Přeskočit na obsah

Klíčová je změna organizace práce

  • Co vás na této publikaci zaujalo, kde vidíte řešení nedostatku zdravotníků?

Klíčovým řešením je změna organizace práce v rámci celého zdravotního systému. Protože množství personálu je v podstatě dané, nemůžeme čekat, že by se nějakým způsobem dramaticky zvětšovalo nebo zmenšovalo. To znamená, že musíme lidi, které máme k dispozici, zaměstnat užitečněji, příklady publikace ukazuje. Tedy více provázat a standardizovat péči poskytovanou jednotlivými úrovněmi systému, omezit péči zbytnou a tu potřebnou poskytovat efektivním způsobem. S tím souvisí změna struktury lůžkové péče, kde by se měly nemocnice diferencovat na ty, které poskytují špičkovou akutní péči 24 hodin denně, a ty, které se zaměří na ošetřování lidí v blízkosti jejich bydliště.

 

  • Je tedy řešením komunitní nemocnice?

Nápad s komunitní nemocnicí je myslím pro české zdravotnictví vhodný. Vedle nadupaných akutních nemocnic, kterých bude méně než dnes, potřebujeme nemocnice, do kterých to mají pacienti a jejich rodiny blízko. Ty by poskytovaly zázemí specializovaným ambulancím a jednodenní chirurgii a na svých lůžkách zajišťovaly ošetřovatelskou a základní léčebnou péči pro pacienty s běžnými problémy. Do nich by si praktičtí lékaři ukládali své nemocné, kteří nemohou zůstat sami doma, a přitom nepotřebují péči sofistikovaně vybavené nemocnice. Třeba osamělé nemocné, kteří potřebují pravidelné podání antibiotik a zajištění dostatečné hydratace. Vedle nich by se komunitní nemocnice starala o doléčování předchozích akutních problémů, o zvládání běžných komplikací chroniků, o rehabilitaci, prostě o vše, co by bylo v regionu potřeba. Na rozdíl od akutních nemocnic by v ní v noci sloužilo minimum lékařů.

 

  • Daří se vám v rámci Nemocnic Plzeňského kraje tyto principy uplatňovat?

Nedaří, měli jsme připravenou fúzi našich nemocnic do jednoho celku, ale nakonec to zastupitelstvo kraje nepodpořilo. Ale i kdyby to prošlo, tak by mohlo dojít k restrukturaci péče jen v omezeném rozsahu. Personální obsazení jednotlivých oddělení je regulováno normativy, a protože pro charakter péče poskytované komunitní nemocnicí žádný není, tak zatím nejde péči tímto způsobem poskytovat. U nás ještě není zaveden model nemocnice interně‑ošetřovatelského typu a s chirurgií fungující v jednodenním režimu, ve které by v noci třeba byl jen jeden lékař na pohotovosti. Ten by řešil problémy lidí, kteří dorazí z okolí, a v případě potřeby by je odesílal záchrankou do nemocnice vyššího typu.

 

  • Znamená to, že doporučení z publikace si nemůže vzít za své například hejtman nebo konkrétní nemocnice, ale že je to třeba řešit v rámci celého systému?

Ano, nejprve musí vzniknout shoda na podobě komunitní nemocnice na národní úrovni, k ní vytvořit normativy, nastavit způsob financování a pak to začít postupně uvádět do života. Myslím si, že významná část malých nemocnic v ČR by se časem mohla tímto směrem transformovat.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Deepfake

18. 11. 2022

Deepfake, spojení slov deep (hluboký) a fake (podvržená informace), je souhrnný pojem pro vytváření, manipulaci a modifikaci dat automatizovanými…

Utáhnout na vařené nudli

11. 11. 2022

Jakmile po něčem pátráte na internetu, vyhledavač nabídne odpovědi. Obvykle jich bývá víc a jsou v nějakém pořadí. Většina lidí je prohlíží v tom…

Gombe

16. 9. 2022

Že se lidé podobají šimpanzům, je známo dlouho. Charles Darwin (1809–1882) vyvolal představou blízkého vývojového vztahu opic včetně lidoopů a lidí…