Přeskočit na obsah

Léky, které neberete, nefungují

Více než polovina diabetiků a hypertoniků připouští, že své léky neužívají přesně. Jako nejčastější důvod uvádějí, že zapomněli nebo měli dojem, že léky v daný moment nepotřebují. Non‑adherence, tedy nespolupráce, se pak projevuje mimo jiné častými pobyty v nemocnicích a zdravotní systém to stojí miliardy korun navíc.

 

 

  • Co více může v dnešní době lékař ještě udělat, aby zlepšil adherenci svých pacientů?

 

Musí je neustále edukovat a upozorňovat na všechna rizika. To je jeden důležitý okruh. Druhý pak je, že s nimi musí opakovaně probírat nežádoucí účinky léčby, protože se ukazuje, že právě nežádoucí účinky jsou častou příčinou špatné adherence. V případě potřeby je nutné léky zaměnit tak, aby adherence nebyla případnými nežádoucími účinky ovlivněna. Důležité je také kontrolovat pacienta. Ukazuje se, že velmi ohroženi jsou kuřáci. Největší potíže s dodržováním léčebného režimu mají hypertonici‑kuřáci, kteří si nepravidelně kontrolují krevní tlak a mají po lécích nežádoucí účinky. Lékař by se na takové skupiny pacientů měl zaměřit, vše jim pořádně vysvětlit, zdůraznit důležitost dodržování režimu a pravidelných kontrol. Postupů, jak adherenci zvýšit, je mnoho a určitě nejvíce možností zde má praktický lékař, který své pacienty zná nejlépe.

 

 

  • Co je podle vás hlavním důvodem, proč český pacient nerespektuje lékařem doporučenou léčbu?

 

To nikdo přesně neví. Ale non‑adherence je určitě nejvyšší u pacientů, kde nemoc nebolí. To znamená hypertenze, diabetes a vysoký cholesterol. Ve všech případech jde navíc o dlouhodobou léčbu, kterou je často třeba dodržovat již od mládí. Oproti tomu např. antibiotikum na infekce, kde je týdenní léčba, užívá téměř každý.

 

 

  • Proč se o adherenci nyní více hovoří? Jde o nový jev?

 

Pravděpodobně zde byla vždy. Lékaři se snaží úspěšně léčit nemoc a je nepříjemné, když do toho tento faktor vstupuje. Léky jsou drahé, k nim se přidávají další a další, a narůstají tak náklady. Dnes, kdy se vyhodnocuje nákladovost ordinací, od níž se odvíjejí např. srážky atd., je i toto důležité. Je škoda v situaci, kdy by pacientovi stačil lék jeden, kdyby ho užíval, předepisovat mu dva, tři, které stejně nebere.

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…