Přeskočit na obsah

Jaké jsou nejčastější chyby při registraci

Aktuální informace k registraci

 

Letošní rok je ve znamení zvýšeného příjmu žádostí o vydání a prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu – registrace. Následující řádky jsou reakcí na skutečnost, že v roce 2014 z přijatých 6 849 žádostí bylo 3062 ve správním řízení, tedy 45%.

Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí – registrace, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby – zdravotnickému pracovníkovi. Na základě nesprávně či neúplně vyplněné žádosti dochází k přerušení řízení, zastavení až zamítnutí.

Tato čísla jsou velmi zarážející, zvláště po tom, co se zdravotničtí pracovníci registrují celých 10 let a podmínky jsou stále stejné.

 

Nejčastější chyby při registraci

  • Chybí kolek nebo jeho spodní část, aktuální emise kolků – od ledna 2012 je platná nová barevná verze

  • Žádost není na zadní straně podepsaná

  • Nesprávná žádost (vydání/prodloužení). Pokud nenaleznete svou registraci v on-line náhledu, vaše registrace propadla, celý spis byl skartován a je nutné poslat žádost o vydání.

  • Neověřené doklady o vzdělání včetně specializačního. Ověřené kopie dokladů o kvalifikaci dokládají zdravotničtí pracovníci, kterým propadla registrace a žádají podruhé o vydání. Jejich spis byl skartován včetně dokladů a je nutné poslat ověřené doklady znovu.

  • Součástí diplomu (nutná ověřená kopie) je i vysvědčení (stačí prostá kopie)

  • Kopie potvrzení o účasti na celoživotním vzdělávání doplnit seznamem absolvovaných vzdělávacích aktivit, který je součástí žádosti

  • Doklad o výkonu povolání musí obsahovat informace o délce, pracovní pozici a úvazku – potvrdit přímo do žádosti, nebo doložit ověřené kopie potvrzení

  • Absolventi SZŠ dokládají 3 roky výkonu povolání – i při prodloužení registrace, pokud nebyla doložena v 1. žádosti nebo doba registrace již propadla.

  • Možnost získat osvědčení bez nutnosti doložení praxe a kreditů mají pouze absolventi do 18 měsíců od získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

 

Pokud máte nějaké nejasnosti před podáním žádosti, prostudujte naše webové stránky, kde naleznete veškeré potřebné informace: http://www.nconzo.cz/web/guest/67.

 

PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstek úseku regulace nelékařských povolání NCO NZO


 

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Jen když se nás bojí

3. 3. 2023

Uvedu jen část slov vyjadřujících ohrožení, která se v současnosti objevují ve všech sdělovacích prostředcích:

Fanatici

17. 2. 2023

Asi 1,3 miliardy lidí na světě kouří, 240 milionů lidí je závislých na alkoholu, 15 milionů lidí na nitrožilních drogách, mnoho lidí je závislých na…