Přeskočit na obsah

*Komora nelékařů? ANO, ale...

Souhra či pospolitost zdravotníků je věc prospěšná, a to nejen pro pacienta, ale samozřejmě i pro širší mezioborovou organizovanost, stavovské public-relations, kolegiální vztahy, sílu pro hájení profesních práv, a mnoha dalších důvodů.

Otázkou je, zda bude v případě komory, naše jednota opravdová nebo jen zdánlivá a jestli se dá mezioborová vstřícnost diktovat shora. Rozmanitost profesí a oborových zájmů ve zdravotnictví je jedna z největších, co se týká ucelených lidských činností obecně.

Sestavení spravedlivých a srozumitelných stanov pro všechny obory se jistě stane prubířským kamenem vzniku i dlouhodobého fungování zamýšlené komory. Na škodu by jistě nebylo vymyšlení procesních pravidel, dávajících prostor i svébytnosti zúčastněných odborností. Tvůrci komory totiž rozhodnou o tom, zda bude komora přínosem nebo bude proklínána vlastními členy, jako je tomu v případě jiných komor...

Osobně vidím největší riziko pro stávající i nová profesní uskupení ve zprvu nenápadném odklonu volených zástupců od každodenních problémů a názorů členské základny. Následuje nevyhnutelné prohlubování skepse a apatie profesionálů, decimující vřelý zájem o profesní záležitosti i samotné konstruktivní prooborové myšlení.

Jde přitom o organizace, které jsou demokratické, a tedy i tvořené námi samotnými, takže si za jejich neschopnost můžeme sami, případně můžeme poděkovat naší neschopnosti demokraticky prosadit svůj názor a svá přání.

*Možná, že současná nepopulárnost profesních a odborových organizací vyplývá hlavně z jejich historického nebo politického zprofanování. Vždyť i samotné slovo "odbory" téměř nikomu nevoní a profesní organizace, komory či unie připomínají svou členskou základnou spíše víkendové zájmové spolky zahrádkářů, a i ti mají možná více členů registrovaných a hlavně prooborově aktivních.*

*Dokážu si představit i povinné členství v komoře, s tím, že komora na svůj provoz spotřebuje například 25% z členských příspěvků a 75% odvede na činnost příslušné profesní organizace, klubu či unie, k níž se daný člen aktivně hlásí. V ní se pak daný profesionál může, ale nemusí angažovat...

Pokud se neangažuje, ponechá celý členský příspěvek Komoře. Povinností ke Komoře a dobrovolností k profesní organizaci by zůstal ponechán doslova demo-kratický prostor k chtěnému(!) aktivnímu rozvíjení profesní hrdosti a prosazování skutečně praktických oborových zájmů.

Zastřešující Komora by pak dobře sloužila a odvedla důležitou právní, administrativní a politickou práci, která jinak zdravotníky znechucuje a odhání od jejich poslání. Zároveň by Komora dala jasně najevo, jak to myslí se současnými profesními organizacemi.

-----

autor: Mgr. Tomáš Pelc, je zástupcem šéfredaktora serveru Fyzioterapeuti.cz

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Koukolík: Klokánci

5. 5. 2023

Díváte‑li se, jak maminky a tátové komunikují s nejmenšími dětmi, všimnete si koordinace pohybů, doteků, zvuků, pohledu, neverbálních signálů…