Přeskočit na obsah

Jak zatěžuje nemocnice epidemie obezity?

Prevalence obezity je v Evropě u mužů 10–25 procent, u žen 10–30 procent, v ČR má nadváhu či obezitu přes polovinu dospělých. Obezita je spojena s vyšší nemocností a je téměř jisté, že velká část ze zhruba 2,2 milionu hospitalizací ročně, z nichž cca 340 000 je spojeno s operací, je poskytnuta lidem s nadváhou či obezitou. Na péči o XXL pacienty se zaměřuje pět obezitologických center, tři bariatrická centra, čtyři bariatrická pracoviště, sedmnáct obezitologických ambulancí pro dospělé, devět obezitologických ambulancí pro děti a dorost a jedenáct pracovišť klinické psychologie. Pracoviště mají speciální vybavení, ale s nárůstem počtu obézních si je opatřují i běžné nemocnice – a to něco stojí – například XXL lůžko i stovky tisíc korun.

 

 • Mgr. Bc. Petr Sulek,

 

tiskový mluvčí Thomayerovy nemocnice, Praha

Nejdříve je nutné uvést, že obecně hospitalizace velmi obézních pacientů (tj. nad 200 kg) není pro nás jednoduchá, a to po stránce speciálního vybavení pro tyto pacienty, jež je finančně velice náročné. Nemocnice hospodaří s omezeným rozpočtem, který má své dané limity. Na Pneumologické klinice disponujeme například zvedákem pro pacienty s váhou do 200 kg a bariatrickým lůžkem do 500 kg. Operační stůl jednoho našeho sálu má nosnost až do 250 kg a druhého do 225 kg. Dále na jednom z našich pracovišť disponujeme hydraulickým zvedákem pro pacienty s nadváhou do cca 300 kg. Zcela určitě bychom potřebovali pro velmi obézní pacienty speciální lůžka a matrace. Dále bychom potřebovali zvedáky, vyšetřovací lehátka, endoskopické přístroje a celou řadu dalšího speciálního vybavení. Pokud jde o chodící obézní pacienty, u nich je situace daleko jednodušší a snadnější pro jakékoli vyšetření a manipulaci s nimi.

 

 

 • Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.,

 

Asklepion – Institut klinické a estetické medicíny, prezident České stomatologické komory

V Asklepionu kapacity máme, neboť i spolupracujeme se specializovanými bariatrickými centry. Ale není to triviální problém. Tak třeba stomatologie. Prakticky všechna „křesla“ jsou nastavena na nižší hmotnost pacientů, pokud lékař „přivře oči“, může se poškodit celá nákladná souprava a nic nedostane od výrobce a ani od pojišťoven. A ještě ho může zažalovat pacient. Už jsme to jako komora řešili s doporučením stomatologům, aby si pokud možno pořídili křesla s vysokou nosností, ale pokud je nemají, je to veliké riziko. Lékaři jsou vstřícní, ale na 200 kg nejsou křesla stavěna. Už byly problémy. Lékař je v pasti – pacienti žádají ošetření, ale zlobí se na lékaře, kdyby pod nimi křeslo prasklo. U nás se spíše bude trestat vždy lékař, než aby měl za sebe zodpovědnost pacient.

 

 

 • MUDr. Jiří Kalenský,

 

ředitel Nemocnice Jilemnice, předseda představenstva Nemocnice MMN, a. s.

Ptáte se na problém, který zatím nevnímáme jako vážný a neohrožuje naši každodenní činnost, jak se děje v některých jiných státech. Extrémně obézní pacienti se v našem regionu sice vyskytují, ale nejsou tak extrémně obézní, aby to vyžadovalo naši mimořádnou pozornost. Rentgenové stoly, CT, operační stoly, lůžka a řada dalších přístrojů či materiálů jsou dnes obvykle dimenzovány na hmotnost pacientů do 200 kg. Takže se u nás zatím žádný problém neobjevil. Od kolegů zubařů však vím, že jejich zubní křesla na tyto hmotnosti nejsou dimenzována a že pacienty s váhou nad 130 či 160 kg odmítají ošetřit z toho důvodu, aby jim nezničili zubní křeslo. Rozhodně ale neuvažujeme o nákupu takových zařízení či přístrojů, které by umožňovaly operace či diagnostiku extrémně obézních pacientů s hmotností více než 200 kg.

 

 

 • Bc. Filip Řepa,

 

vedoucí odboru PR a komunikace Nemocnice Na Bulovce, Praha

Obecně lze říci, že pacientů s extrémní hmotností přibývá. Ročně jich hospitalizujeme již desítky. Ve většině případů se jedná o dlouhodobější hospitalizace. Personál nemocnice má značně ztíženou manipulaci s pacientem, překlad takového pacienta si mnohdy vyžaduje přítomnost až šesti osob, o komplikované hygieně nemluvě. Nezřídka musí k sobě personál srazit a svázat dvě postele, jedna standardní není v takovém případě dostatečně široká. Je problém s nosností běžných postelí, sedaček, vyšetřovacích a operačních stolů, lehátek v sanitkách. Většina vyšetřovacích možností je omezena. Prakticky není reálné zavádění periferních žilních katetrů, přes vrstvu tuku nejsou vidět žíly. Zvyšují se nároky na anestezii. Tito pacienti mají problém vejít se do otvoru „gantry“ na CT či MRI, přičemž nosnost vyšetřovacích stolů na těchto pracovištích je kolem 150 kg. Vyšetření ultrazvukem je takřka nemožné, případně velmi nepřesné vinou tukové vrstvy, která prodlužuje vzdálenost mezi sondou a vyšetřovaným orgánem. Operativa je náročnější a zdlouhavější, pacient je hůře přístupný, operované orgány se musejí z tuku preparovat, jsou potřeba delší nástroje, které jsou mnohdy i tak krátké. V tabulce níže jsou uvedeny speciální pomůcky, které jsou v NNB k dispozici.

 

 

 • MUDr. Lukáš Velev, MHA,

 

chirurg, ředitel Nemocnice Jihlava, p. o.

Přiznám se, že v kontextu problémů českého zdravotnictví mě vaše otázka dost překvapuje. Máme spoustu jiných starostí. Především bychom měli dělat vše pro to, abychom takové pacienty neměli, a máme‑li, pak by se tito lidé měli výrazně podílet na své léčbě. Protože za svoji obezitu téměř výhradně mohou a mohou ji jako jediní i ovlivnit. Je to věc vůle. Jinak standardně jsme vybaveni na vyšetřování a operace pacientů do hmotnosti 200/250 kg. Více nezvládnou technická zařízení, např. operační a vyšetřovací stoly. Hmotnější pacienty bychom museli směřovat do některého z obezitologických center. Ze své chirurgické praxe mám jedno pořekadlo, bonmot, chcete‑ ‑li: „Všechno se dá operovat, jen tlustý lidi ne.“ A je to s jistou licencí tak. Měli bychom investovat do osvěty a motivace obézních. Nikoli do nesmyslně drahé infrastruktury pro ně.

 

 

 • Mgr. Martina Dostálová,

 

tisková mluvčí Nemocnice Na Homolce, Praha

Nemocnice Na Homolce disponuje jedním operačním stolem pro extrémně obézní pacienty, který má nosnost 360 kilogramů. V prosinci loňského roku došlo ke komplexní obnově nemocničních lůžek za elektrická lůžka s pasivní antidekubitní matrací s nosností 250 kilogramů.

 

 

 • PhDr. Filip Brož,

 

tiskový mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

VFN nemá zvláštní materiální vybavení ani personální zajištění pro péči o extrémně obézní pacienty. Je to otázka zřízení specializovaných center pro tyto pacienty, o kterých se již delší dobu hovoří.

 

 

 • MUDr. Taťána Staňková,

 

obezitoložka, Poliklinika Na Národní

Extrémní obezita přináší spoustu limitů, s nimiž je třeba se nějak poprat. Celá řada diagnostických metod je totiž nepoužitelná nebo neposkytuje správné výsledky. Problémy začínají u toho, jak stanovit hmotnost takových pacientů. Většina ordinací je totiž vybavena osobními váhami do 200 kg. Pokud k nám přijde člověk, kterého nelze zvážit, nahradíme hmotnost antropometrickými měřeními, např. měříme tloušťku kožní řasy kaliperačními kleštěmi a obvody těla na různých místech. Nosnost našeho lehátka je dostatečná i pro morbidní obezitu. Máme k dispozici speciální manžety k tonometru, které nám umožňují změřit krevní tlak i pacientům s extrémní či morbidní obezitou. Horší je to s EKG, může se stát, že vzhledem k objemu zápěstí není možné přichytit končetinové svody. Rovněž odběr krve, který je pro určení správné diagnózy a postupu léčby nezbytný, bývá heroickým výkonem, protože u lidí s extrémní obezitou není možné najít žílu pohledem ani pohmatem. Musíme být připraveni a vyřešit každou situaci, se kterou se potkáme. Centrum pro poruchy metabolismu a výživy přece nemůže odmítnout lidi s extrémní, či dokonce morbidní obezitou nebo polymorbidní pacienty – pro takové lidi jsme často jednou z posledních možností.

 

 

 • Mgr. Pavel Žára, M.A.,

 

tiskový mluvčí FN Brno

Fakultní nemocnice Brno dokončila koncem loňského roku obnovu svého lůžkového fondu, a to ve všech třech areálech: Dětská nemocnice, areál Bohunice a porodnice na Obilním trhu. Jednalo se o výměnu lůžek pořízených v osmdesátých letech minulého století. Nová lůžka zvýší komfort pacientů, ale i zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče. Jsou mnohem lépe manipulovatelná a mobilní. FN Brno disponuje také lůžky, která jsou pro obézní až nadměrně obézní pacienty. Celkem bylo instalováno 1 423 lůžek, z toho 184 elektrických lůžek pro intenzivní péči, 93 batolecích lůžek, 1 131 polohovatelných lůžek pro standardní oddělení a 15 transportních lůžek pro centrální operační sály.

 

 

 • Bc. Jakub Sochor,

 

specialista PR a marketingu Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové s ohledem na stoupající počet případů velmi obézních pacientů investuje v posledních letech do speciální techniky, která umožňuje zajištění péče o tyto pacienty. Nemocnice každoročně eviduje několik případů velmi obézních pacientů, kteří vyžadují péči. Fakultní nemocnice Hradec Králové již pořídila například operační stoly i speciální bariatrické lůžko se zvýšenou nosností, současně bylo nutné nakoupit i další vybavení, jako například židle, koupací křeslo či váhy.

 

 

 • Bc. Jana Poštová, DiS.,

 

tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy

Běžné sanitní vozy Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy jsou vybaveny nosítky s nosností 220 kg, což je v drtivé většině případů dostačující. ZZS HMP má dále k dispozici vůz pro obézní pacienty s možností transportu pacienta o hmotnosti až 720 kg, případně vozidlo ATEGO, kde lze přepravovat pacienta s prakticky neomezenou hmotností a ev. i extrémními rozměry. Pacientů s tělesnou hmotností 200 kg a více jsme (odhadem) v roce 2018 ošetřovali podle našich záznamů pouze osm. V případě manipulace s extrémně těžkými pacienty, kdy jde někdy de facto o vyproštění, využíváme spolupráci s HZS, případně využíváme spolupráci více posádek RZP.

 

 

 • Mgr. Markéta Šenkýřová,

 

tisková mluvčí Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha

Institut klinické a experimentální medicíny jakožto superspecializované pracoviště i pro pacienty s metabolickými onemocněními a diabetem je na zdravotní péči o pacienty s vyšší hmotností připraven. Speciálně pro nemocné, kteří se chystají na bariatrické výkony, jsme vybaveni lůžkem s nosností do 450 kg, dále máme lůžka pro pacienty do 220 kg. Operační stoly můžeme zatížit do 250 kg bez omezení, operovat ale lze pacienty až do 400 kg hmotnosti, ovšem s omezeným využitím všech funkcí posunu či náklonu stolů. V současné době také probíhá instalace nové magnetické rezonance, která disponuje větším průměrem magnetu – 70 cm a nosností pacienta s hmotností až do 250 kg. Používaná výpočetní tomografie (CT) disponuje větším otvorem gantry – 78 cm a umožňuje větší zatížení stolu pacientem, až 220 kg. CT je navíc vybaveno dvěma rentgenkami, jedná se o tzv. dual source systém, jehož výhodami je možnost použít obě dvě rentgenky nejen při vyšetření srdce, kdy je to běžné, ale také např. u vyšetření břicha, díky čemuž je možné vyšetřit i morbidně obézní pacienty (BMI ≥ 40 kg/m2) dostatečně kvalitně, aby obraz příliš netrpěl artefakty. S bariatrickými pacienty se počítá také u angiografických systémů, které mají vyšší výkon, aby rentgenka dokázala v krátkém čase vyprodukovat dostatek rentgenových fotonů.

 

 

 • MUDr. Pavel Vepřek,

 

člen představenstva Nemocnice Plzeňského kraje a. s.

Z našich šesti zařízení je na ošetření extrémně obézních pacientů připravena nemocnice v Domažlicích, která má jak odpovídající postel, tak stůl na operačním sále. V našem autoparku nemáme vozidlo schopné převézt tento typ pacientů, ale v rámci kraje jsou převozy extrémně obézních pacientů zajišťovány Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje, která má vůz potřebných parametrů.

 

 

 • MUDr. Aleš Chodacki,

 

náměstek pro řízení zdravotní péče, Krajská zdravotní, a. s.

Obézních pacientů v posledních letech přibývá, proto jsou jednotlivá zdravotnická pracoviště v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově vybavována lůžky konstruovanými pro obézní pacienty. Při postupné modernizaci zdravotnické techniky se vybírají vyšetřovací a operační stoly s parametry, které umožňují bez komplikací poskytovat požadovaný výkon i pacientům s morbidní obezitou. Například již v roce 2016 společnost pořídila pro Kliniku urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., operační stůl Trumpf TruSystem 7000dV. Toto špičkové zařízení, umožňující mimo jiné měnit polohu pacienta i během operace se zavedenými robotickými nástroji, má výhodu i ve vyšší nosnosti a stůl je zcela využitelný i u ostatních urologických operací probíhajících na sále, tzn. jak k otevřené, tak miniinvazivní urologické operativě. Před třemi lety šlo o první a jediné takové zařízení v České republice, v Centru robotické chirurgie proběhla jedna z jeho prvních instalací na světě, a to včetně unikátní podpory ze strany výrobců.

 

 

 • Mgr. Adam Fritscher,

 

tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc

V ambulantní péči jsme schopni extrémně obézní pacienty s hmotností i nad 200 kg zvážit na váze, která tuto hmotnost unese. V případě hospitalizace jsme schopni jim poskytnout lůžko, které je stavěno na hmotnosti nad 200 kg. Počet pacientů nad 200 kg sice narůstá, nicméně stále se takové případy neřeší nijak často – průměrně jednou do měsíce. Díky tomu, že jsme vybaveni lůžkem, které tuto hmotnost zvládne, nemusíme řešit převoz těchto pacientů do jiných zařízení.

 

 

 • Mgr. Pavlína Danková,

 

tisková mluvčí Fakultní nemocnice v Motole

Naše nemocnice má v současné době dvě polohovací lůžka pro extrémně obézní pacienty do maximální hmotnosti 285 kg. Tato lůžka jsou umístěna na Oddělení urgentního příjmu dospělých a při přijetí takového pacienta je na ně pacient uložen. Na tomto lůžku je pak transportován už na to oddělení, které ho přijímá. Zůstává na něm po celou dobu hospitalizace. Po propuštění se lůžko vrací zpátky na urgentní příjem. Máme také k dispozici jeden zvedák, který je umístěn na LDN – Centru následné péče. Přesnou statistiku těchto pacientů nemáme, ne všichni extrémně obézní pacienti jsou hospitalizováni, někteří jsou ošetřeni pouze ambulantně.


 

 • Mgr. Jitka Zinke

 

tisková mluvčí Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha

Pro bezpečné zajištění ošetřování extrémně obézních pacientů je zapotřebí zvláštní vybavení, které je poměrně nákladné. V rámci poskytování komplexní péče o pacienty a klienty disponuje ÚVN určitým vybavením, které umožňuje vyšetření, provedení výkonu i poskytování následné péče u obézních, potažmo extrémně obézních pacientů. ÚVN má například k dispozici zpevněné pacientské lůžko s možností bezpečného zatížení až do hmotnosti 500 kg, dále lůžka s bezpečným zatížením do hmotnosti 250 kg. Jsme také vybaveni lůžkovou váhou s vážicím rozsahem do 500 kg. Dále máme například zpevněné berle či WC křeslo s nosností do 318 kg. V případě potřeby a nezbytnosti operačního výkonu jsou v ÚVN dva operační stoly s příslušenstvím s možností bezpečného zatížení do hmotnosti 380 kg a 454 kg. Vstupy do ordinací jsou také dostatečně široké a prostorné.

 

 

 • Ing. Jitka Samáková,

 

předsedkyně představenstva a generální ředitelka Karlovarské krajské nemocnice a. s.

Naše zdravotnické zařízení, nemocnice v Karlových Varech, je vybaveno přístroji (CT, magnetická rezonance) vč. operačních stolů, které jsou technicky přizpůsobené pacientům od 150 do 200 kg. U MR je gantry (průměr kruhu) cca 80 cm.

 

 

 • MUDr. František Stráský,

 

náměstek LP, Jihočeské nemocnice a. s. – Nemocnice Prachatice, a. s.

Nemocnice Prachatice má pro ošetřování obézních pacientů na sálech operační stoly s nosností do 180 kg; na centrální JIRP je nosnost lůžek do 250 kg, ale s tím, že pro intenzivní péči se doporučuje hmotnost pacienta do 185 kg. O nákupu dalšího speciálního vybavení zatím neuvažujeme, z hlediska provozního se zdá být současné vybavení dostačující. Přesnou evidenci ošetřených obézních pacientů nevedeme, ale jsou to měsíčně jednotky případů. Zatím se nestalo, že by nám ZZS přivezla obézního pacienta, my ho nemohli přijmout a musel by být převezen do jiné nemocnice. I o takového pacienta se postaráme.

 

 

 • MUDr. Jaroslav Kratochvíl,

 

primář urgentního příjmu, Jihočeské nemocnice, a. s. – Nemocnice České Budějovice, a. s.

Nemocnice České Budějovice má na oddělení urgentního příjmu lůžko s nosností 230 kg, a pokud by byl problém v šíři lůžka, spojili bychom dva stretchery k sobě. Rozšiřování vybavení na oddělení urgentního příjmu není potřeba. Osobní váha má limit 200 kg, eventuálně lze zvážit na dvou váhách zároveň, tedy 400 kg. Pro obézní pacienty máme na vybraných odděleních bariatrická lůžka s nosností 320 kg, v každé budově nemocnice se nachází minimálně jeden invalidní vozík s nosností 200 kg. Systematicky neevidujeme počty pacientů, kteří by váhově přesahovali limity našeho vybavení, vyskytují se velmi zřídka – já osobně si na takového pacienta nepamatuji, ale fungujeme od října 2018. Pokud nám ZZS přiveze akutního obézního pacienta, postaráme se o něj.

Zdroj: MT

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…