Přeskočit na obsah

Jak letos praktici očkují proti chřipce a pneumokokům?

1. Má vaše ordinace dostatek vakcín proti sezonní chřipce?

2. Roste zájem i o očkování proti invazivním pneumokokovým onemocněním? Doporučujete aktivně tuto vakcinaci rizikovým skupinám?

 

  • MUDr. Michal Bábíček,

Chomutov, 1. místopředseda SPL ČR

1. V naší ordinaci každoročně navyšujeme počty pacientů očkovaných proti chřipce. Pro letošní sezonu jsme ještě koncem loňského roku objednali téměř 500 vakcín, které nám byly distributorem zavezeny 16. 9. 2020. Tento počet by měl pokrýt i zvýšenou poptávku po vakcinaci proti chřipce. Nejprve budeme očkovat pacienty rizikové, samoplátce objednáváme na konec listopadu nebo počátek prosince.

2. Zvýšený zájem o očkování proti invazivním pneumokokovým onemocněním neevidujeme. V tomto případě, zejména pacientům starším 65 let a těm se zvýšeným rizikem nákazy, očkování sami aktivně nabízíme v průběhu celého roku. Proto máme v dané cílové skupině proočkováno cca 85 procent pacientů.

 

  • MUDr. Irena Kudrnovská,

Praha 6

1. V letošním roce se o očkování proti chřipce začali pacienti zajímat (a hned chtěli být očkováni) již v letních měsících. Možná to bylo způsobeno i mediální kampaní. Pro mne je překvapením, že se na vakcinaci proti chřipce ptali i ti, kdo ji v minulých letech odmítali. Byli to nejen pacienti polymorbidní a v seniorském věku, kteří mají očkování hrazeno ze zdravotního pojištění, ale i mladí, kteří pracují ve velkých kancelářích s klimatizací a každoročně přicházeli v podzimních či zimních měsících s infekty horních a dolních cest dýchacích. S největší pravděpodobností si všichni začali uvědomovat, že chřipka není jen nachlazení a že infekce COVID‑19 také není jen běžná „rýmička“. Uvědomili si též, že při souběhu obou onemocnění by se s vysokou pravděpodobností jednalo o stav ohrožující život, a to ve všech věkových kategoriích. Léta objednávám stejný počet vakcín proti chřipce, protože se zájem o očkování pohyboval každoročně na stejné úrovni. Letos, bohužel, nebudu moci všem zájemcům o tuto vakcinaci vyhovět. Jak jsem se totiž informovala, nemohu již žádné další vakcíny přiobjednat. Budu očkovat – a již očkuji – přednostně ty pacienty, pro jejichž zdravotní stav i život by onemocnění chřipkou bylo fatální.

2. Proti invazivním pneumokokovým onemocněním jsme začali očkovat již před pěti lety, kdy byla na trhu vakcína Pneumo23, hrazená ze zdravotního pojištění pro seniory. Později, když přestala být vyráběna, jsme přešli na očkovací látku Prevenar 13. Svým pacientům, zvláště těm ve věku 65+ a polymorbidním, jsem očkování proti pneumokokům doporučovala již tehdy, když se u nás uvedené vakcíny objevily. Měla jsem i mladé zájemce o očkování, samoplátce – chtěli chránit nejen sebe, ale i své starší příbuzné.

Pacientům, kteří jsou ohroženi pneumokokovými onemocněními, ale ještě proti nim očkováni nejsou, se snažím vysvětlit výhody vakcinace. Někdy se mi to podaří. Ale objevují se i tací, co po roce nebo dvou očkování proti pneumokokům znovu požadují. Buď zapomněli, že již očkováni jsou, nebo, když je to zadarmo… Pak bývá problematické jim vysvětlit, že jsou chráněni a vakcinaci už nepotřebují.

 

  • MUDr. Ivo Procházka,

Jedovnice

1. Navzdory naší každoroční aktivitě se počty očkovaných proti chřipce pohybují stabilně okolo šesti procent registrované klientely. Zvýšený zájem letos rozhodně eviduji. Aktivně se o očkování hlásí pacienti trpící závažnějšími komorbiditami, ze zdravé produktivní populace si vakcíny předobjednávají především klienti s vyšším vzděláním, jejichž práce je spojena s četnými osobními kontakty. Kupodivu stále malý zájem mají zdraví senioři. Předběžná poptávka je jistě vyšší než předchozí roky, ale asi bych ji v tuto chvíli nepřeceňoval.

2. Počet očkovaných proti pneumokokům se zvyšuje stabilně, každoročně odhadem o 20 procent. Rizikovým skupinám obyvatel očkování doporučuji pravidelně, při preventivních a dispenzárních prohlídkách. Pozitivně reagují především pacienti s CHOPN a po splenektomii, částečně pak aktivní senioři. Obecně relativně malý zájem má, stejně jako u chřipky, skupina zdravých seniorů, což v mém případě přisuzuji převážně venkovské populaci s menším počtem sociálních kontaktů.

 

  • MUDr. Eva Kasalická,

Křivoklát

1. Jako každým rokem jsme již v zimě předobjednávali vakcíny proti chřipce, obvyklých základních 150 kusů, přičemž jsme v minulosti byli zvyklí další kusy doobjednávat. Letos nám – na rozdíl od loňska – dodali očkovací látky včas, už na začátku září, ale zatím bohužel nelze objednat další. A kvůli onemocnění COVID‑19 zájem samozřejmě vzrostl. Máme seznam těch, kteří byli očkováni v loňském roce, přičemž jsme postupně doplňovali další zájemce, co se ozývali. Nicméně 150 vakcín jsme již vyčerpali, tudíž máme další poptávkový seznam a budeme doufat, že do ČR ještě nějaké očkovací látky proti chřipce dorazí a že uspokojíme i ostatní klienty.

2. Řekla bych, že v případě invazivních pneumokokových onemocnění je informovanost klientů nižší, takže se sami o vakcinaci očkovací látkou Prevenar 13 moc nehlásí. Spíše ji tedy doporučuji sama, zvláště klientům starším 65 let a dále rizikovým skupinám. Že by chtěl oočkovat někdo, kdo by si musel vakcínu hradit sám – tedy mladší a nerizikoví klienti –, jsem nezaznamenala.

 

  • MUDr. Igor Karen,

Benátky nad Jizerou, místopředseda SVL ČLS JEP pro profesní záležitosti

1. Ohledně očkování proti chřipce máme velký převis poptávky – nejen ze strany pacientů, ale také firem pro jejich zaměstnance. Máme objednaných 400 vakcín, ale podle seznamu, který si tvoříme, jsme již na počtu 450, takže se obavám, že neuspokojíme všechny zájemce. Přednost budou mít pacienti rizikoví, starší 65 let a polymorbidní.

2. Pokud se týká invazivních pneumokokových onemocnění, myslím si, že zájem o vakcinaci je stejný jako vloni. Mnoho pacientů ovšem neví, že na toto očkování mají nárok. Tady by měla sehrát větší roli osvěta ze strany zdravotních pojišťoven a státu.

 

  • MUDr. Cyril Mucha,

Praha 6

1. V naší ordinaci jsme si dělali průzkum již na jaře 2020 a vyšlo nám zvýšení zájmu o očkování proti chřipce o cca 20 procent. V těchto dnech, kdy se začíná očkovat, to vypadá, že se zájem zvýšil nejméně desetinásobně. Nevím, jak se situace bude nadále vyvíjet, ale v tuto chvíli stojíme v ordinaci denně před otázkou, komu ze zájemců máme dát přednost, protože vakcín dostatek není. Oslovili jsme zatím přes e‑mail a SMS všechny rizikové pacienty, které jsme očkovali v minulém roce, a po omezenou dobu jim vakcínu rezervujeme. Je to logické, protože očkováním se v minulých letech dali na vědomí, že o své zdraví pečují, ale též z důvodu, že jsme s nimi i letos počítali a vakcíny pro ně objednali. Až toto datum přejde, nabídneme vakcínu také ostatním zájemcům, pokud budou ovšem vakcíny k dispozici.

2. Vakcínu proti IPO nabízíme aktivně mnoho let, v době hrozícího onemocnění virem SARS‑CoV‑2 ještě intenzivněji. Mohu konstatovat, že zejména rizikoví pacienti se nechávají očkovat celkem ochotně.

Zdroj: MT

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…