy jsme tlačili na pojišťovny, aby nám proti schválené vyhlášce úhrady výrazně navýšili. Jindy jsme v úhradové vyhlášce měli slušný nárůst úhrad, a měli jsme prostor jednat s pojišťovnami v dodatcích o konkrétním nastavení bonifikací. Dnes je situace jiná. Pojišťovny zatím nechtějí přistoupit na žádné významné změny proti úhradové vyhlášce. Myslím, že i pojišťovny vidí, že to neodpovídá současné situaci. Proto bychom rádi, kdyby dalo ministerstvo jasný signál, jak situaci vnímá.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…