Přeskočit na obsah

Mají nemocnice dost peněz pro léčbu parkinsoniků?

Jaké kroky dělá VFN, aby zvýšila rozpočet pro léčení parkinsoniků?

My jako nemocnice, která poskytuje péči pacientům v centrovém režimu, to znamená buď v režimu, kdy se jedná o centra spojená přímo s konkrétním léčivem nebo diagnózou, anebo v režimu spojeném s centrem konkrétních pracovišť, což je zrovna tento případ, to znamená Neurologická klinika a Centrum hluboké mozkové stimulace, standardně vyjednáváme se zdravotními pojišťovnami.

Co to znamená konkrétně pro kliniku?

Klinika dostává od nás na začátku roku výkonový plán, co je s pojišťovnou zatím dojednáno. Má příležitost, a my jsme tomu rádi, s námi diskutovat svoje představy o tom, jak by péče mohla v daném roce vypadat. A pokud se představy liší od toho, jaká je současná dohoda, tak samozřejmě do jednání s pojišťovnou nemocnice vstupuje.

Daří se vám přesvědčit pojišťovny k navýšení a jak potřebu dokládáte?

Musíme vždy vše dokládat, na to jsme už zvyklí. A jsme také zvyklí dokládat čísla. Musíme tedy dokládat dodržení daných pravidel a finančních rozpočtů, na kterých jsme se dohodli s pojišťovnou. V rámci těchto pravidel nemáme zásadní problémy. Nedokážu předjímat, jak jednání pro příští rok dopadne konkrétně pro pacienty s Parkinsonovou nemocí, ale většinově se s pojišťovnami dohodneme, buď tak, jak potřebujeme my, anebo na nějakém rozumném kompromisu.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

O třech tvářích demokracie

11. 5. 2022

Liberální tvář reprezentuje demokracii, která v 18. století bořila monarchie. Snažila se vytvořit sociální prostor nezávislý na státu a církvi.…

O svobodné vůli

21. 4. 2022

Nejdříve co říkají o svobodné vůli filosofové, přou se o ni dlouhá staletí. Filosofičtí deterministé mají za to, že stav vesmíru je dán funkcí…