Přeskočit na obsah

Musíme překlenout propast mezi vědou a praxí...

V této oblasti publikoval více než 150 odborných článků, je členem redakční rady pro cévní mozkové příhody a poradního výboru pro časopis Thrombosis and Haemostasis.

Co je podle Vás v současné době největší výzvou v antikoagulační léčbě?

Myslím, že se ocitáme v době, kdy se nám právě co se týče antikoagulace nabízí řada velmi efektivních terapeutických možností. Největší výzvou je přinést povědomí o těchto možnostech mezi pacienty. Nejdůležitější je právě zprostředkování znalostí. Je zde totiž most mezi vědou a praxí. Z hlediska jednotlivého lékaře to znamená, že musí u každého jednotlivého pacienta udělat co nejvíce v konkrétním případě lze. V léčbě jsou totiž stále mezery, musíme se soustředit i na adherenci k léčbě. Víme, že po roce nedodržuje doporučenou terapii třetina až polovina pacientů.

Mají praktičtí lékaři dostatek vědomostí o nových léčebných možnostech a předepisují novou léčbu dostatečně?

Vždy existuje mezera ve znalostech, myslím, že v průměru trvá deset let, než jsou nové poznatky do praxe zcela zavedeny a plně využívány. Důvodem pro toto zpoždění jsou částečně neznalost, částečně nejistota a nedůvěra v nové terapie. Domnívám se, že u NOAC se právě nyní dostáváme do doby, kdy začínají být tyto léky plně integrovány do praxe. Například u nás v Kanadě více než polovina pacientů začínajících dnes antikoagulační léčbu již užívá NOAC, ale vím, že v řadě zemí je toto číslo stále ještě nižší. Je zde jistě problém ceny, což tvoří určitou bariéru a neměli bychom podceňovat, jak důležitý v některých zemích tento problém je.

Jsou současná odborná doporučení vyhovující? Je třeba v praxi něco zásadně změnit?

Právě současná guidelines jsou nesmírně důležitá tím, že ke správné léčbě doporučují jednak použití antikoagulancií při fibrilaci síní, za druhé upřednostňující použití NOAC. Jako lékaři se musíme nepřetržitě vzdělávat a znát nová data, potřebujeme více času a více strategií k tomu, jak naše poznatky sdělit pacientům, abychom mohli současnou mezeru zacelit. A samozřejmě potřebujeme pečlivě sledovat pacienty a posilovat jejich informovanost. Nyní máme nástroje k redukci mozkových příhod v případě fibrilace síní, máme znalosti, takže vše záleží na tom, jak tyto poznatky zprostředkujeme našim pacientům. Klíčovým faktorem zde jsou samozřejmě čas a prostředky, což je další velkou výzvou, protože mnoho praktických lékařů je velmi zaneprázdněných. Já jsem lékař specializující se na trombózu, takže moji jedinou prací je výzkum a práce s pacienty s tímto onemocněním. V jiné situaci je ale praktický lékař, který musí řešit všechny běžné elementy v životě, onkologická onemocnění, diabetes, nemoci srdce, mozkové příhody a musí znát stovky léčebných postupů. Já potřebuje znát jen ty své zaměřené na problematiku léčby trombózy…

Jaký vidíte rozdíl v situaci v Kanadě a ve střední Evropě?

Domnívám se, že u vás se praktickým lékařům dostává stejných informací jako u nás, jsou hladoví po nových poznatcích a obecně mají dobré povědomí o nových lécích. V Kanadě je to v tomto směru podobné. Nejdůležitějším rozdílem je cena, náklady na léčbu, které jsou u nás mnohem příznivější, máme lepší úhrady státu této léčby. V praxi to znamená, že NOAC jsou obecně mnohem dostupnější. A také trávíme více času vzděláváním pacientů, protože u nás fungují speciální kliniky, kde se zaměstnanci orientují konkrétně na tuto problematiku, a mohou se nemocným dostatečně věnovat.

Co považujete za hlavní pokrok ve vývoji antikoagulancií v posledních letech?

Hlavní pokrok v antikoagulační léčbě je vysoká kvalita evidence o NOAC vycházející ze studií. Dále je to masivní přísun informací a evidence, kterou nyní máme z reálné praxe a za třetí jsou to právě prezentovaná zásadní data ze studií se specifickým antidotem. V historii vůbec poprvé jsme schopni téměř okamžitě a zcela zvrátit antikoagulační proces. To je něco, co je velmi důležité pro pacienty v život ohrožujících situacích. Minimálně stejně důležité ale je, že nyní můžeme mít jistotu, a právě ta je klíčovým faktorem, protože jistota, že můžeme kontrolovat antikoagulaci, nám pomůže předepisovat NOAC více nemocným.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…

Fórum: Motivace pro praktiky

29. 11. 2021

Posílení a rozšíření kompetencí praktických lékařů je spojeno s motivací poskytovat pacientům tu nejlepší péči. Padla proto některá preskripční…