Přeskočit na obsah

Kamenné hospice bych zrušil

Biologická smrt je spravedlivá. Nerozlišuje mezi chudákem či boháčem, mezi nositelem Nobelovy ceny a posledním houmelessem. Bere všechny bez rozdílu.

Jiné to je ale s umíráním. Tam už rovnost není. Je etická otázka, jestli je to zcela správné. Domnívám se, že pokud se chceme nazývat vyspělou demokratickou společností, mělo by být umírání důstojné a ne příliš sociálně rozdílné.

Proto mám problém s hospici. Zavádějí do umírání nerovnost. Do kamenných hospiců se jen tak někdo nedostane. Ať už kvůli místu, nebo kvůli penězům. I když je péče v kamenných hospicích hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a ne malou částkou, stejně si ještě poměrně velký peníz musí umírající, či jeho příbuzní, připlatit. Každý na to nemá. Přitom většina lidí umírá na těžké onemocnění mimo hospice.

Hospice jsou jen pro vybrané jedince. Nelíbí se mi to. Kamenné hospice bych zrušil, nebo je vyjmul z veřejného zdravotního pojištění a nechal je, ať se financují jinak. Třeba katolické hospice z církevních peněz. Domácí hospice taky mohou pomoci jen někomu. Například pro děti existuje domácí hospicová péče jen v Olomouci.

Podle mě je to ale všechno špatně. Hospicová péče je určena pro terminální stav nemoci. Jenže k tomu terminálnímu stavu vede někdy hodně dlouhá cesta, na které je klient závislý na zdravotnických a sociálních nehospicových službách.

Je tedy logické, že péče o vážně nemocného klienta většinou přejde do hospicové péče, ale není mi zcela jasné, proč kvůli tomu má existovat nějaká zvláštní organizace. Všichni těžce nemocní lidé v terminálním stádiu mají nárok na hospicovou péči, ale tu mají poskytovat ty organizace, které se už o tyto těžce nemocné starají. Tedy nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, pobytová zařízení sociální péče a v domácím prostředí pak agentury domácí péče.

V hospicové péči o pacienty v terminálním stadiu máme co dohánět. Není se čím chlubit. Ale tuto péči mají mít možnost poskytovat všechny organizace, které se o těžce nemocné starají, pokud nastane zlom a pacient se dostane do terminálního stadia. A také ji mají dostat zaplacenou.

Speciální organizace na poskytování hospicové péče je podle mne špatný směr. Místo nových kamenných hospiců a nových domácích hospiců bych posílil hospicovou péči v zařízeních, která již existují, a ve kterých se starají o těžce nemocné pacienty.

Tak jako většina pacientů chce zemřít v blízkosti své rodiny, tak také většinou chtějí poslední péči od ošetřovatelů a zdravotnických pracovníků, které znají. Není potřeba, aby na jejich poslední dny nastupovala nová směna.

Pokud zdravotní pojišťovny budou podporovat vznik nových domácích hospiců, místo toho, aby podporovaly hospicovou péči u dosavadních agentur domácí péče, dají se špatnou cestou. Na což jsme ovšem u našich zdravotních pojišťoven již zvyklí, bohužel.

 

 

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…