Přeskočit na obsah

Mám uvádět oba tituly nebo jen jeden?

Odpovídá PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstek úseku regulace nelékařských povolání NCO NZO.

Oficiální zkratky akademických a vědeckých titulů mají zákonem danou závaznou podobu, kterou je nutné dodržovat. Při jejich psaní je třeba věnovat pozornost zejména velkým písmenům, tečkám a čárkám. Správné způsoby použití jednotlivých akademických titulů nalezneme v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Vyšším odborným vzděláváním se zabývá zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

V bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul bakalář, ve zkratce Bc. se užívá před jménem.

Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ. Označení absolventů je pro všechny obory stejné (diplomovaný specialista – ve zkratce DiS.) a uvádí se vždy za jménem absolventa.

Pokud jste získala dva tituly, můžete používat oba dle výše uvedeného.

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…