Přeskočit na obsah

Fórum MT: Licitace o 347,5 miliardy začala

S nožem na krku, že si nic výhodnějšího nevylobbují, se loni historicky poprvé dohodlo všech 14 segmentů se zdravotními pojišťovnami na hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2019. Ministr dal jasně najevo, že tradiční taktika nemocnic – nedohodnout se, aby pak dostaly víc – na něj neplatí. A ve stejném duchu se nese i dohodovací řízení na rok 2020.

Zeptali jsme zástupců jednajících: Jaké navýšení pro svůj segment budete požadovat (pojišťovny: nabízet) a co naopak nabídnete za lepší peníze navíc v kvalitě a dostupnosti péče (pojišťovny: budete požadovat)?

Dramatické jednání se dá očekávat v rámci segmentu lůžkové péče. Sdružení velkých nemocnic jdou totiž letos do jednání s výrazně jinými východisky než sdružení těch středních a menších. Liší se v pohledu na to, jak výrazně do úhrad promítnout už v roce 2020 systém takzvaného nového DRG z projektu DRG Restart.

„Z pozice AČMN budeme trvat na tom, aby došlo k významnějšímu sbližování sazeb mezi poskytovateli a plátci v akutní lůžkové péči. Toho lze docílit sblížením minimálních základních sazeb nebo nastavením jednotné sazby pro produkci v systému nového CZ DRG,“ ohlásil Ing. Michal Čarvaš, MBA, místopředseda AČMN a předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a. s. Kromě toho bude asociace žádat „razantní“ zvýšení sazeb za ošetřovací den v následné péči a zároveň žádá předem vyjasnit, jak to bude příští rok s platy. „Bez této informace je jednání o úhradách a skutečných nákladech na péči nemyslitelné. Z pohledu ředitele nemocnice potřebujeme navýšení úhrady promítnout i na rostoucí provozní náklady, nikoli opět vše do mezd,“ uvádí Ing. Čarvaš.

Asociace nemocnic ČR má na nové DRG úplně odlišný pohled. „Zatím není projekt dostatečně analyzován, nejsou odstraněny a vysvětleny některé rozdíly mezi nemocnicemi a jeho i částečné uplatnění by mohlo vést k nenapravitelným škodám,“ myslí si Ing. Jaroslava Kunová, předsedkyně Asociace nemocnic ČR. „Nasazení výsledků DRG Restart do úhrad roku 2020 by bylo velkým rizikem. Je nutno pochopit, že velké nemocnice nemají neoprávněné příjmy, ale že je v nich prováděna ta nejsložitější a nejnáročnější zdravotní péče za účasti nejzkušenějších zdravotníků, zvláště pak lékařů, nejmodernější techniky a nejmodernějšími metodami, a tato péče je drahá. Velké nemocnice jsou pilíři zdravotní péče v ČR a takto by k tomu měli všichni zúčastnění přistupovat,“ dodává Ing. Kunová.

Dohodovací řízení Tomaschoff

Odbory přitom avizují, že budou pro příští rok požadovat významný nárůst platů. „Na příští rok rozhodně budeme požadovat narůst platů místo hromadění finančních prostředků na účtech zdravotních pojišťoven, s čímž rozhodně nesouhlasíme a ptáme se, co je za tím ve skutečnosti,“ uvádí MUDr. Martin Engel, předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů.

Vyjednávači ČLK, o. s. jdou do jednání o úhradách pro rok 2020 s nemalými ambicemi. „Pro rok 2020 bude naším základním požadavkem zvýšení úhrad pro soukromé lékaře o 10 procent v porovnání s rokem 2019,“ uvádí MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory s tím, že prioritou budou bonifikace pro lékaře, kteří jsou držiteli Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK. „Naši vyjednavači v žádném případě nepodpoří pro lékaře nevýhodnou dohodu jen proto, aby se mohl ministr zdravotnictví opět chvástat. Loňské dohodovací řízení se zkrátka opakovat nebude,“ tvrdí MUDr. Kubek.

Podle prezidenta České lékárnické komory PharmDr. Lubomíra Chudoby nebude českému zdravotnictví stačit predikovaný nárůst příjmů a bude nutné do sektoru přidat další finance. „Mezi aktuální priority České lékárnické komory patří vyšší částka spojená s výdejem Rx léků (tzv. signální kód výkonu) a zrušení její nesmyslné limitace podle počtu a příslušnosti pojištěnců každé jednotlivé lékárny z roku 2014. Principiálně bychom však chtěli model odměňování výdeje léčiv na předpis zcela změnit zavedením tzv. dispenzační taxy a zároveň více zapojit lékárny v oblasti prevence a zdravého životního stylu,“ uvádí PharmDr. Chudoba (čtěte celé vyjádření prezidenta Chudoby nebo celé Fórum MT). Kromě toho by rád na stůl položil návrh pravidel pro zavedení návštěvní služby lékárníka.

Stomatologická komora chce mluvit o posílení některých výkonů, které se dnes zubním lékařům hrubě nevyplácejí. „Navýšené prostředky chceme využít na navýšení kriticky podfinancovaných výkonů, aby byly reálně poskytovány,“ uvádí Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České stomatologické komory. „Rádi bychom třeba i úhradu sedací pro dětí v ordinacích dětských stomatologů, aby u nespolupracujících dětí nemuseli rodiče s pacienty čekat mnoho měsíců na ošetření v nemocnicích,“ dodává.

Prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče PhDr. Mgr. Robert Huneš, upozorňuje, že úhrady zdravotních pojišťoven v současnosti pokryjí zhruba polovinu nákladů spojených s péčí o umírajícího. „To vše tváří v tvář tomu, že hospice musejí dle legislativy mít cca dvojnásobný počet personálu než jiné typy ošetřovatelských lůžek, i farmakologické náklady jsou vyšší atd. Hospicová péče dle pilotního průzkumu Ministerstva zdravotnictví ČR (říjen 2014) poskytuje kvalitnější a náročnější péči než LDN. Přesto ani úhradová vyhláška, ani zdravotní pojišťovny tyto skutečnosti zatím nereflektují,“ uvádí PhDr. Huneš.

Jaká je na druhé straně pozice zdravotních pojišťoven? Jak uvedl Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR, v současnosti se snaží spočítat náklady na změny, které v roce 2020 přijdou. Ať už jde o vstup nových léků, očekávané zavedení úhrady léčebného konopí, změny ohodnocení zdravotních výkonů, rozšířené úhrady v psychiatrii pro nová centra duševního zdraví, nebo růst nákladů v sociálních zařízeních a kompenzacích za doplatky. Významný dopad může mít podle Ing. Friedricha také případné částečné zavádění nového DRG. „Bude ještě záležet na konečném znění zákonných změn a jejich dopadů. Konečný účet za tyto plánované nebo již probíhající změny však určitě dosáhne řádu několika miliard korun,“ uvádí Ing Friedrich. „Zbytek disponibilních zdrojů bude moci být použit pokud možno vyváženě pro všechny segmenty. Pro to, aby zdravotní pojišťovny vůbec mohly něco požadovat a honorovat navíc, pokud jde o kvalitu a dostupnost péče, bude rozhodující, aby se podařilo omezit dosavadní plošné navyšování cen, zejména na mzdové náklady,“ dodává.

Více čtěte v plném znění Fóra MT: Licitace o 347,5 miliardy začala.

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…