Přeskočit na obsah

Mladí lékaři se snaží prolomit atmosféru strachu

Vaše sdružení má dobře našlápnuto – média o vás píší, máte živé facebookové fórum a poměrně ambiciózní cíle. Jak dlouho vám toto zapálení vydrží?

Jsme po dlouhé době první sdružení, které dokázalo sjednotit lékaře – ať už ve fakultních nemocnicích nebo na okrese. Budeme se snažit, aby nám tento aktivní přístup vydržel co nejdéle.

Jste členem předsednictva. Můžete tedy hodně ovlivnit to, jaký směr bude toto sdružení mít…

Budu se stejně jako ostatní snažit, aby se změnila stávající praxe, kdy lékaři před atestací dotují specializační vzdělávání ze svého. Dnes má lékař před atestací následující volby: ti šťastní pracují na plné úvazky na akreditovaném pracovišti, což je však v některých oborech nemožné. Ostatní pracují ve fakultních nemocnicích na oficiálně zkrácený úvazek, ať už s nebo bez presenční formy PGS studia, ale ve skutečnosti sloužit plnou pracovní dobu i s přesčasy. Nebo jít do okresní nemocnice, kde bude muset podepsat takzvanou kvalifikační dohodu, ve které se pod hrozbou sankce zavazuje zůstat pět let po složení atestace v nemocnici nebo si povinná kolečka dotuje sám. Na podobném principu funguje i nový systém residenčních míst.

Mladí lékaři se snadno shodnou na tom, co nechtějí. Na druhou stranu bude obtížné se domluvit na tom, jak konkrétně stávající problémy řešit. Vaši členové sami uznávají, že nebude jednoduché se jako sdružení sjednotit.

Nikdy nenastane situace, kdy se určitá skupina shodla úplně na všem. Na druhou stranu, co se týče specializační vyhlášky, jsme celkem jednotní v tom, jaké jsou naše představy na změnu.

Ministryně vám na sjezdu řekla, že je ochotna jednat o změně, ale potřebuje jednotný návrh. Minulý týden jsme zjistili, že se názory úplně neshodují. ČLK má svůj návrh, někteří předsedové odborných společností trochu odlišný. Doc. Keller za neurology má další podmínky, které ostatní předsedové společností nemají. Neurochirurgové si už dokázali s ministerstvem vyjednat výjimky a stávající systém vzdělávání jim nevadí… Neměla ministryně nakonec pravdu, že dosud není na stole jednotný návrh, který by měl nahradit stávající legislativu?

My představu máme, budeme o ni teprve jednat. Samozřejmě je riziko, že se předsedové odborných společností nedohodnou, protože každý lékařský obor má svá specifika. Pokud bychom nedospěli k nějakému konsenzu, odnesou zprvu mladí lékaři, a posléze i systém zdravotní péče, který lékaře specialisty potřebuje. My jako Mladí lékaři ale nechceme a ani nemůžeme zasahovat do obsahu náplně kvalifikačního vzdělávání – to je věcí odborných společností a ČLK.

Ve svých stanovách ale píšete, že chcete aktivní participaci při tvorbě nového systému podmínek atestační přípravy.

To je bod číslo dvě. Bod číslo jedna je, že chceme rychlou změnu nevyhovující vyhlášky a na těchto požadavcích pracujeme. Nebudeme stavět na tom, zda má být kmenů osmnáct nebo devatenáct. Pouze víme, že pokud se zúčastněné strany nedohodnou, je to pro mladé lékaře i pro celé české zdravotnictví špatně.

Jak dlouho bude trvat příprava návrhu nové vyhlášky?

Ustanovující sněm, díky kterému se diskuse o předatestační vyhlášce daly do pohybu, byl teprve minulou sobotu. Každý uzná, že za týden nelze předložit konečný návrh. Je ale potřeba, abychom změnu stihli do skončení mandátu paní ministryně, pokud její slib platí. Do konce března jsme ještě pozváni k jednáním. Za těch sedm týdnů, které do voleb zbývají, je doufejme ta změna reálná.

Ministryně zdravotnictví říká, že vyhlášku o specializačním vzdělávání loni podepsala proto, že bylo financování rezidenčních míst pro lékaře v nemocnicích vázáno i touto vyhláškou. Co říkáte vy na systém financování rezidenčních míst?

Rezidenční místa reálně fungují tak, že příspěvky na vzdělávání jsou mzdy lékařů. Alespoň ty případy co znám. Žádné jiné příjmy lékaři nemají, pokud nedělají přesčasy. Dle slov paní ministryně tak některá zdravotnická zařízení špatně pochopila smysl rezidenčních míst. Rezident v nemocnici by neměl být placen z rezidentury. Ve finále těmto lékařům vzniká závazek na  pracovní náplň 10 let dopředu za velmi podprůměrný plat. Není prostě možné, aby lékaři platili za předatestační vzdělávání z podprůměrného platu, pokud je toto vzdělávání  povinné.

„Žádáme takovou změnu předatestační přípravy, aby tuto prakticky povinnou přípravu nebyl nucen dotovat lékař ze svého průměrného platu,“ píše sdružení Mladí lékaři ve svých stanovách. Sami vaši členové ale přiznávají, že není jednoduché se shodnout na tom, jaká by měla být výše platu lékařů před atestací. Jaká je vaše představa?

Někteří lékaři mají příjem lehce nad minimální mzdou v České republice. Pokud nějaká organizace zaměstnává vysokoškoláky na minimální mzdu, není něco správně. Mladý lékař by měl být zaplacený alespoň podle existujících tabulek. Pokud oficiálně pracuje v nemocnici na velmi malý úvazek, ale ve skutečnosti tam tráví osm hodin denně plus přesčasy, měl by dostat zaplaceno alespoň to, co skutečně odslouží podle stávajících tabulek. To by měl být základ pro vyjednávání.

Vyzvali jste kolegy, aby hlásili svá jména (či iniciály) a název pracoviště, kde pracují na malý úvazek jen proto, aby získali praxi do atestace. Tyto údaje předáte Inspektorátu práce, který by měl prověřit, zda nemocnice tímto neporušují zákon. Kolik mladých lékařů bylo ochotno pod svým jménem poukázat na konkrétní pracoviště?

Zatím se takto ozvalo přes dvacet lékařů. Cílem této akce není vytvořit kompletní seznam všech, kterých se to týká. Víme, že se lékaři samozřejmě bojí poukázat na své pracovišti, kde chtějí skládat atestace.

Těch dvacet lékařů je dostatečný počet? Budou tato data inspektorátu stačit k tomu, aby provedl nějaká opatření?

Já jsem rád, že se vůbec někdo ozval. Zda toto číslo bude stačit pro nějaké další kroky, je otázka na inspektorát práce. Jestliže má mít inspekce smysl, pak by úřady neměly vyšetřovat jednoho konkrétního lékaře, který uvedl své jméno či iniciály. Měly by v dané lokalitě prošetřit, zda se tento problém netýká i dalších lékařů . Sjednat nápravu přitom není úkolem Mladých lékařů, ale ministerstva práce a ministerstva zdravotnictví.

Není to tak trochu alibistická akce? Všichni přeci vědí, že nemocnice zaměstnávají lékaře na falešně zkrácené úvazky…

Opak je pravdou. Tuto neděli jsme v televizní debatě všichni slyšeli od vrcholného představitele zdravotnictví, že žádnou takovou praxi nezná. Proto je potřeba dát na stůl konkrétní důkazy. Nebude to ale jednoduché.

Lékaři, kteří nahlásili svá jména na inspektorát, jsou velmi odvážní…

Mezi mladými lékaři bohužel panuje atmosféra strachu. Proto se o zkrácených úvazcích už deset let pouze mluví. Toto bude test demokracie, zda ministerstvo myslí nápravu stávajícího stavu vážně a nebo jestli to odnesou ti, kteří mají odvahu o tom mluvit. Nevím, zda by prodavačka ze supermarketu podepsala smlouvu, že dostane zaplaceno jen za čtyři hodiny denně, ale ve skutečnosti tam musí pracovat od osmi do čtyř, aby se něco naučila. V tomto je medicína trochu specifická.

Před pár dny média oznámila, že mladí lékaři uvažují o hromadných výpovědích z nemocnic. Jaký je oficiální postoj vašeho sdružení k těmto protestním akcím?

Předsednictvo vůbec o takové variantě neuvažuje. Hromadné výpovědi jsou už ze svého principu nesmysl. Zaprvé je mladí doktoři ze strachu neudělají. Navíc - v okresních nemocnicích se lékaři uvázali v kvalifikační dohodě k půlmilionové sankci za odchod, takže odcházet nemohou. Spíše než hromadné výpovědi hrozí, že desítky dalších mladých lékařů budou mizet do Německa, kde mají nadstandardní plat a jasné podmínky k atestaci.

Iva Bezděková

 

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Gombe

16. 9. 2022

Že se lidé podobají šimpanzům, je známo dlouho. Charles Darwin (1809–1882) vyvolal představou blízkého vývojového vztahu opic včetně lidoopů a lidí…

Dvojí evoluce

25. 8. 2022

Biologická evoluce je vědecký fakt. Evoluční teorie jsou jeho výklad. Kulturní evoluce je rovněž vědecký fakt. Má větší počet teoretických výkladů…

Děti trestají

12. 8. 2022

Ve všech kulturních okruzích jsou lidé přesvědčeni, že ti, kdo překročí pravidla, zákony nebo normy, mají být potrestáni. Trestem může být…

Bůh si je přebere

7. 7. 2022

V průběhu křížové výpravy proti albigenským kacířům na jihu Francie bylo obleženo město Béziers. Jeho měšťané odmítli kacíře vydat. Roku 1209 město…