Přeskočit na obsah

Jak vidí onkologickou péči čeští pacienti?

Své aktuální stanovisko vyjádřili v těchto dnech v souvislosti s volbou nového ředitele VZP.


„Věříme, že pro diskusi předcházející volbě nového ředitele, který bude utvářet směřování Všeobecné zdravotní pojišťovny na léta dopředu, jsou témata týkající se onkologické léčby a onkologických pacientů zásadní. Proto chceme seznámit radu Všeobecné zdravotní pojišťovny s klíčovými body z hlediska pacientů,“ říká PhDr. Ivana Plechatá z platformy Hlas onkologických pacientů. Ta sdružuje jedenáct pacientských a podpůrných organizací pro pacienty s onkologickou a hematoonkologickou diagnózou.

Čtyři základní body, které čeští onkologičtí pacienti ze svého hlediska vnímají pro další funkční období nového ředitele jako klíčové:


1. Koncepčnější řešení

„Ačkoli vítáme, že naši členové z řad pacientských organizací se účastní jednání pacientské rady VZP, ocenili bychom více koncepční řešení. Nyní se pacientské organizace obracejí ad hoc na VZP, pokud potřebují řešit nějaký problém ‚svých‘ pacientů. My bychom ale přivítali, pokud by VZP konzultovala se zástupci pacientských organizací i koncepční a systémová témata, jako jsou například preventivní programy, dostupnost péče, její kvalita apod.,“ píší pacienti v dopise.

2. Odstranění bariér v dostupnosti inovativní léčby

Onkologičtí pacienti se často setkávají s nástrahami paragrafu 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění a s bariérami v dostupnosti inovativní léčby. „Domníváme se, že nové vedení VZP by se mělo velmi brzy zabývat revizí své metodiky pro přístup nových léčiv do úhrad. Momentálně mnohé léčivé přípravky neprojdou přes podmínku taxativně stanoveného dopadu do rozpočtu, který není založen na objektivních kritériích. To je ale diskriminující pro pacienty, kteří patří do početně velké diagnostické skupiny, např. pacienty/ky s karcinomem prsu nebo plic, nemluvě i o dalších skupinách pacientů, jako jsou diabetici, kardiaci apod. Přimlouvali bychom se za to, aby VZP používala více sofistikované metody pro kontrolu nákladů, které budou klást důraz na hodnotu a přínos léku pro pacienta a tu kterou terapeutickou skupinu (tzv. value based a outcome based modely),“ píše se v dopise.

3. Zvýšení důrazu na prevenci

Až třetina onkologických onemocnění patří mezi preventabilní a včasný záchyt těchto onemocnění také významně zvyšuje šanci pacienta na přežití (i dlouhodobé) v dobré kvalitě života. Pacientské organizace by proto uvítaly, kdyby v budoucnu byla VZP ještě aktivnější a více motivovala jak své pojištěnce, tak také poskytovatele k preventivním opatřením. Pro onkologicky nemocné je důležitý zejména rozvoj sekundární prevence (screeningové programy) a terciární prevence (péče o nemocné ve smyslu boje proti návratu onemocnění nebo vzniku nádorové duplicity). Prevence obecně je v České republice bohužel stále zanedbávaným tématem, které však má moc zachránit mnoho lidských životů.

4. Zlepšení péče o chronické pacienty

Řada onkologických pacientů přežívá své nádorové onemocnění a stává se typickým pacientem vyžadujícím dlouhodobou chronickou péči, a to i o jiné nemoci, než je onkologické onemocnění. „V této oblasti bychom uvítali větší tlak na lepší management chronických stavů a účinné předcházení zhoršení zdravotního stavu a následných výdajů s tím spojených. Součástí této péče by měla být koncepce rehabilitace onkologicky nemocných, která bude řešit dopady léčby (péče o lymfedémy, péče o deficity v pohybovém aparátu po léčbě nebo při dlouhodobé hormonální léčbě, péče o jizvy, prevence a léčba osteoporózy, inkontinence, psychická zátěž atd.),“ dodává PhDr. Plechatá.

Pacientům jde podle jejích slov především o to, aby zde vznikl obdobný plán, jaký již existuje např. pro vzácná onemocnění nebo jakým je národní strategie boje proti Alzheimerově chorobě. „Klíčové je zajištění udržitelného financování onkologické péče a její dostupnost pro pacienty. Nejde přitom pouze o péči zdravotní, ale také např. psychologickou, sociální podporu a poradenství. Plán by měl zohlednit potřebu dostatečné informovanosti české veřejnosti jak o nemoci, tak o prevenci. Důležité je také zpřesnit roli pacientských organizací. Plán je tedy vize společnosti, jak snížit výskyt a mortalitu na onkologická onemocnění a jak zajistit kvalitní život pacientům s onkologickým onemocněním. To vše jsou témata, která bychom v NOP chtěli vidět, a jsme připraveni na nich s odborníky spolupracovat,“ říká PhDr. Plechatá.

Zdroj: MT

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…