Přeskočit na obsah

Jak správně prodat praxi?

V příštím roce míním především s ohledem na můj věk ( 69 let ) prodat jinému lékaři svou soukromou praxi, NZZ, ve které pracuji od r. 1993 spolu se mnou zaměstnanými třemi rehabilitačními pracovnicemi a zdravotní sestrou. Předpokládal jsem původně, že ordinaci prodám jako Fyzická osoba, postupně docházím k názoru, že vhodnější by bylo prodej provést až poté, kdy své podnikání převedu do Spol. s r.o. Až dodatečně si ovšem uvědomuji, že postup - ať již zvolím prvně či následně zvažovaný typ prodeje, může být mimo jiných problémů komplikován i skutečností, že v r. 1997 jsem budovu, ve které je moje ordinace koupil od města, které pro ni nemělo jiné využití. Více jak polovinu prostor této budovy jsem nechal rekonstruovat na byty a ordinace, které pronajímám. Moje podnikatelská činnost, související s pronájmem těchto prostor je stejně jako provozování mé ordinace registrována Krajským úřadem pod společným názvem, totožným s pojmenováním mé ordinace. Po prodeji mé praxe míním dále jako dosud pronajímat výše zmíněné ordinace a byty včetně - nově - ordinace, kterou hodlám prodat.

Prosím o radu: mám zato, že ještě před konkretním jednáním o prodeji mé praxe bych měl oba zmíněné typy mého podnikání od sebe oddělit. Je tomu tak ? Se kterými úřady mimo Zdravotního odboru Kraje, Finančním úřadem, příp. zdravotními pojišťovnami mám v tom případě jednat ?

Odpovídá Pavel Vítek, daňový poradce č. 2756 z daňové a účetní kanceláře DATES.

 

Pokud jde o nemovitost, je situace poměrně jednoduchá. Z Vašeho dotazu předpokládám, že nemovitost máte zařazenou v majetku jako podnikající fyzická osoba a příjmy z jejího pronájmu jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob dle § 7 zákona o dani z příjmů. Zákon o dani z příjmů však v případě pronájmu umožňuje ještě jednu možnost, jak evidovat a následně danit příjmy z pronájmu nemovitosti. Touto možností je §9 zákona o dani z příjmů.

Ve Vašem případě tedy stačí převést nemovitosti z majetku podnikající fyzické osoby do majetku fyzické osoby, tj. vyřadit je z evidence majetku u daňové evidence nebo z účetnictví, pokud jej vedete.

Dále předpokládám, že nejste plátce daně z přidané hodnoty a proto jste při pořízení či u rekonstrukce nemovitosti neuplatňovat odpočet DPH. Při vyřazení nemovitosti tedy nebudete tuto daň vypořádávat.

Pokud jde o úřady, pak jediným úřadem který sleduje vlastnické vztahy k nemovitostem je místně příslušný Katastrální úřad. V katastru nemovitostí jste jako vlastník nemovitosti uveden Vy pod Vaším rodným číslem, nikoliv Vaše firma pod IČ. Proto v případě vyřazení nemovitosti z majetku podnikatele není nutné jakkoliv zápis na katastru měnit.

Uvedený postup je tedy jednoduchý a má ještě jednu velkou výhodu. Tou je odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Na rozdíl od příjmů dle § 7 se z příjmů dle § 9, tj. z příjmů z pronájmu, kterými se Vaše příjmy po vyřazení nemovitosti z majetku podnikatele stanou, nevyměřuje pojistné. Příjmy podléhají pouze dani z příjmu fyzických osob a to ve stejné sazbě, jako příjmy z podnikání.

A v závěru mi ještě dovolte radu k samotnému převodu praxe. Je pravda, že převod podílu ve společnosti s ručením omezeným je z hlediska prodávajícího i kupujícího nejjednodušším řešením. Velkou výhodou pak je, je-li prodávající vlastníkem podílu ve společnosti alespoň 5 let. Po této době je příjem z prodeje podílu osvobozen od daně z příjmu. Tento fakt pravděpodobně (nemáte-li již dříve založenou společnost) nenastane. I samotný převod na společnost pro Vás bude mít shodné daňové důsledky jako převod jinému vlastníkovi. Možná by tedy bylo administrativně jednodušší převést praxi na společnost již jiného vlastníka.

V Hradci Králové 31.5.2013

Pavel Vítek – daňový poradce č. 2756

Daňová a účetní kancelář DATES

Zdroj: Pavel Vítek

Sdílejte článek

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…