Přeskočit na obsah

Engel: Zachovejme v debatě o diskriminaci žen zdravý rozum

Podle předsedy Lékařského odborového klubu MUDr. Martina Engela se vedení odborů s podněty ohledně nevhodného chování nebo diskriminace na pracovišti nesetkává. „Zatím jsem se s tím nesetkal. Myslím, že české zdravotnictví má větší problémy,“ řekl pro MT Engel. „Nevylučuji, že se může mladá lékařka setkat s něčím, s čím není komfortní. Pak je na ní, aby to dala najevo. Vím, že to není lehké, ale dnes to není tak, že by se musela bát, že pak nesežene jiné místo. Individuální selhání mohou nastat, ale nemluvil bych o systémovém problému,“ myslí si.

Zmínil, že vůči problému s rozdílnými platy mužů a žen, který je ve společnosti rozšířený, jsou nemocnice s tabulkovými platy poměrně rezistentní. „Tabulkový plat nic o pohlaví neříká. Možná se mohou lišit výše odměn tam, kde jsou smluvní mzdy. Průměrné odměny se mohou lišit, protože mužů je více na funkčních pozicích, kde jsou vyšší platy,“ říká Engel.

Ženy v anketě opakovaně zmiňovaly nerovný přístup zaměstnavatelů vůči uchazečům o práci podle pohlaví. Opakovaly se příběhy, kdy se uchazečka dozvěděla, že na pracoviště přednostně přijmou muže bez ohledu na dovednosti. Že se takové rozdílné chování při pohovorech může v českých nemocnicích vyskytovat, Engel potvrdil. Nevnímá to ale jako problém. „To pro mě není nic nového. V roce 1980, když jsem ze školy nastupoval do praxe, byla situace úplně stejná. Komu dáte přednost, to nemůžu považovat za nic genderově špatného. Průměrně schopný absolvent kluk má na trhu práce větší cenu než dívka. Jako manažer očekáváte, že jeho budete mít v práci pořád, pokud se mu něco nestane, ale žena si musí splnit svoje věci. Je to logické. Nedovedu si představit, že bych jako manažer jednal jinak,“ poznamenal šéf Lékařského odborového klubu.

Volá po tom, aby se debata o diskriminaci kvůli pohlaví vedla v kontextu situace v českém zdravotnictví. Připomíná, že na pracovištích je dnes mnohem více lékařek, než bylo zvykem. „Teď se to valí odevšud, běží kampaň Me too, ale pojďme si zachovat zdravý rozum. Manželka je chirurg. Když v roce 1980 nastupovala, byla na pracovišti jediná žena. Dnes jich je tam 11. Chlapi už tam nejdou, není jich přebytek. Když lidi nejsou, vezmou tam všechno. Je potřeba se na to dívat v kontextu,“ řekl Engel.

Zdroj: MT

Doporučené

O třech tvářích demokracie

11. 5. 2022

Liberální tvář reprezentuje demokracii, která v 18. století bořila monarchie. Snažila se vytvořit sociální prostor nezávislý na státu a církvi.…

O svobodné vůli

21. 4. 2022

Nejdříve co říkají o svobodné vůli filosofové, přou se o ni dlouhá staletí. Filosofičtí deterministé mají za to, že stav vesmíru je dán funkcí…

O dvou stylech vedení

7. 4. 2022

Vystřídali jste během života několik různých povolání? Takže jste skoro jistě uvažovali o tom, kdo vás vede nebo vám velí, proč se chová tak, jak se…