Přeskočit na obsah

Fórum: Praktici chtějí očkovat proti covidu

brýle,stetoskop
Foto: shutterstock.com

Na vakcínu u svého praktika čeká přes půl milionu seniorů a chronických pacientů, kteří se nemohou nebo nechtějí dopravovat do očkovacích center. Praktičtí lékaři znají jejich zdravotní stav, a mohou tedy nejlépe zhodnotit možná rizika pro konkrétního pacienta – dosud k tomu moc příležitostí neměli. V průměru dostali jen 75 vakcín na ordinaci. Zeptali jsme se praktických lékařů: Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s očkováním proti COVID‑19 (dostupnost vakcín, zájem pacientů, objednávání, úhrada)? Zajímají se pacienti, kterou vakcínou budou očkováni? Ptají se na Sputnik V?

 

  • Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.,

vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK

Praktičtí lékaři, kteří ukázali svou nezastupitelnou roli v boji s pandemií, dokázali se postarat o své pacienty a ochránit zdravotní systém, nedostali stejnou příležitost v očkování. Proto mezi nimi převažuje frustrace a zklamáni. Troufám si tvrdit, že kdyby bylo očkování nejrizikovějších osob svěřeno praktickým lékařům, bylo by dnes uvádění méně rizikových skupin do očkování eticky přijatelnější.

Ordinace praktických lékařů představují přirozenou, vybudovanou, osvědčenou a pro pacienty nejsnáze dostupnou a bezpečnou síť očkovacích míst. Ti, kdo řídí zdravotnictví při pandemii, nenaslouchali dostatečně doporučením zástupců praktických lékařů ani na jaře (připomenu např. rapid testy), ani při druhé vlně pandemie a realizaci očkování. U praktických lékařů na očkování stále čekají desetitisíce seniorů a chronicky nemocných. Byli jsme zahnáni do nesmyslné soutěže s očkovacími centry i s vlastními kolegy o registraci pacientů do systému, který zdaleka není dokonalý. Léta zavedený systém distribuce vakcín nebyl využit. Pro koordinátory očkování bylo a je pohodlné využívat mýtus, že vakcínou Pfizer/BioNTech a Moderna praktičtí lékaři očkovat nemohou. Nevíme, kdy, kolik a jaké vakcíny do praxí dostaneme, nevíme, co říkat nebo radit lidem. Naše zmatení nepochybně ovlivní zájem pacientů o očkování, který se původně zdál vysoký. Očkovací kampaň je ve stínu negativních zpráv ze světa.

Pacienti se ptají na typ vakcíny. Někteří mají vyhraněné, často bizarní názory, ale většina se obrací na praktického lékaře s žádostí o radu. SVL ČLS JEP doporučuje použití kterékoli z vakcín schválených naší regulační autoritou, kterou je SÚKL. Na vakcínu Sputnik V se pacienti ptají jen výjimečně. Nejspíš se v atmosféře, která okolo Sputniku V vznikla, zeptat stydí.

 

  • MUDr. Miloš Ponížil,

praktický lékař, Hrušovany nad Jevišovkou

Dostupnost vakcín je velmi špatná, dostal jsem jen 50 vakcín od Moderny, byť zájem pacientů o očkování je veliký – mám přes 300 registrací na očkování.

Každoročně očkuji proti chřipce vakcínou Vaxigrip či Influvac cca 500 pacientů a je mi před nimi velmi trapně, když jim stále odpovídám, že vakcínu proti COVID‑19 mám sice přislíbenou a objednanou, ale stále není dodána…

Objednávání pacientů na očkování mi problém nečiní díky mému lékařskému programu, který používám v ordinaci a v něm je umožněno přímé objednání pacientů na toto očkování.

Zpočátku se pacienti vymezovali proti vakcíně od firmy AstraZeneca, ale nyní, když již pominulo mediální očerňování výrobce, tak vakcínu neřeší, jen chtějí být naočkováni co nejrychleji vakcínou řádně certifikovanou. Z těchto důvodů bych vakcínou Sputnik V zatím očkovat nemohl a nechtěl.

Úhrada za provedené očkování je z mého pohledu odpovídající.

 

 Tomaschoff_karkulka

  • MUDr. Marie Kordíková,

praktická lékařka, Praha 13

Zájem o očkování proti COVID‑19 je v našem obvodu velký. Zvláště pro mnohé naše starší imobilní pacienty a jejich pečovatele je to cesta k ukončení sociální izolace. Jsou případy, že kvůli mediální masáži odmítají i naši imobilní klienti zatím naši jedinou používanou vakcínu AstraZeneca a čekají na něco lepšího na našem očkovacím seznamu, ale jsou samozřejmě i zásadní popírači vakcinace. Mnoho našich starších pacientů se oočkovalo v očkovacích centrech – za pomoci své rodiny. Na ev. možnost očkování vakcínou Sputnik V jsou různé názory – ve většině případů by ji naši klienti odmítli. Doufáme, že se situace v různorodosti nabídek vakcín a jejich dodávkách do naší ordinace zlepší. Naši pacienti chronicky nemocní, imobilní a staršího věku by to uvítali.

 

  • MUDr. Martin Dudek,

praktický lékař, Dobřichovice

Vzhledem k významnému nedostatku vakcín jsme zatím naočkovali pouze nepatrný zlomek našich pacientů. Zájem o očkování vysoce převyšuje dostupnost vakcín a naše kapacita pro očkování není prakticky vůbec využita. Rozporuplné informace o vakcíně firmy AstraZeneca vedly k řadě komplikací při očkování, kdy pacienti odvolávali svůj zájem o vakcínu, aby se zase po pár dnech omlouvali, že si to vlastně rozmysleli, a podobně. O vakcínu Sputnik V pacienti nejeví zájem, spíše se ujišťují, že ji nedostanou, tj. odmítají ji.

Celkově k očkování lze říci zejména to, že vedení tohoto státu naprosto selhalo ve všech ohledech. Velmi dobře fungující síť 5 000 očkovacích míst (ordinace PL) s fungujícím distributorem vyhodili z okna a začali budovat paralelní novou síť očkovacích center, a to ještě velmi opožděně. Distribuce vakcín není dosud uspokojivě dořešena. Ani maximální zapojení všech očkovacích center v příštích měsících nepovede k takové intenzitě očkování, jakou je schopna zajistit síť praktických lékařů. Je s podivem, že stát dokáže na nás praktické lékaře házet různé nesmyslné a neužitečné povinnosti (neschopenky, karantény a další), ale věc, která je nám vlastní a děláme ji desítky let perfektním způsobem, nám není svěřena. Až si člověk musí myslet, že v tom budou jiné, zejména ekonomické zájmy – a zájmy občanů a pacientů této země jsou bezprecedentním způsobem ignorovány.

 

  • MUDr. Otto Herber,

praktický lékař, Kralupy nad Vltavou

Od začátku roku jsem vyplnil několik formulářů, které zjišťovaly můj zájem o očkování. Svým obsahem byly zcela identické. Proč se jednotlivé instituce a organizátoři nedovedou propojit, mi jasné není. Že se jedná o zbytečné zatížení administrativou, mi jasné je! Přestože nám automatické systémy často slibovaly, že dostaneme odpověď na zmíněné dotazníky, nikdy žádná nepřišla! Telefonické dotazy, které jsem vedl já nebo sestra s odpovědnými osobami, nejsem schopen spočítat! A pokud jde o dostupnost, tak do budoucna vůbec netušíme, kdy a zda vůbec přijde druhá dávka vakcín.

Přestože jsem zájem o vakcíny deklaroval od počátku možnosti očkovat, první vakcíny jsem obdržel 6. dubna v počtu jedno sto kusů, ačkoli požadavek jsem měl bezmála na 400 dávek. Přednost dostalo pracoviště, které mělo požadavek vyšší?!?!? Jakým právem byli moji pacienti upozaděni?!? Celý proces od objednání k dodání trval zhruba čtyři měsíce. Takže v mezidobí jsem pacienty odesílal do očkovacích center, kde na termín čekali několik týdnů a řada z nich stejně dosud není naočkovaná!

Zájem pacientů je veliký. Kdybychom měli vakcíny, tak jsem ve své praxi schopen naočkovat 50–60 osob denně. Za tím účelem jsem rozšířil pracovní tým o jednu zdravotní sestru a administrativní pracovnici. Ale každému musí být jasné, že na sto vakcín je to zbytečné, tak jsem je zase propustil! Důvod, proč očkovací centra, která „odsávají“ praktikům vakcíny, jsou stále v provozu, mi uniká. Pro pacienty i rodiny by bylo daleko jednodušší jezdit do našich praxí. Troufnu si říct, že i pro pojišťovny by to bylo levnější.

Pokud se jedná o objednání, pro řadu pacientů je stále nepřekonatelný problém elektronická registrace, na rozdíl od registrace u svého praktického lékaře, kde stačí jen ústní souhlas s očkováním. To je vše, co pro to pacient musí udělat. Samostatnou kapitolou je postupné rozšiřování věkových skupin, které mohou být očkovány. Ještě nemáme doočkované 80+ a snižujeme věkovou hranici, aniž by pro ně byly vakcíny zajištěny v dostatečném počtu. To v praxi vyvolává nervozitu, budí dojem falešné naděje a očekávání nejsou naplněna. Při tomto trendu se klidně mohou nahlásit všichni…

Úhrada od zdravotních pojišťoven je nastavena tak, jak je. Při kalkulaci režijních a daňových nákladů se nejedná o závratné sumy. Mj. ze strany pacientů je velká ochota si vakcínu zaplatit nebo si připlatit za termín očkování apod.

Na Sputnik V se pacienti ptají velmi často. Především mají obavy, aby nebyl schválen bez patřičných vědecky podložených studií a aby nenahradil ostatní vakcíny u nás!

 

  • MUDr. Václav Šmatlák,

všeobecný praktický lékař, Praha 10

Zájem o očkování vakcínou AstraZeneca je v Praze minimální. Pacienty doslova přemlouváme, a i ti, kteří se objednali, se, často bez omluvy, nedostaví. Sestra denně zoufale telefonuje desítkám pacientů s povolenou prioritou, tj. vč. chroniků, aby udala několik zbývajících dávek z načaté lahvičky. Pracně vytvořené seznamy zájemců o očkování se rychle vyprázdnily poté, co AstraZeneca a nyní i Johnson & Johnson nesou stigma rizikových vakcín a očkovací centra s nabídkou ještě nezdiskreditovaných očkovacích látek od firmy Pfizer či Moderna jsou prakticky na každém rohu, snadno dostupná pro každého Pražana. Řešení vidím, alespoň ve městech s hustou sítí očkovacích center, v ordinacích praktických lékařů v co nejrychlejším přechodu od očkování přísně vybraných skupin k masovému očkování těch, kteří nejsou kontraindikováni a mají o očkování zájem. Nejlépe pak hned při jejich návštěvě v ordinaci, uskutečněné třeba i z jiných důvodů. Na Sputnik V či produkty z Číny se moji pacienti neptají vůbec. (Moje odpověď vyjadřuje můj osobní názor jako reflexi na současnou situaci v Praze.)

P. S. Administrativa spojená s očkováním, a nejenom s ním, je děsivá. A je nutné celý proces zjednodušit, jak to jde. Vím, že problém je mj. způsoben nedostatkem vakcín, ale je potřeba na změnu schématu zejména u praktických lékařů alespoň myslet.

 

  • MUDr. Michal Bábíček,

praktický lékař, Chomutov

Zkušenosti s očkováním proti onemocnění COVID‑19 nemám žádné, protože ke dni odpovědi (14. 4. 2021) jsem nedostal z kraje ještě žádné vakcíny. Zájem pacientů o očkování je velký a o druh očkovací látky se zajímá asi 40 procent z nich. Na Sputnik V se z mých pacientů neptal nikdo.

 

  • MUDr. Josef Štolfa,

výukové pracoviště praktického lékařství 2. LF UK a IPVZ, praktický lékař, Praha 8

Především je nutno sdělit, že získání vůbec nějaké vakcíny proti onemocnění COVID‑19 praktickým lékařem si žádá velké úsilí a schopnost zvládnout značnou byrokratickou a administrativní náročnost potřebnou k tomuto prvnímu kroku. Praktický lékař v podstatě nemá možnost volby typu vakcíny pro své pacienty. V případě, že se některý typ vakcíny podaří získat, ani pacient pak nemá možnost volby. Pacienti se v drtivé většině zajímají o typ vakcíny. Jejich reakce odpovídají momentálnímu masmediálnímu obrazu. Obecně je názor na vakcínu Sputnik V krajně negativní, těsně následován vakcínou AstraZeneca. V posledních dnech se k tomuto hodnocení blíží i vakcína Johnson & Johnson. O ostatních typech se většinou nediskutuje.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…