Přeskočit na obsah

*Komora nelékařů? ANO, ale...

Souhra či pospolitost zdravotníků je věc prospěšná, a to nejen pro pacienta, ale samozřejmě i pro širší mezioborovou organizovanost, stavovské public-relations, kolegiální vztahy, sílu pro hájení profesních práv, a mnoha dalších důvodů.

Otázkou je, zda bude v případě komory, naše jednota opravdová nebo jen zdánlivá a jestli se dá mezioborová vstřícnost diktovat shora. Rozmanitost profesí a oborových zájmů ve zdravotnictví je jedna z největších, co se týká ucelených lidských činností obecně.

Sestavení spravedlivých a srozumitelných stanov pro všechny obory se jistě stane prubířským kamenem vzniku i dlouhodobého fungování zamýšlené komory. Na škodu by jistě nebylo vymyšlení procesních pravidel, dávajících prostor i svébytnosti zúčastněných odborností. Tvůrci komory totiž rozhodnou o tom, zda bude komora přínosem nebo bude proklínána vlastními členy, jako je tomu v případě jiných komor...

Osobně vidím největší riziko pro stávající i nová profesní uskupení ve zprvu nenápadném odklonu volených zástupců od každodenních problémů a názorů členské základny. Následuje nevyhnutelné prohlubování skepse a apatie profesionálů, decimující vřelý zájem o profesní záležitosti i samotné konstruktivní prooborové myšlení.

Jde přitom o organizace, které jsou demokratické, a tedy i tvořené námi samotnými, takže si za jejich neschopnost můžeme sami, případně můžeme poděkovat naší neschopnosti demokraticky prosadit svůj názor a svá přání.

*Možná, že současná nepopulárnost profesních a odborových organizací vyplývá hlavně z jejich historického nebo politického zprofanování. Vždyť i samotné slovo "odbory" téměř nikomu nevoní a profesní organizace, komory či unie připomínají svou členskou základnou spíše víkendové zájmové spolky zahrádkářů, a i ti mají možná více členů registrovaných a hlavně prooborově aktivních.*

*Dokážu si představit i povinné členství v komoře, s tím, že komora na svůj provoz spotřebuje například 25% z členských příspěvků a 75% odvede na činnost příslušné profesní organizace, klubu či unie, k níž se daný člen aktivně hlásí. V ní se pak daný profesionál může, ale nemusí angažovat...

Pokud se neangažuje, ponechá celý členský příspěvek Komoře. Povinností ke Komoře a dobrovolností k profesní organizaci by zůstal ponechán doslova demo-kratický prostor k chtěnému(!) aktivnímu rozvíjení profesní hrdosti a prosazování skutečně praktických oborových zájmů.

Zastřešující Komora by pak dobře sloužila a odvedla důležitou právní, administrativní a politickou práci, která jinak zdravotníky znechucuje a odhání od jejich poslání. Zároveň by Komora dala jasně najevo, jak to myslí se současnými profesními organizacemi.

-----

autor: Mgr. Tomáš Pelc, je zástupcem šéfredaktora serveru Fyzioterapeuti.cz

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Gombe

16. 9. 2022

Že se lidé podobají šimpanzům, je známo dlouho. Charles Darwin (1809–1882) vyvolal představou blízkého vývojového vztahu opic včetně lidoopů a lidí…

Dvojí evoluce

25. 8. 2022

Biologická evoluce je vědecký fakt. Evoluční teorie jsou jeho výklad. Kulturní evoluce je rovněž vědecký fakt. Má větší počet teoretických výkladů…

Děti trestají

12. 8. 2022

Ve všech kulturních okruzích jsou lidé přesvědčeni, že ti, kdo překročí pravidla, zákony nebo normy, mají být potrestáni. Trestem může být…

Bůh si je přebere

7. 7. 2022

V průběhu křížové výpravy proti albigenským kacířům na jihu Francie bylo obleženo město Béziers. Jeho měšťané odmítli kacíře vydat. Roku 1209 město…