Přeskočit na obsah

E‑preskripce ve znamení Hada

Elektronizace zdravotnictví není nápad té či oné vládní nebo poslanecké garnitury v utrápené vlasti, ať už je míněna z nadšení či ve snaze pomáhat bližním nebo jakkoli účelově využít temných sil a zdrojů. Elektronizace zdravotnictví už mnoho let vůkol probíhá, pádí a vyvíjí se. Jsme jejími radostnými proponenty a spokojenými konzumenty tam, kde je prospěšná, a oponenty, pokud je zbytečná, nečitelná či komplikující.

Elektronizaci medicínských i jiných technologií žene zejména svět za našimi humny, všelidský pokrok, touha, firmy a kšeft. Elektronizaci správy našeho zdravotnictví ženou naopak mozky u nás méně či více osvícené, méně či více darebné. Problém není v elektronizaci samotné, ale v záměru, smyslu, rozsahu, plošnosti, povinnosti, dostupnosti, využívání, zneužívání i kontrole dat. Protože větší přechod z jedné technologie či metodiky na druhou se dotýká mnohých, je třeba i pečlivé diskuse mnohých, aby změna mnohým prospěla. A samozřejmě, plošná e‑preskripce velkým přechodem bude. Dotkne se tak či onak desítek tisíc lékařů a lékárníků a milionů občanů.

Při vší úctě k aktivnímu lékaři, který ordinoval přílepek o e‑preskripci, poslanci MUDr. Šťastnému, i přílepkem překvapenému pojistnému náměstkovi ministerstva zdravotnictví Ing. Noskovi, není možná až tak důležité, co si právě oni dva myslí, ale jak je e‑preskripce reálně potřebná a připravena, co míní zbytek národa a jak se dostane do legislativní podoby systémem řádného připomínkového řízení.

Objevil‑li se návrh e‑preskripce jako podvečerní přílepek koaličního poslance Šťastného vnesený do zákona jiného zaměření a je‑li jím překvapen i koaliční náměstek pan Nosek, možná i sám pan ministr Heger, svědčí to opět o pokleslé kultuře vládnutí a zákonotvorby tohoto státu, aniž chci jakkoli komentovat kulturu vztahů koaličních protikorupčních a rozpočtově odpovědných partnerů.

Patrně se tentokrát odpovědně nerozpočítali, kdo co ve věci e‑preskripce chce, a nutí tak nebohé občany se protikorupčně zamyslet, jaká darebnost se za pokoutně přilepeným návrhem asi skrývá. Možná něco jako IZIP č. 2, možná jen touha činit svět lepším a pomáhat lidem.

Každopádně si tak vážná věc, jako je celoplošná e‑preskripce, nejprve zaslouží řádné projednání, odbornou diskusi a konsensuální návrh, má‑li přežít volby a proměny garnitur, s nimiž se v nestabilitě stabilně už jakoby ani nepočítá.

Ale nějaké změny určitě přijdou. Třeba dosavadní čínský rok Draka vystřídá už v únoru rok Hada. Viděl bych to jako podstatné i pro osud e‑preskripce. Prý se pod znamením Hada bude obecně méně blbnout, zklidníme se, bude méně dračích úletů a více ukázněného pohybu při zemi, jak hadům náleží.

Zdroj: Medical Tribune

Doporučené

Efekt krále Midáse

3. 1. 2023

Publius Ovidius Naso (43 př. n. l. – 18 n. l.) ve sbírce Proměny, shrnující antickou mytologii, vypráví, jak dopadla prosba krále Midáse: