Přeskočit na obsah

Klíčová je změna organizace práce

  • Co vás na této publikaci zaujalo, kde vidíte řešení nedostatku zdravotníků?

Klíčovým řešením je změna organizace práce v rámci celého zdravotního systému. Protože množství personálu je v podstatě dané, nemůžeme čekat, že by se nějakým způsobem dramaticky zvětšovalo nebo zmenšovalo. To znamená, že musíme lidi, které máme k dispozici, zaměstnat užitečněji, příklady publikace ukazuje. Tedy více provázat a standardizovat péči poskytovanou jednotlivými úrovněmi systému, omezit péči zbytnou a tu potřebnou poskytovat efektivním způsobem. S tím souvisí změna struktury lůžkové péče, kde by se měly nemocnice diferencovat na ty, které poskytují špičkovou akutní péči 24 hodin denně, a ty, které se zaměří na ošetřování lidí v blízkosti jejich bydliště.

 

  • Je tedy řešením komunitní nemocnice?

Nápad s komunitní nemocnicí je myslím pro české zdravotnictví vhodný. Vedle nadupaných akutních nemocnic, kterých bude méně než dnes, potřebujeme nemocnice, do kterých to mají pacienti a jejich rodiny blízko. Ty by poskytovaly zázemí specializovaným ambulancím a jednodenní chirurgii a na svých lůžkách zajišťovaly ošetřovatelskou a základní léčebnou péči pro pacienty s běžnými problémy. Do nich by si praktičtí lékaři ukládali své nemocné, kteří nemohou zůstat sami doma, a přitom nepotřebují péči sofistikovaně vybavené nemocnice. Třeba osamělé nemocné, kteří potřebují pravidelné podání antibiotik a zajištění dostatečné hydratace. Vedle nich by se komunitní nemocnice starala o doléčování předchozích akutních problémů, o zvládání běžných komplikací chroniků, o rehabilitaci, prostě o vše, co by bylo v regionu potřeba. Na rozdíl od akutních nemocnic by v ní v noci sloužilo minimum lékařů.

 

  • Daří se vám v rámci Nemocnic Plzeňského kraje tyto principy uplatňovat?

Nedaří, měli jsme připravenou fúzi našich nemocnic do jednoho celku, ale nakonec to zastupitelstvo kraje nepodpořilo. Ale i kdyby to prošlo, tak by mohlo dojít k restrukturaci péče jen v omezeném rozsahu. Personální obsazení jednotlivých oddělení je regulováno normativy, a protože pro charakter péče poskytované komunitní nemocnicí žádný není, tak zatím nejde péči tímto způsobem poskytovat. U nás ještě není zaveden model nemocnice interně‑ošetřovatelského typu a s chirurgií fungující v jednodenním režimu, ve které by v noci třeba byl jen jeden lékař na pohotovosti. Ten by řešil problémy lidí, kteří dorazí z okolí, a v případě potřeby by je odesílal záchrankou do nemocnice vyššího typu.

 

  • Znamená to, že doporučení z publikace si nemůže vzít za své například hejtman nebo konkrétní nemocnice, ale že je to třeba řešit v rámci celého systému?

Ano, nejprve musí vzniknout shoda na podobě komunitní nemocnice na národní úrovni, k ní vytvořit normativy, nastavit způsob financování a pak to začít postupně uvádět do života. Myslím si, že významná část malých nemocnic v ČR by se časem mohla tímto směrem transformovat.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

1. 12. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…

Odliv

24. 11. 2023

Racionalita, unikátní a největší výtvor řecké antické filosofie a jejích pokračovatelů, je namáhavá. Natož moderní vědecké myšlení, které, dejme tomu…

Není vše ztraceno

20. 10. 2023

Stárnutí a stáří nemá dobrou pověst, i když jsme docela zdraví a hmotně zajištění. Epizodická paměť, která zaznamenává osobní události, je ve stáří…