Přeskočit na obsah

Elektronická preskripce peníze neušetří. Naopak

Téma eHealth se v ČR diskutuje dlouhá léta. Byla zpracována řada analýz a připraveno několik studií proveditelnosti. A elektronická preskripce byla vždy vnímána jako důležitá součást eHealth.

V nedávné době jsme ale byli svědky nekoncepčního přístupu vedení SÚKL v elektronizaci zdravotnictví. Dodavatelé softwarů se museli přizpůsobovat častým požadavkům SÚKL na změny v lékárenských programech. Tyto vícepráce neplatil SÚKL, ale zaplatily je samotné lékárny. Navíc jsme byli dosti nevybíravě nuceni začlenit do svých systémů SÚKLem dodané routery (šifrovací zařízení) pro komunikaci s Centrálním úložištěm SÚKL. A vrcholem bylo vynucování si legislativně nepodloženého sběru dat o vydaných lécích. Nikdo se pak nemůže divit, že nehodláme opakovat tuto neblahou zkušenost.

Nerozumím tomu, že naši zákonodárci odsouhlasili pouhou povinnost pro zdravotnická zařízení zapojit se do dvou let do systému elektronické preskripce. Nikdo přitom neví do jakého systému, s jakými finančními náklady pro lékárny, ordinace či nemocnice, s jakým způsobem identifikace zdravotnického pracovníka, s jakými výhodami pro pacienty, s jakým zabezpečením dat?

Nezodpovězených otázek je celá řada.

Osobně nesouhlasím ani s důvody, které při schvalování novely zákona o léčivech prezentoval p. poslanec Boris Šťastný. Na rozdíl od něj si jsem jistý, že:

1/ elektronická preskripce neušetří miliardy korun. Jak a v čem by takové částky měla uspořit?

2/ elektronická preskripce určitě nebude zadarmo. Ale naopak si vyžádá další nemalé náklady jak u SÚKL, tak u jednotlivých zdravotnických zařízení. A ptám se, zda přispějí zdravotní pojišťovny, nebo zda bude možné alespoň zčásti zainvestovat z EU projektů?

3/ elektronická preskripce určitě neznamená vyhodnocování interakcí, eliminaci duplicit, atd. To může umožnit jedině systém sdílení dat. Nejlépe a nejlevněji z on-line přístupných dat zdravotních pojišťoven, s případným doplněním dat z lokálních databází jednotlivých zdravotnických zařízení (není přeci nutné budovat další megalomanské centrální databáze).To vše ale za předpokladu standardně a v elektronické podobě vedené zdravotnické dokumentace a po schválení příslušné legislativy.

4/ elektronická preskripce nesouvisí s padělky léků. To je úplně jiné téma.

5/ padělky lékařských receptů dnes nepředstavují významnější problém. Lékárny jsou schopné díky svým vyspělým výpočetním systémům on-line komunikovat s portály zdravotních pojišťoven a falsifikáty receptů téměř eliminovat.

Co říci závěrem? Zatímco se na ministerstvu zdravotnictví teprve připravuje koncept eHealth pro Českou republiku, je ePreskripce, která je bezesporu významnou součástí elektronického zdravotnictví, prosazována do praxe v již definitivní podobě. Co se stane, když finální ministerská koncepce nebude v souladu s řešením ePreskripce? Kdo bude zodpovědný za stamilióny utracené na Státním ústavu pro léčiva  a kdo zaplatí lékárníkům zbytečně vynaložené prostředky?

Počátkem příštího roku proto Česká lékárnická komora zveřejní své teze k aktuálnímu stavu elektronické preskripce. S ministerstvem zdravotnictví jsme samozřejmě připraveni spolupracovat.

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…

Fórum: Motivace pro praktiky

29. 11. 2021

Posílení a rozšíření kompetencí praktických lékařů je spojeno s motivací poskytovat pacientům tu nejlepší péči. Padla proto některá preskripční…