Přeskočit na obsah

MUDr. Milan Kubek k zasedání zdravotního výboru věnovaného e-receptům

Úvodem jedna dobrá zpráva: Nový pan ministr Vojtěch veřejně uznal, že viníkem zpoždění při registraci lékařů do systému elektronických receptů není Česká lékařská komora a naopak komoře poděkoval za spolupráci. Ačkoliv nechápu, proč si úředníci SÚKLu neprovádějí validaci lékařů sami přímo ze Seznamu lékařů, který je veřejně dostupný na našich webových stránkách, přislíbil jsem, že komora bude i nadále tuto činnost bezúplatně pro stát zajišťovat.

A nyní již zprávy horší. Z diskuse vyplynulo, že zástupci ministerstva zdravotnictví, a bohužel to platí i pro část poslanců, mají pocit, že elektronické recepty fungují bez větších problémů. Na mé upozornění, že destruktivní chaos ve zdravotnictví nenastal pouze díky tomu, že tisíce lékařů předepisují léky v zájmu pacientů, leč v rozporu se zákonem, klasickým způsobem, reagovali s údivem. Skutečnost je však taková, že stát nařídil používat něco, co řádně nefunguje. Pokud bychom striktně dodržovali zákon, byla by to pro naše pacienty katastrofa. ČLK připravila pro poslance MUDr. Jaroslava Dvořáka (SPD) pozměňovací návrh, podle kterého by elektronické recepty měly být znovu nepovinnou alternativou podobně jako je tomu v Německu nebo v USA. Pan poslanec však po poradě s dalšími členy zdravotního výboru tento návrh nakonec stáhl z projednávání.

Senát ČR přijal 6.12.2017 drtivou většinou usnesení, že navrhuje odklad povinnosti používat elektronické recepty o dva roky a vyzval poslance, aby jeho návrh schválili ve zrychleném projednání cestou tzv. jednoho čtení. Poslanecká sněmovna se rozhodla názor senátorů ignorovat a ani na tomto zasedání zdravotního výboru nebyl senátní pozměňovací návrh vůbec projednáván.

Jediným diskutovaným návrhem byl návrh nového pana ministra na změnu zákona, která odloží možnost ukládat pokuty až do výše 2 miliony Kč za předepsání léku jiným způsobem než elektronickým receptem (v případech nespadajících do výjimek dle vyhlášky č. 451/2017 Sb.), až do roku 2019. Návrh, který v podstatě znamená prodloužení lhůty k přechodu na elektronické recepty o jeden rok, byl schválen (nikdo z členů zdravotního výboru nebyl proti) a bude dále projednáván Poslaneckou sněmovnou.

Česká lékařská komora se samozřejmě i nadále bude snažit prosazovat, aby elektronické recepty byly nepovinné. Naším cílem je fungující zdravotnictví a zachování dostupnosti lékařské péče i pro obyvatele venkova. Zasloužíme si, aby elektronické recepty, do kterých nás stát nutí investovat náš čas i peníze, fungovaly. Zároveň nechceme ztratit těch několik stovek zkušených lékařů, kteří nebudou moci podmínku elektronické preskripce plnit. V současnost vás žádám o předávání veškerých informací o problémech s elektronickými recepty, o chybách systému, o výpadcích spojení s tzv. Centrálním úložištěm, o komplikacích při získávání přístupu do systému a o kvalitě podpory ze strany SÚKLu a ministerstva zdravotnictví.

Musíme státní úředníky a politiky vyvést z jejich bohorovného poklidu, že se vše nakonec nějak samo vyřeší. Abychom toto dokázali, potřebujeme konkrétní informace přímo od vás.

S kolegiálním pozdravem

Milan Kubek

Zdroj: ČLK

Sdílejte článek

Doporučené

O třech tvářích demokracie

11. 5. 2022

Liberální tvář reprezentuje demokracii, která v 18. století bořila monarchie. Snažila se vytvořit sociální prostor nezávislý na státu a církvi.…

O svobodné vůli

21. 4. 2022

Nejdříve co říkají o svobodné vůli filosofové, přou se o ni dlouhá staletí. Filosofičtí deterministé mají za to, že stav vesmíru je dán funkcí…