Přeskočit na obsah

Mohu si založit s.r.o.?

Mám soukromnou rehabilitaci, nejsem lékař, jsem fyzioterapeut, nestatní zdravotnické zařízeni. Můj dotaz se týká, zda mužu založit s.r.o. V současné době zaměstnávám jednoho zaměstnance a dva mám na dohodu....

Odpovídá Mgr. Miloš Máca, právník se zaměřením na medicínské právo.Převod vlastní praxe provozované ve formě fyzické osoby (neboli OSVČ) na formu společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) zákon umožňuje nejen pro soukromé praxe lékařů, ale také pro nestátní zdravotnická zařízení (dnes terminologicky již „poskytovatele zdravotních služeb“) v nelékařských oborech, jako je Vámi provozovaná soukromá fyzioterapeutická praxe.


Klíčové ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, který se možnosti tohoto převodu na s.r.o. mj. týká, totiž nijak nerozlišuje poskytovatele v lékařských a nelékařských oborech. Ani obchodněprávní a další právní předpisy nestanoví zvláštní či jiné podmínky pro poskytovatele v nelékařských oborech, anebo snad dokonce nemožnost založení s.r.o. poskytovatelem nelékařem.


Citované ustanovení konkrétně zní: „V případě změny právní formy poskytovatele, který má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, a v případě, je-li zakladatelem společnosti s ručením omezeným fyzická osoba, která má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako fyzické osoby zanikne při udělení oprávnění k poskytování těchto zdravotních služeb jako společnosti s ručením omezeným, se výběrové řízení koná pouze tehdy, dochází-li k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb.“


Z toho vyplývá, že i pro Vás, jakožto poskytovatele v oboru fyzioterapie, je zaručen přechod smluv se zdravotními pojišťovnami, které máte jako poskytovatel ve formě fyzické osoby uzavřeny, na Vámi nově založené s.r.o., a to bez výběrového řízení, jestliže nebudete rozšiřovat rozsah poskytovaných zdravotních služeb. Tento případný záměr z Vašeho dotazu patrný.


Pro stručný nástin postupu převodu vlastní praxe z fyzické osoby na s.r.o. Vás mohu odkázat třeba sem: http://www.lkcr.cz/doc/tempus_file/tm_03_14-92.pdf na stránky 24 a 25 a jak již bylo uvedeno, ač se článek týká lékařských praxi, naprosto totéž bude platit pro Vaši praxi fyzioterapeuta.

 

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…