Přeskočit na obsah

eHealth v Izraeli: nejdůležitější je začít

Ten má velký podíl na tom, že z hlediska elektronizace zdravotnictví Izrael představuje absolutní špičku.

 

 

  • V čem vidíte shodné prvky mezi Izraelem a Českou republikou, podstatné pro digitalizaci zdravotnictví?

Obě země jsou relativně malé a mají centralizovaný systém státní správy. Řešíme obdobné problémy a Izrael je v hledání některých řešení o něco napřed, protože jsme je začali hledat dříve. Z naší zkušenosti se sotva mohou poučit třeba v Indii nebo v Číně, protože jejich uspořádání je zcela odlišné. Jsem ale opravdu přesvědčen, že Češi mohou využít zkušenosti, které jsme v Izraeli v posledních desetiletích získali.

 

 

  • Poradíte nám, jakým chybám se vyhnout?

Především musím říct, že chybovat je přirozené, zvlášť v tak složité oblasti. Ale když se ohlédnu zpět, jsem přesvědčen, že nejdůležitější je zkrátka začít. Ne sedět na nekonečných poradách a probírat předem všechna možná úskalí, která se v budoucnu mohou objevit, či řešit, kdo je za co odpovědný. My jsme to tak udělali. Možná to nebylo všechno podle příruček a vyhlášek, ale vedlo to k výsledku, a ten se dostavil mnohem rychleji, než kdybychom deset let zasedali a plánovali. Dalším rozhodujícím faktorem byla skutečnost, že v době, když jsme začali digitalizovat náš zdravotní systém, neexistovala nijak rozsáhlá právní regulace v této oblasti, takže vláda nekladla našim aktivitám žádné zákonné překážky. Tím nemyslím úpravu práv pacientů, ale zbytečné administrativní překážky.

 

 

  • Kdo byl klíčovým hráčem v digitalizaci izraelského zdravotnictví?

Zdravotní pojišťovny. Ty jsou u nás jen čtyři. Systém nevyvíjely společně, ale sledovaly stejný cíl a v tomto si nekonkurovaly. Naopak v této oblasti spolupracovaly a nadále spolupracují. Podíl vlády a ministerstva zdravotnictví byl v tomto ohledu naprosto minoritní, právě proto, že u nich diskuse téměř o čemkoli trvala příliš dlouho.

 

 

  • Co od vás můžeme snadno převzít a aplikovat u nás?

Právě to, o čem jsem teď mluvil. Rozhodněte se, kde chcete začít, a začněte. My jsme postupovali krok za krokem podle systému priorit. Začali jsme elektronickou evidencí zdravotních záznamů (EEZZ), která je naprosto klíčová. Všechny záznamy v ní jsou spojeny s jedinečným identifi kačním číslem každého pacienta a od toho se všechno odvíjí. Toto téma bylo pro zdravotní pojišťovny zásadní, proto začaly u něj a funguje to. Myslím si, že ideální je sestavit si seznam úkolů či témat podle jejich důležitosti a pustit se do toho.

 

 

  • Kdy a jak se v Izraeli začala EEZZ využívat?

Pojišťovna Macabi ji zavedla už v roce 1990. Všechny pojišťovny ji začaly používat od roku 2000. Každá ze čtyř zdravotních pojišťoven vede vlastní evidenci pro své pojištěnce. Používat EEZZ je povinností každého lékaře v zemi. Tím se do velké míry změnil výkon lékařské praxe. Do systému se během prvního roku od jeho spuštění zapojilo sto procent lékařů, protože to po nich chtěli i jejich vlastní pacienti. Zcela samozřejmý je dnes i systém elektronických konzultací. Ten na začátku umožňoval pouze konzultace v neurgentních případech, kdy byl lékař povinen zodpovědět písemný dotaz ve lhůtě pěti dnů. Dnes už ale umožňuje i virtuální návštěvu ordinace. Pacient si může rezervovat časový slot pro videorozhovor se svým lékařem v nabízených termínech a na dálku s ním pak řešit své zdravotní problémy. Stejně tak může zasílat písemné dotazy, žádost o opakovaný recept užívaných léků a podobně. Toho využívá většina pacientů bez ohledu na věk. Ušetří čas a nemusí se vypravovat k lékaři, když to není nezbytně nutné. Systém funguje v několika jazykových verzích, protože v Izraeli vedle sebe žije několik národností.

 

 

  • Díky plošnému elektronickému záznamu získáváte obrovské množství informací. Jak nasbíraná data využíváte pro predikci budoucího vývoje?

Základní otázkou je, kdo je vlastně oprávněn taková data spravovat a využívat. Vláda? Pacienti nebo zdravotní pojišťovny? V průběhu své praxe jsem našel dostatek argumentů pro všechny tyto možnosti a opakovaně jsem změnil názor, stejně jako další. V tuto chvíli ale panuje shoda v tom, že nashromážděnými daty disponují zdravotní pojišťovny a ty je dále analyzují. Není k tomu třeba žádná státní instituce. Jak jsem již řekl, pojišťovny jsou u nás jen čtyři, a tak každá disponuje velmi zhruba daty asi čtvrtiny obyvatel Izraele, tedy asi 2,2 milionu pacientů. To je dostatečně velký vzorek na to, aby pojišťovny mohly dělat vlastní predikce, které ale platí pro celou populaci. Existuje ale konsorcium všech čtyř pojišťoven, v jehož rámci data dobrovolně sdílejí. Data jsou zároveň přístupná všem obyvatelům.

 

 

  • Co z dat dokážete vyčíst?

Neuvěřitelně mnoho informací, které postupně mění naši zdravotní péči. Změnil se tak třeba náš přístup k epidemiologii. Velmi se zlepšila situace v oblasti léčby diabetu. Pacienty společně vedeme k pravidelným kontrolám, porovnáváme výsledky na základě toho, jak jsou kompenzováni, měříme jim krevní tlak atd. Tím se významně snížila četnost výskytu přidružených závažných komplikací, např. neuropatie, nefropatie nebo nutnost amputací.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…