Přeskočit na obsah

Jakou metodu pro ocenění praxe zvolit

Odpovídá ing. František Elis.

Tržní cenu jakékoliv lékařské praxe, tedy nejen lékařské praxe praktického lékaře pro dospělé lze zjistit na základě zpracovaného znaleckého posudku. Existuje více oceňovacích metod. Já osobně preferuji při oceňování lékařských praxí metodu kapitalizovaných čistých výnosů. To se opírá především o minulé dosažené výsledky (zpravidla za posledních pět let) upravené na srovnatelnou reálnou úroveň. Výsledkem pro vlastní ocenění je upravený hospodářský výsledek (rozdíl mezi příjmy a výdaji) po daních.

Pro zpracování ocenění jsou nezbytné určité účetní a daňové podklady. Jedná se především o:

-         Daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob za posledních pět let

-         Prvotní doklady za stejné období

-         Roční účetní uzávěrky za předchozí pětileté období

-         Soupis dlouhodobého hmotného majetku

-         Soupis hmotného majetku v ceně pořízení od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč

-         Soupis drobného hmotného majetku v ceně pořízení do 3 000,- Kč

-         Leasingové a ostatní nájemní smlouvy

-          Zápisy z případných daňových  kontrol

Termín pro předání zpracovaného ocenění činí 14 dnů od převzetí podkladů a uskutečnění místního šetření. Ocenění se předává ve dvou tištěných vyhotoveních a na CD.

Ing. František Elis

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…