Přeskočit na obsah

Jak se s přispěním politiků dělá zdravotnický byznys ve velkém

„Promonopolní“ úřad povololil Agelu koupit distributora vakcín Avenier

Zpráva ČTK ze dne 7.6. 2012  potvrzuje obrovskou aroganci moci v České republice a postupnou systematickou privatizaci a přeměnu veřejného zdravotnictví na soukromé se všemi dopady na občany.

Na začátku byl velmi dobře fungující systém očkování v České republice, který nám záviděl celý svět. Nákup vakcín zajišťoval centrálně a velmi úsporně stát ze státního rozpočtu. Skladování a distribuci vakcín zajišťovaly Krajské hygienické stanice. Systém fungoval dobře a řada krajských hygienických stanice byla v posledních letech vybavena  speciálním zařízením pro chlazení a skladování vakcín za nemalé prostředky.

Potom přišli pánové Julínek se Šnajdrem a navrhli, že by ty vakcíny mohl skladovat a rozvážet nějaký soukromý podnikatel. Je přeci třeba podpořit domácí podnikatele, kteří by stejné služby možná dokázali dělat lépe.

Za tím účelem vytvořilo ministerstvo zdravotnictví  v roce 2008 návrh zákona o zdravotním pojištění, ve kterém se navrhovalo, že vakcíny již nebudou nakupovány státem ze státního rozpočtu, ale jednotlivými zdravotními pojišťovnami ze zdravotního pojištění. Kromě toho bylo součástí návrhu i to, že zdravotní pojišťovny mohly proplácet léčivé přípravky (nejenom vakcíny) přímo distributorům. Současně do poslanecké sněmovny doputoval i návrh novely zákona O ochraně veřejného zdraví, ve kterém se, jakoby náhodou navrhovalo vyškrtnout ustanovení, že očkovat se může jenom očkovacími látkami zajišťovanými orgány ochrany veřejného zdraví  (což byly právě Krajské hygienické stanice).

Zákon o zdravotním pojištění,  spolu s dalšími zákony tzv. Julínkovy reformy, byl stažen  premiérem Topolánkem před osudným hlasováním o důvěře vládě na jaře 2009. Zákon o ochraně veřejného zdraví byl později zamítnut v 1. čtení. Přesto kroky k velkému  byznysu  pokračoval dál. Pod čarou a v rozporu s platnými přepisy.

V červenci 2009 obeslal hlavní hygienik Michael Vít ordinace praktických lékařů nepodepsaným dopisem, že ke dni 31.7. končí distribuce vakcín krajskými hygienickými stanicemi a nově mají lékaři objednávat vakcíny u konsorcia firem Phoenix-Avenier, která vyhrála výběrové řízení na dodavatele vakcín. A to přesto, že žádné zkušenosti  s distribucí vakcín do té doby neměla.

Nastal chaos, v ordinacích praktických lékařů chyběly vakcíny, očkování se odkládala na nejzazší možnou mez. Protože hrozil velký průšvih, ministerstvo svolalo několik jednání, aby se chyby napravily. Státní ústav pro kontrolu léčiv účelově zdůvodnil nutnost odebrání skladování a distribuce vakcín proto, že v procesu distribuce vakcín nebyl dodržen chladový řetězec.Na základě tlaku četných všetečných dotazů novinářů domácí podnikatel přenesl sídlo firmy Avenier na Maltu. Na toto téma privatizace obchodu s vakcínami  se připravovala i televizní reportáž, nikdy však nebyla odvysílána.

Situace se díky nasazení především dětských lékařů postupně stabilizovala a ejhle, přišel další krok v podpoře byznysu - Janotův úsporný balíček. Tento balíček úsporných opatření obsahoval řadu nepopulárních opatření, snižujících výdaje státního rozpočtu až na jeden. Tím bylo zavedení hrazení nepovinného očkování proti pneumokokům. Sám ministr Janota nevěděl, že toto opatření zvýší výdaje rozpočtu o 100 – 200 milionů korun na nové očkování. Součástí souboru návrhů z ministerstva zdravotnictví opět bylo i povolení přímého hrazení léčivých přípravků distributorům zdravotními pojišťovnami. O tomto návrhu nevěděla nic ani ministryně zdravotnictví Jurásková a doporučila jeho stažení. (Otázkou zůstává, kdo toto ustanovení do návrhu zákona propašoval tak, aby prošlo vládou). Přímé hrazení léčivých přípravků distributorům ve sněmovně neprošlo, očkováním proti pneumokokům ano.

Záhy se lékaři pro děti a dorost dověděli, že vakcíny proti pneumokokům budou muset nakupovat přímo, protože Státní ústav pro kontrolu léčiv nepovolil vydávání vakcín na recept. Toto rozhodnutí bylo datováno 31.12.2009. Přestože lékaři odporovali, nakonec se museli smířit, že se z nich stávají obchodníci, kteří ve vakcínách budou mít vázány  desítky tisíc korun  Lékaři protestovali, mezi tím však začaly v jednotlivých krajích houfně vznikat očkovací centra Avenieru a hrozilo, že v případě pokračování jejich vzdoru, očkovací centra převezmou veškerá očkování. Stát postupně omezil rozpočty KHS a řadu pracovníků z oblasti skladování a distribuce vakcín propustil.

V poslední novele zákona o zdravotním pojištění v minulém roce už nový ministr Heger dovedl byznys k dokonalosti. Hrazení očkovacích látek bylo definitivně přeneseno na zdravotní pojišťovny a vládní koalice dodatečně „posvětila“ dosud  protizákonný stav  změnou zákona o ochraně veřejného zdraví, aby nově zavedený  „systém“ distribuce očkovacích látek nebyl „na vodě“. Lékaři mají nyní v množství očkovacích látek vázány desetitisíce korun a stále není zřejmé, jak se budou vakcíny vykazovat a stát zřejmě ztratí to nejcennější - detailní přehled o proočkovanosti dětské populace i o finančních nákladech na vakcíny.

Zpráva ČTK o povolení spojení distributora vakcín Avenieru s řetězcem Agel, resp. jeho koupě,  antimonopolním úřadem tak už jenom dokresluje, že se velký byznys podařilo dotáhnout k dokonalosti a zase podstatnou část činností veřejného zdravotnictví zdárně zprivatizovat. Na začátku  bylo  porušení zákona o ochraně veřejného zdraví, na konci se všechno zlegalizovalo a  završilo fúzí.  Bylo by dobré tyto změny v očkování  vyjádřit finančně a porovnat náklady na vakcinaci do roku 2009 a později. Je zcela nepochopitelné, že antimonopolní úřad mohl  dojít k závěru,  že se nejedná o monopolní postavení, když u zajištění povinných vakcín není možné využít jiného distributora (není zřejmé proč). Skutečnost je o to závažnější, že vlastník Agelu ovládá Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, jejíž zástupce je vyjednavačem o podmínkách distribuce s ministerstvem a lékaři za Svaz zdravotních pojišťoven. Přitom zdravotní pojišťovny zásadně nechtějí povolit alternativní variantu k přímému nákupu vakcín pro nepovinná očkování a tím opět podporují přímou distribuci. Zcela určitě se dá využít i jiných distributorů.. Podobně nevysvětlenou otázkou zůstává, proč  ÚOHS již dříve nezkoumal fúzi ZP Agel s Hutnickou pojišťovnou a Českou národní zdravotní pojišťovnou a ovládání těchto pojišťoven stejnou ovládající osobou, která vlastní zdravotnický koncern Agel.

Jenom pro srovnání,  93 % občanů Slovenska jsou dnes  klienty Penty, která vlastní nebo ovládá většinu slovenských zdravotních pojišťoven. (viz článek http://marekblaha.blog.sme.sk/c/270510/Rok-Penty-vo-vlade-55-miliona-rukojemnikov.html). Pokud si tento článek dáme do souvislostí  s článkem“ Jak ukrást 220 mld v českém zdravotnictví“ a porovnáme s každodenní realitou, pak musí být  zcela zřejmé,  že Česká republika mílovými kroky sleduje slovenskou cestu  k soukromému zdravotnictví.

Draze za to všichni zaplatíme, ovšem pár lidí úžasně zbohatne!

Ing. Ludvík Hovorka, bývalý poslanec sněmovny PČR za KDU-ČSL,

kandidát na senátora v obvodu č. 80 Zlín

 

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Fórum: Rezidenti po česku

13. 2. 2024

Postgraduální vzdělávání lékařů v České republice probíhá značně neefektivně. Mladí lékaři tráví mnoho času na stážích, které je nikam neposouvají,…