Přeskočit na obsah

E‑preskripce ve znamení Hada

Elektronizace zdravotnictví není nápad té či oné vládní nebo poslanecké garnitury v utrápené vlasti, ať už je míněna z nadšení či ve snaze pomáhat bližním nebo jakkoli účelově využít temných sil a zdrojů. Elektronizace zdravotnictví už mnoho let vůkol probíhá, pádí a vyvíjí se. Jsme jejími radostnými proponenty a spokojenými konzumenty tam, kde je prospěšná, a oponenty, pokud je zbytečná, nečitelná či komplikující.

Elektronizaci medicínských i jiných technologií žene zejména svět za našimi humny, všelidský pokrok, touha, firmy a kšeft. Elektronizaci správy našeho zdravotnictví ženou naopak mozky u nás méně či více osvícené, méně či více darebné. Problém není v elektronizaci samotné, ale v záměru, smyslu, rozsahu, plošnosti, povinnosti, dostupnosti, využívání, zneužívání i kontrole dat. Protože větší přechod z jedné technologie či metodiky na druhou se dotýká mnohých, je třeba i pečlivé diskuse mnohých, aby změna mnohým prospěla. A samozřejmě, plošná e‑preskripce velkým přechodem bude. Dotkne se tak či onak desítek tisíc lékařů a lékárníků a milionů občanů.

Při vší úctě k aktivnímu lékaři, který ordinoval přílepek o e‑preskripci, poslanci MUDr. Šťastnému, i přílepkem překvapenému pojistnému náměstkovi ministerstva zdravotnictví Ing. Noskovi, není možná až tak důležité, co si právě oni dva myslí, ale jak je e‑preskripce reálně potřebná a připravena, co míní zbytek národa a jak se dostane do legislativní podoby systémem řádného připomínkového řízení.

Objevil‑li se návrh e‑preskripce jako podvečerní přílepek koaličního poslance Šťastného vnesený do zákona jiného zaměření a je‑li jím překvapen i koaliční náměstek pan Nosek, možná i sám pan ministr Heger, svědčí to opět o pokleslé kultuře vládnutí a zákonotvorby tohoto státu, aniž chci jakkoli komentovat kulturu vztahů koaličních protikorupčních a rozpočtově odpovědných partnerů.

Patrně se tentokrát odpovědně nerozpočítali, kdo co ve věci e‑preskripce chce, a nutí tak nebohé občany se protikorupčně zamyslet, jaká darebnost se za pokoutně přilepeným návrhem asi skrývá. Možná něco jako IZIP č. 2, možná jen touha činit svět lepším a pomáhat lidem.

Každopádně si tak vážná věc, jako je celoplošná e‑preskripce, nejprve zaslouží řádné projednání, odbornou diskusi a konsensuální návrh, má‑li přežít volby a proměny garnitur, s nimiž se v nestabilitě stabilně už jakoby ani nepočítá.

Ale nějaké změny určitě přijdou. Třeba dosavadní čínský rok Draka vystřídá už v únoru rok Hada. Viděl bych to jako podstatné i pro osud e‑preskripce. Prý se pod znamením Hada bude obecně méně blbnout, zklidníme se, bude méně dračích úletů a více ukázněného pohybu při zemi, jak hadům náleží.

Zdroj: Medical Tribune

Doporučené

Gombe

16. 9. 2022

Že se lidé podobají šimpanzům, je známo dlouho. Charles Darwin (1809–1882) vyvolal představou blízkého vývojového vztahu opic včetně lidoopů a lidí…

Dvojí evoluce

25. 8. 2022

Biologická evoluce je vědecký fakt. Evoluční teorie jsou jeho výklad. Kulturní evoluce je rovněž vědecký fakt. Má větší počet teoretických výkladů…

Děti trestají

12. 8. 2022

Ve všech kulturních okruzích jsou lidé přesvědčeni, že ti, kdo překročí pravidla, zákony nebo normy, mají být potrestáni. Trestem může být…

Bůh si je přebere

7. 7. 2022

V průběhu křížové výpravy proti albigenským kacířům na jihu Francie bylo obleženo město Béziers. Jeho měšťané odmítli kacíře vydat. Roku 1209 město…