Přeskočit na obsah

Fórum MT: Sdílený lékový záznam – další krok elektronizace

Sdílený lékový záznam umožní lékaři, aby získal více informací k léčbě, protože uvidí i léky, které jeho pacientovi předepsal jiný lékař, a navíc ho upozorní na hrozící interakce. Nedozví se ale, jaké volně prodejné přípravky pacient užívá, takže nadále bude důležitá komunikace lékaře s pacientem. Ten dokonce z obav před „vyzrazením“ nějakého svého zdravotního problému může povolit přístup jen vybraným lékařům.

„Jedná se o opatření, na které už dlouho čekáme,“ píše doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., místopředseda České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP. Oceňuje, že se dozví, jestli si pacient lék vyzvedl. „Občas se stává, že pacient zavolá do ordinace a žádá ve velmi krátkém časovém rozpětí o opakovanou preskripci léku s tím, že recept nebyl doručen nebo už propadl a nestačil si přípravek vyzvednout. Zatím nám nezbývá než dotyčnému uvěřit a elektronickou preskripci provést znovu. Takto může docházet k výdeji většího množství medikamentů a k jejich zneužití,“ poznamenal doc. Petrů. Navíc se zvyšuje bezpečí pacienta. „Kvůli existenci velkého množství generik (např. u antihistaminik, antileukotrienů, inhalačních steroidů) a poměrně častým výpadkům jejich výroby se stává, že pacient obdrží v lékárně přípravek se stejnou účinnou látkou, ale jiným názvem. Pak dochází ke zbytečným a nebezpečným duplicitám. I tomu by se mělo tímto opatřením zabránit. Proto žádnému z mých pacientů nebudu doporučovat, aby se zveřejněním jím užívaných léků nesouhlasil,“ uvádí doc. Petrů.

„Samozřejmě vítám, že bude program upozorňovat na možné interakce léků, neboť tím uspořím tu část peněz, za niž jsme za tuto službu v naší ambulanci dosud platili,“ podotkl MUDr. Zorjan Jojko, kardiolog a předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR. Nadále ale bude víc dbát na to, co pacient řekne. „Přiznám se ale, že osobně považuji své pacienty za plně odpovědné za svůj zdravotní stav a sebe za jejich pomocníka a rádce, který jim není nijak nadřízen, tj. budu se i nadále více spoléhat na ty údaje o užívaných lécích, které mi dá sám pacient,“ uvedl MUDr. Jojko.

Tomaschoff: Lékový záznam

„Jakákoli data se dají vždy využít i zneužít,“ upozorňuje MUDr. Martin Jan Stránský, M.D., FACP, neurolog a ředitel Polikliniky Na Národní. Kromě výhod tak sdílený lékový záznam přináší riziko stigmatizace pacienta nebo toho, že farmaceutické firmy získají data o preskripčních trendech. „To všechno je každopádně znakem zhoubné digitalizace (nejen) v medicíně, při které postupně ztrácíme soukromí. Zrcadlí to myšlenkový trend moderní společnosti, že centralizace a digitalizace vede ke zlepšení našeho zdraví. Většinou tomu tak není, jen se zvyšují administrativní výdaje (stačí se podívat na USA),“ píše MUDr. Stránský.

Přínosy sdíleného lékového záznamu převažují podle prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc., přednostky Pracoviště preventivní kardiologie IKEM. „Věřím v etickou úroveň českého zdravotnictví, takže obecně chci věřit tomu, že je všechno o datech všech pacientů (tedy i o mně, vás, dalších…) zabezpečeno správně. Každý má ale mít právo rozhodnout o svých záležitostech podle svých představ, takže naprosto respektuji takovou volbu (skrýt lékový záznam, pozn. red.) kohokoli,“ uvádí prof. Adámková.

„Osobně se budu vždy snažit pacientovi vysvětlit, aby pokud možno své záznamy neskrýval, neboť lékový záznam je primárně orientován na bezpečnost pacienta, a tedy v jeho prospěch,“ píše prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, FACC, MBA, první místopředseda České kardiologické společnosti. Pro vyšší bezpečí pacientů tu podle něj sdílený záznam a informace v něm obsažené chyběly. „Chyběly mi zejména údaje obsažené nově ve sdíleném lékovém záznamu u složitých polymorbidních a fragilních pacientů užívajících chronicky celou řadu léků – typicky v kardiologii např. po srdeční transplantaci, u pacientů užívajících antikoagulační léčbu, antiarytmickou léčbu a v celé řadě dalších segmentů. Tato léčba má typicky určitou dynamiku v čase a nemusí být nutně obsažena v záznamu poslední ambulantní kontroly daného lékaře,“ uvádí prof. Táborský.

„Jako lékař budu vždy klidnější, když budu vědět, jaké léky pacient užívá. Zejména pokud pacient „krouží“ mezi osmi specialisty, z nichž každý alespoň „něco“ předepíše,“ myslí si prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM, předseda České internistické společnosti ČLS JEP. „Jako informovaný pacient, který ví, co užívá, a přesně svou medikaci reprodukuje lékaři, si ale možná připadám jako poněkud omezený v soukromí. Nevím, jestli budu chtít, až si půjdu jednou za deset let pro antibiotika, aby paní v lékárně zkoumala, kolik potřebuji Viagry nebo jestli užívám antidepresiva… Vím, nám zdravotníkům ty informace přijdou úplně běžné a neutrální, nevím ale, zda jsou tak neutrální i pro běžnou populaci,“ doplňuje prof. Češka.

Podle MUDr. Milana Kubka, prezidenta ČLK, sdílený lékový záznam prolamuje lékařské tajemství a lékaře bude zdržovat. „Pokud bych například já musel užívat léky, které by prozrazovaly něco závažného o mém zdravotním stavu, pak bych nechal svůj lékový záznam zrušit. Nepřál bych si, aby se mé choroby staly věcí veřejnou,“ uvedl MUDr. Kubek.

 

Celé znění aktuálního Fóra MT najdete v archivu.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…