Přeskočit na obsah

Mám uvádět oba tituly nebo jen jeden?

Odpovídá PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstek úseku regulace nelékařských povolání NCO NZO.

Oficiální zkratky akademických a vědeckých titulů mají zákonem danou závaznou podobu, kterou je nutné dodržovat. Při jejich psaní je třeba věnovat pozornost zejména velkým písmenům, tečkám a čárkám. Správné způsoby použití jednotlivých akademických titulů nalezneme v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Vyšším odborným vzděláváním se zabývá zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

V bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul bakalář, ve zkratce Bc. se užívá před jménem.

Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ. Označení absolventů je pro všechny obory stejné (diplomovaný specialista – ve zkratce DiS.) a uvádí se vždy za jménem absolventa.

Pokud jste získala dva tituly, můžete používat oba dle výše uvedeného.

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Koukolík: Klokánci

5. 5. 2023

Díváte‑li se, jak maminky a tátové komunikují s nejmenšími dětmi, všimnete si koordinace pohybů, doteků, zvuků, pohledu, neverbálních signálů…