Přeskočit na obsah

Kampaň „Studuj zdrávku“ má přilákat do oboru mladé lidi

Nedostatek zdravotních sester je největším současným problémem českého zdravotnictví, shodli se na setkání počátkem ledna v Lánech ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s prezidentem Milošem Zemanem a jeho expertním týmem na zdravotnictví. Ministr informoval o zvyšování příplatku pro sestry ve směnných provozech o 5 000 korun. Chystá také zvýšení kompetencí sester. Na to, jaká je realita, jsme se ministra zeptali na galavečeru Sestra roku.

  • Jsou podle vašeho názoru sestry za svoji zodpovědnou práci dostatečně oceněny? Co děláte pro to, aby byly?

Jedna věc je materiální ocenění, druhá ocenění ze strany pacientů, jejich blízkých, a my jsme to tady na galavečeru Sestra roku slyšeli, že je důležité, aby i tohoto ocenění se sestrám dostalo. Jde o určitý morální kredit a status sestry, která je prestižním povoláním, a zdá se, že ne vždy to je tak vnímáno ze strany veřejnosti. Pro sestry je to přitom velmi důležité. Pokud jde o materiální ocenění, je otázka, jestli je dostatečné. Navyšovali jsme teď, asi to nebude dost, ale snažíme se, aby se situace trvale zlepšovala, a myslím, že objektivně se zlepšuje. Zejména v tomto roce peníze jdou především sestrám, platy pro sestry objektivně rostou. Není to jenom tento rok, je to v posledních letech poměrně výrazné, situace se zlepšuje, a co mám informace, tak je to tak vnímáno i v terénu. Samozřejmě nikdy to nebude dost, ale musíme vycházet také z možností, které máme. 

  • Jak se dá zvýšit morální ohodnocení sester?

To je zaprvé o atmosféře ve společnosti. My určitě chceme pracovat na kampani, která bude cílit na podporu propagace povolání sestry i ve vztahu k tomu, aby mladí lidé vůbec uvažovali o této kariéře. Kampaň nazýváme „Studuj zdrávku“ a měla by být spuštěna koncem dubna. Bude to série videí, spotů na internetu a sociálních sítích, kde nejspíš může oslovit mladé. Kampaň by je měla podnítit k tomu, aby v 15 letech, kdy se rozhodují, kam půjdou po základní škole, zvážili, že půjdou třeba na zdravotnickou školu. Aby viděli, že to je povolání, které má smysl, že s tímto povoláním, a to není podle mě také málo, budou vždy mít zaměstnání. Zdravotní sestra nikdy nebude bez práce, což není tak úplně běžné v jiných profesích. Jsem přesvědčen, že být zdravotní sestrou je skvělá věc, skvělé povolání a pro řadu lidí poslání. Samozřejmě ne každý na to má povahu a my potřebujeme sestry, které bude jejich práce bavit. Pro nás je důležité, abychom ukázali sestru v pozitivním světle, o to se teď budeme snažit. 

  • Jakou formou to bude podáno?

Budou to příběhy zdravotních sester i zdravotních bratrů, nechtěl bych zapomenout na muže, kteří se v této profesi také uplatňují – například jsem měl nedávno u sebe stážistu, zdravotního bratra z liberecké nemocnice, a je skvělé, že tato kariéra zajímá také muže, byť ženy převažují. Chceme ukazovat konkrétní možnosti, co sestra může dělat, že to není pouze nějaká služka, nedělá podřadnou práci. Je to velmi prestižní a sofistikované povolání, sestry dnes jsou vzdělané. Na ministerstvu zdravotnictví se nyní zaměřujeme na to, že chceme posílit kompetence zdravotních sester, což je velmi důležité, abychom jim dali ještě větší prestiž, na tom teď pracujeme.

  • V jakém směru by se měly kompetence sester rozšiřovat?

O tom jednáme. V březnu tu byla delegace WHO, která nám pomáhá, ukazuje příklady ze zahraničí, kdy sestry, a to je náš cíl, mohou samostatně preskribovat některé zdravotnické prostředky, inkontinenční pomůcky. Bavíme se například o sestrách v domácí péči, kde sestry jsou ještě více samostatné, ale zatím to musí být tak, že péči indikuje praktický lékař, přitom zdravotní sestra by si v tomto směru dokázala poradit sama. Hovoříme ale i o dalších věcech. Je to takový můj osobní cíl, abychom v tomto roce představili konkrétní návrh, jak rozšířit kompetence sester, jak zvýšit prestiž sesterského povolání, přilákat do této sféry mladé lidi.

  • Pokud se rozšíří kompetence sester, jaké by pak mělo být jejich postavení ve zdravotnických týmech?

Dokážu si představit, že zdravotní sestry nejen v nemocnicích, kde už dnes mají poměrně silnou úlohu, ale třeba i v primární péči, by mohly zastávat poměrně velkou roli, například v oblasti edukace chronicky nemocných pacientů. S tím počítáme, když hovoříme o reformě primární péče. Chceme, aby vznikaly tzv. sdružené praxe, kde by bylo více lékařů, budou mít pracovníka, který bude řešit administrativu, a sestra by se měla víc věnovat pacientům. Neměla by už řešit čirou administrativu, ale měla by edukovat pacienty, dělat odbornější práci, předpokládáme, že by na to měla mít víc prostoru díky tomu, že administrativa bude přesunuta na jiného pracovníka. Sestra by už neměla sloužit jako sekretářka, měla by být zdravotnickým pracovníkem a v primární péči může udělat obrovský kus práce, na kterou lékař nemá dostatek času. Komunikovat s pacientem, edukovat ho, jak má o sebe pečovat například diabetik, to je právě role zdravotní sestry.

  • Pokud bych mohla zmínit peníze, podle průzkumu odborů dostaly příplatky 5 000 korun za směnnost jen sestry ve fakultních nemocnicích a v ostatních ne, nebo nižší, v průměru kolem 1 200 korun. Máte nějaké páky, aby navýšení bylo všude?

My teď jednáme s jednotlivými kraji, počítáme úhrady, jestli na to mají prostředky. Já si nemyslím, že by to bylo tak, že by příplatek dostaly sestry pouze ve fakultních nemocnicích. Jsou kraje, kde skutečně příplatky sestry dostaly, a dostaly také sedmiprocentní navýšení tarifu. Je pravdou, že se to liší. Na druhou stranu v řadě nemocnic je to tak, že managementy se dohodly s odbory jako zástupci zaměstnanců na jiném rozdělení peněz, takže třeba nejdou pouze směnným sestrám, ale i staničním, ambulantním sestrám, proto to není 5 000 korun, ale je to více rozloženo. Já si nemyslím, že my bychom měli v tomto směru diktovat za každou cenu nemocnicím, pokud si to dohodnou zaměstnanci jiným způsobem, tak pro nás to má prioritu před naším nařízením.

  • Co se vám nejvíc líbilo na sestrách, kterým jste na galavečeru dal hlas, podle čeho jste vybíral?

Byl to spíše pocit, že jsem se rozhodl pro některou ze tří finalistek v každé kategorii. A nebyla to fráze, když jsem jim z pódia pak říkal, že bylo velmi složité zmáčknout jedno tlačítko, protože každý příběh byl jedinečný, svým způsobem krásný. Mezi finalistkami byly sestry jak v následné péči, tak v té akutní, na různých pozicích, různých odděleních, a bylo velmi těžké se rozhodnout. Nakonec jsem hlasoval, abych splnil svoji roli, ale skutečně každý ten příběh byl skvělý a pro mě je radost, když vidím takovéto pozitivní příklady sester, které mají svou práci rády, které jsou nadšené svou prací, takových bychom potřebovali více.

  • Po předání cen jste v kuloárech debatoval se sestrami a fotil se s nimi. Co sestry zajímalo, co je trápí, na co se vás ptaly?

Překvapilo mě, že mi nenadávaly. Naopak mluvily pozitivně. Hovořil jsem tu se sestrami z Brna, z VFN Praha a dalších nemocnic a v zásadě jsme se bavili o tom, jaká je situace. Z jejich pohledu se zlepšila, a vnímají to i z hlediska ohodnocení. To mě potěšilo, člověk slyší feedback přímo od sester z terénu. Takže na setkání sester z celé republiky mi nikdo nevynadal a sestry vyjádřily poměrně pozitivní pocity z toho, kam se celá oblast ubírá, co se stalo letos. Mám z té debaty dobrý pocit.

  • Chtěl byste něco vzkázat sestrám, které na galavečer nemohly přijít, protože do kina Lucerna by se všechny nevešly?

Určitě poděkování, protože pro mě osobně zdravotní sestra, ale je to o celém středním zdravotnickém personálu, je klíčovým prvkem zdravotnictví a já vždy říkám, že bez sester to nejde. Sestra zajištuje každodenní péči o pacienty z hodiny na hodinu, a to je něco, co je nezastupitelné, role zdravotní sestry je klíčová. Takže je třeba jim za to poděkovat, jejich práce je velmi náročná, fyzicky i psychicky, určitě jim zasahuje i do osobních životů. Tu práci nemůže dělat každý a patří dík a všechna úcta těm, které se pro tuto práci rozhodly.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…