Přeskočit na obsah

Konektom

 

Kdo se podíval na fotografii příčného řezu korovým sloupečkem, ví, o čem mluvím, zejména když fotografii udělal elektronový mikroskop. Chcete-li se v něčem na celý život ztratit, máte možnost. Proč ne, evoluce na to měla asi 550 milionů let a desítky milionů živočišných druhů. Makroskopicky pomůže, dokonce u živých lidí, DTI, diffusion tensor imaging, což je podoba funkční magnetické rezonance. Jedna její verze se jmenuje fraktografie, protože v mozku ukazuje mozkové dráhy, vzájemné zapojení jednotlivých mozkových oblastí.

Výsledkem jsou krásné barevné obrázky ukazující, odkud kam co vede, ukazuje tudíž zapojení, čili konektivitu. Pojmu "konektom" je právě pět let. Označuje ucelený anatomický popis sítí tvořících lidský mozek. DTI umožnila podívat se do hlavy 80 zdravých mladých lidí, jak to s konektomem mají. Práce pro Popelku, vyplatila se. Mozková kůra byla rozdělena do 78 oblastí, po 39 v každé hemisféře. Každá z nich byla uzlem sítě. DTI uzly propojila, mezi uzly vytvořila to, čemu topologie říká hrany. Dva uzly, dvě korové oblasti, byly považovány za vzájemně propojené, jestliže pravděpodobnost jejich vzájemných vláken převyšovala nastavený statistický práh. Výzkum došel ke dvěma objevům.

Konektom lidského mozku má vlastnosti takzvané sítě malého světa, neboli small world network, což je 12 let starý, velice plodný pojem. Má zásadní vliv na studium sociálních, ekonomických i biologických sítí. Uzly sítí malého světa nejsou vzájemnými sousedy, zato je každý z nich dosažitelný z každého jiného uzlu jen několika kroky. Sítě malého světa dobře vystihují chování bílkovin, přepisování genů, počítačový model krátkodobé paměti, silniční mapy, metabolické dráhy, elektrické rozvodné sítě, chování voličů i protestujících skupin.

Skutečnost druhá: hlavní uzly lidského konektomu odpovídají implicitní nebo defaultní síti lidského mozku. Na tu se přišlo poměrně nedávno. Jestliže je člověk v naprostém klidu, to znamená, že má zavřené oči, ucpané uši, je adaptovaný na tlak podložky a nic ho neruší, má vysoce aktivní mozkovou kůru vnitřní plochy čelních laloků a některých částí laloků temenních. Jakmile jej osloví jakýkoli podnět, začne se mu mozek věnovat a aktivita implicitní sítě klesne. Na otázku, co se v lidech děje, když mají aktivní implicitní síť, obvykle říkají "mluvím sám se sebou", "prožívám se".

Lidský konektom je tedy zřejmě síť propůjčující sebe-uvědomování.

Zdroj: Medical Tribune

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Legrácky, legrácky

21. 7. 2023

Humor připomíná velký dům s několika patry a různými obyvateli. Může vylepšovat vztahy s druhými lidmi, zrovna tak jako vylepšovat sama sebe na úkor…