Přeskočit na obsah

Je lepší být zdravý a bohatý, kdyby náhodou

Reforma zdravotnictví v podání pana ministra Leoše Hegera slibuje, že se bude léčit, jako dosud, zdravotní péče je v zákoně nahrazena službami, nově se objevují slova standard a nadstandard.

Zdravotní péče je soubor opatření ve směru zdravotnický personál pacient. Jedná se jak o pouhá ošetření, tak o ambulantní léčbu ať už v bydlišti pacienta, nebo v nemocničním zařízení.

Služba je činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek).

Takže z ošetření a léčby se stává činnost, jejímž výsledkem je užitečný efekt. Shrnuto, lidé už nebudou léčeni, ošetřování, ale bude jim poskytnuto něco zatím nedefinovatelné.

Standard a nadstandard.

Co by to v praxi mělo znamenat? Podle slov ministra Hegera je standard léčba, na kterou budou mít pacienti nárok v té míře, jaká je dosud.

A jaká je? Jsou dnes pacienti opravdu léčeni podle nejnovějších poznatků a „moderní léčbou“?

Je dostupná tato léčba všude? Mají lékaři možnost léčit podle toho, co je pro pacientův zdravotní stav nejlepší? Mají možnost léčit tak, aby pacientův návrat do běžného života byl v co nejkratší době a s nejmenšími následky?

Nebo tady již dnes funguje řízená péče pojišťoven a tlak na vedení nemocnic, aby omezily náklady na léčbu pacientů? A tím pádem tlak na lékaře?

Není to už dnes tak, že lékař musí adekvátní a při tom nákladnější léčbu pacientů obhajovat před managmenty nemocnic a pojišťovnou?

Kde tedy bude standard? Bude to poskytnutí základního ošetření a podpora života? Budou lékaři ještě léčit, uzdravovat, nebo v rámci navrhovaného standardu „jen“ udržovat?

A jak to bude s novými metodami a možnostmi léčby, jak to bude, když se objeví nový účinný lék? Bude zařazen jako nadstandard? Bude pouze pro ty, kteří si jej mohou zaplatit?

Obdivuji tu odvahu poslanců, kteří s klidným svědomím jsou schopni, více než ochotně, odhlasovat tento bianco šek, který jim vláda předkládá ve formě zákona o zdravotnictví.

Zákona, o kterém nikdo, ani MZ ještě neví, co vlastně budou položky, jako standard a nadstandard obsahovat. Trošku zajíc v pytli, bych řekla.

Bohužel, pro nás občany je to obava z toho, co můžeme od těchto zdravotních služeb očekávat, nebo spíše neočekávat.

Dalším bodem zákona je poplatek. Pan ministr se prezentuje, jako člověk,který si „chudé“ ohlídá. Otázkou je, jak to bude vypadat. Poplatky a léčba nejsou nijak zastropeny a tak i člověk s dobrým příjmem se díky dlouhodobější nemoci své, nebo člena rodiny, a léčbě může dostat do finančních problémů. Jak tím, že díky nemocenské klesnou příjmy, ale i díky nákladům na léčení. Jak si pan ministr chce ohlídat tyto lidi?

Systém je zaregistruje,až budou na ulici.

Možná by si naši poslanci měli snížit plat na průměr (a i to je pro mnohé občany nadstandard) a zkusit žít bez přilepšení v podobě odměn z rad, výborů, podvýborů, funkcí předsedů a místopředsedů a dalších požitků, které mají. Možná by si pak dali práci, aby si to, co schvalují, přečetli a zamysleli se nad tím, jaký to bude mít dopad na lidi této země, na ty, kteří je živí.

Tyto reformy jsou nazývány reformami spíše eufemicky, v podstatě nejde o nic jiného, než o to, zatížit občany ještě většími finančními odvody, ať už v podobě zvyšování poplatků, nebo daní.

Nechci tvrdit, že nejsou nikde rezervy, že neexistuje zneužívání lékařské péče. Určitě jsou, ale reforma by měla probíhat jinak.

Analýzou, zjištěním dopadů na občany, uzavřením kohoutů, kterými finance utíkají, potrestáním těch, kteří peníze na zdravotnictví zpronevěří a zavést osobní odpovědnost, včetně té finanční, pro vedení nemocnic.

Důsledně kontrolovat nejen nákup přístrojů, ale taky to, jak jsou tyto přístroje vytíženy.

Dokud bude fungovat to, že vedení nemocnic se svěřuje jako trafika, že nikdo za jejich tunelování není potrestán, pak nemůžeme čekat, že nemocnice budou dobře fungovat, že bude na léčbu nemocných a na adekvátní platy zdravotníků.

Monika Muroňová, autorka působí jako všeobecná zdravotní sestra ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

www.tribune.cz

 

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…