Přeskočit na obsah

Fórum: Jak úspěšně očkovat proti COVID‑19?

brýle,stetoskop
Foto: shutterstock.com
 • MUDr. Milan Kubek,

prezident České lékařské komory

Očkování zdarma pro každého a pro všechny zdravotníky přednostně! Již několik týdnů upozorňuji, že vláda by měla zahájit informační kampaň na podporu očkování proti koronaviru. Vysvětlit lidem, že právě a jedině očkování může dostat virus pod kontrolu, a tak naše životy vrátit do normálních kolejí, to je velký úkol. Tak jako v přípravě na epidemii, i v propagaci očkování vláda zaspala. Nejrůznější podvratné antikampaně přitom na internetu běží již dávno.

Očkování nemusí být povinné, stačí lidi pozitivně motivovat tím, že ti, kdo se nechají očkovat, budou mít různé výhody, například svobodné cestování a možnost účasti na hromadných akcích bez nutnosti testování. Vakcína by samozřejmě měla být všem poskytována zdarma. Těch pár dolarů zaplacených za každého očkovaného, to bude z pohledu státu a ekonomiky investice století.

Vláda by měla rovněž dát najevo, že očkování věří a vakcínu považuje za bezpečnou, a to mimo jiné tím, že obdobně jako u povinného očkování vezme i v tomto případě na sebe povinnost odškodňovat osoby, u kterých by se projevily nežádoucí účinky.

Dále je třeba revidovat tzv. Národní strategii očkování proti nemoci COVID-19. Ta, která byla zpracována ještě za ministra Vojtěcha, je pro Českou lékařskou komoru nepřijatelná. Nejenom že počítá s tím, že si očkování tzv. běžní zájemci budou muset platit, ale nepočítá dokonce ani s tím, že by se přednostně provedlo bezplatné očkování všech zdravotníků. Ti jsou přitom epidemií nejpostiženější profesní skupinou.

 

 • Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM,

předseda České internistické společnosti ČLS JEP

Asi není můj názor většinový, ale já osobně se domnívám, že problémy, které známe třeba z aféry odmítání očkování proti spalničkám, v případě vakcinace proti COVID-19 nebudou. Proč si to myslím?

Populace je opravdu široce informována o pandemii COVID-19 i o vývoji několika vakcín v různých zemích světa. Tedy zásadní povědomí o nemoci i vakcíně je na poměrně vysoké úrovni.

Na infekci COVID-19 je nahlíženo buď realisticky, nebo (možná dokonce dost často) je její zdravotní dopad až démonizován! Navíc infekce vede často ke stigmatizaci jedince a někdy celé rodiny! „Odmítači“ jsou přeci jen ve výrazné menšině.

Skoro denně se na mne obracejí pacienti, ale i kamarádi a známí, a ptají se, jak se co nejrychleji k vakcíně dostat, jestli neznám nějakou zkrácenou, prioritní cestu (neznám). Je to velký rozdíl ve srovnání s očkováním proti chřipce, kde dotazy jsou formulovány spíše: „Je lépe se nechat očkovat, nebo to mám nechat být jako v minulých letech?“

Vakcína je/bude velmi levná.

V dané situaci se spíš obávám, zda je vakcinace schopna naplnit očekávání veřejnosti, odborné i laické. Víme zoufale málo. Chci věřit, že účinky vakcinace se i v reálném životě alespoň přiblíží skvělým výsledkům z prvních studií. Jak dlouhá bude ochrana proti koronaviru, ale nevíme. Stejně tak nevíme, zda nás budou limitovat nežádoucí účinky.

To, co píšu v posledním odstavci, je přesně to, co by zatím nemělo být komunikováno laické veřejnosti. Naopak odborná veřejnost si musí udržet kritické, vědecké uvažování. Musí být připravena na dotazy i na to, že situace možná nebude tak jednoznačná, jak někteří uvádějí. Vakcinace je určitě důležitý krok, možná dokonce zlom v boji s pandemií. Jestli je to ale cesta k eradikaci COVID-19, ještě nedokážeme říci.

 

 • Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.,

předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Z mého pohledu je nejdůležitější, aby vláda a MZ ČR začaly realizovat Národní strategii očkování proti nemoci COVID-19 a aktivní racionální kampaň proti odpůrcům očkování. Též zájem o očkování proti chřipce u obyvatel v letošním roce překročil všechny předpoklady, a je tedy potřeba této situace využít i při připravovaném očkování proti COVID-19.

 

 • MUDr. Zorjan Jojko,

předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR

Trochu jsem skeptikem s dohledností doby, kdy bude vakcína opravdu k dispozici, tj. bude ukončen výzkum, zahájena výroba a v nějakém pořádném množství bude dopravena do ČR. Sám odhaduji, že půjde tak o polovinu příštího roku, tím spíše ale vzniká hlavně ministerstvu zdravotnictví (MZ) a vládě ČR dostatečný prostor k její propagaci vůči veřejnosti. Nikdo jistě nebude zpochybňovat to, že společnosti AstraZeneca a Pfizer jsou velice solidní, že mají velmi vysoce nastavené své standardy kvality a že i předpisy pro očkování platné na území Evropské unie jsou velmi tvrdé, tedy důvěryhodné, tj. očkování bude jistě velmi bezpečné. Navíc je to, myslím, jediná cesta (tedy mimo tu, že by onemocněla valná většina naší populace – se všemi riziky promítnutými zejména do smrtnosti), jak epidemii onemocnění COVID-19 opravdu zastavit. Mám tedy za to, že MZ by mělo urychleně zahájit kampaň všemi cestami (zejména sdělovací prostředky a sociální sítě), aby očkování proběhlo v co největší míře a co nejvíc hladce. Koneckonců odpůrci tohoto očkování jsou zejména na sociálních sítích aktivní již několik měsíců. I proto je, myslím, potřeba aktivity v tomto směru zahájit co nejdříve.

Ještě jedna poznámka: Součástí kampaně by jistě mělo být i poučení, jak mají vůči očkování postupovat ti lidé, kteří již onemocnění prodělali. Ti, u kterých proběhlo nikoli bez příznaků či jen s velmi lehkým průběhem, mají jistě imunitu, málo hlasitě ale zatím zaznívá, zda je dostatečná, nebo je třeba i tak očkování absolvovat.

 

 • MUDr. Martin Dudek,

praktický lékař, Dobřichovice

Pro budoucí eliminaci či snížení intenzity dalších vln epidemie COVID-19 bude nutná určitá proočkovanost příslušnou vakcínou. V porovnání s očkováním proti chřipce můžeme jistě očekávat vyšší zájem, nicméně dlouhodobá zkušenost mě nutí si myslet, že kýženého cíle nedosáhneme. Osobně očekávám akceptaci této vakcíny na velmi nízké úrovni a obávám se, že prosté vysvětlování nepomůže. Bohužel odpovědní pracovníci během epidemie opakovaně ukázali, že naprosto nezvládají situaci, a to jak z praktického hlediska, tak i z morálního. Vláda a ministerstvo zdravotnictví zanedbaly přípravu na podzimní vlnu, nezajistily dostatečnou kapacitu testovací, nezajistily trasovací kapacitu, politici nepřípustně zasahovali do činnosti odborníků, koketovali s naprosto nesmyslným systémem rychlotestů atd. Pak následovalo morální fiasko ministra Prymuly a nyní zažíváme opět chaos, kdy vláda zhoršením přístupu do potravinových obchodů v době kontinuálně klesající incidence nákaz pouze zvýší již tak velmi vysokou nedůvěru občanů k odpovědným osobám. V takovéto situaci nemůžeme očekávat, že občané budou věřit nějakým vysvětlovacím kampaním. Jinými slovy, pokud občané vidí, že nám vládnou neschopní lidé, tak nám nic nepomůže a zbude to na nás, lékařích první linie, abychom přesvědčili co nejvíce lidí k očkování.

Tomaschoff budoucnost

 

 • Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.,

prezident České stomatologické komory

Stačí se podívat na očkování proti klíšťové encefalitidě a vidíme, že marketing funguje. Očkování je zboží za miliardy jako každé jiné a profesionálové ho dokáží prodat. Hlavním leitmotivem musí být bezpečí. Bohužel, zatím se jde přesně obráceně – komunikace je nesena temnou hrozbou, že bez očkování nebude návrat k normálnímu životu, popřípadě že budou proočkovaní mít výhody. Divíme se pak, že se mnoho lidí „staví na zadní“? Jak se začne používat termín „fake news“, bude s očkováním definitivně amen…

 

 • JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LLM,

expert na zdravotnické právo

Komunikováno by mělo být hlavně pravdivě. U dobrovolné vakcinace má pacient právo dozvědět se o všech jejích rizicích a přínosech, aby se mohl informovaně rozhodnout, zda ji podstoupí, či odmítne. K dobrovolnému očkování by občané neměli být donucováni ani nepřímo, například uvalením striktních omezení na neočkované – pokud by něco takového vláda zamýšlela, to už nechť si raději zkusí obhájit zahrnutí COVID do povinné vakcinace, byť by to patrně naráželo na politické bariéry a vyžadovalo změnu zákona.

Věcně vidím problém v tom, že:

 1. dosavadní vakcíny proti COVID jsou dosud z povahy věci nedostatečně ověřené, plně spolehlivé ověření bezpečnosti a účinnosti nelze v krátkém čase zvládnout;
 2. jde o „cutting-edge“ biotechnologie, jejíž dlouhodobá rizika nejsou známa;
 3. dle kusých informací o předjednaných smlouvách se snaží výrobci spíše přenést rizika z vedlejších účinků vakcín na státy, což působí, jako kdyby vlastnímu produktu úplně nevěřili;
 4. současně se pro velké populační skupiny, zejména děti, jeví být rizika z nemoci COVID samotné jako nepatrná, ve zlomcích promile.

Pokud by tomu tak opravdu bylo, nelze očekávat, že by občané hromadně vakcinaci podstupovali, zůstala by omezena spíše na menšinu těch, pro něž jsou rizika z COVID významná. Striktně právně vzato, u rodiče, který je povinen jednat v nejlepším zájmu dítěte, by dokonce mohla vzniknout povinnost vakcínu proti COVID odmítnout. Zde opět platí, že pokud je záměrem projektu COVID vakcinace chránit rizikové skupiny (např. seniory) proočkováním populace nerizikové (např. dětí), a to i za cenu toho, že podstoupí rizika neodpovídající jejich vlastní míře ohrožení, muselo by být očkování proti COVID konstituováno jako povinné.

Závěrem bych rád poukázal na to, jak COVID změnil přístup k tomu, jak mluvíme o moderních léčivech. Ještě před dvěma lety považovala asociace farmaceutických firem pomalu za hrdelní zločin proti regulaci reklamy, pokud někdo mluvil před pacienty o novém léku a dovolil si uvést jeho název (čímž mj. vážně nemocným pacientům umožnil, aby svedli boj o jeho individuální úhradu), a to i pokud šlo o léky již řádně registrované. Dnes se považuje za normální, že směrem k laické veřejnosti mohutně propagujeme dokonce i léky neregistrované, včetně zmíněných vakcín, jen „proto, že jsou na COVID“. Byl bych rád, kdyby se tato otevřenost debaty o vědeckém pokroku přenesla i do sféry léků proti karcinomům a dalším vážným nemocem.

 

 • MUDr. Igor Karen,

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, místopředseda pro profesní záležitosti

Očkování proti COVID-19 se dnes jeví jako jedna z největších nadějí na eliminaci tohoto viru v populaci po celém světě.

Komunikace s médii a s pacienty by měla být velmi profesionální ze strany národních autorit, a to zejména ze strany MZ, České vakcinologické společnosti, ale i dalších odborných společností a jejich zástupců, a to vše na základě relevantních dat. Totéž platí i pro novináře, aby někteří z nich neznevažovali efekt očkování a nehledali jenom senzace, ale spíše pomohli pohnout tím správným směrem s eliminací epidemie, respektive pandemie koronavirové nákazy. Předpokládám, že vakcíny budou brzy k dispozici. Nicméně ruská vakcína již k dispozici je, a nemyslím si dle dostupných zdrojů, že je nějak méně kvalitní než ty, které po ní přijdou na trh z Ameriky či Evropy.

Nicméně důležité bude, aby naše společnost byla proočkována jakoukoli kvalitní vakcínou proti COVID-19, a to alespoň v 70 procentech, aby došlo k eliminaci či k zastavení přenosu viru SARS-CoV-2 v populaci. Zde na osvětě musejí táhnout všichni za jeden provaz a nepřipustit lichou a falešnou argumentaci odpíračů očkování. V minulosti například byla variola eradikována právě a pouze a jen pomocí vakcinace. Takže už aby zde vakcína proti COVID-19 byla k dispozici a budeme si všichni držet palce.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…