Přeskočit na obsah

Může české zdravotnictví počítat se slovenskými zdravotníky?

MUDr. Ján Rosa,

Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Situaci ve zdravotnictví na Slovensku sleduji s velkým zájmem. Držím samozřejmě palce a těším se z každého úspěchu. Slovenští kolegové, lékaři, byli se slovenskou verzí akce „Děkujeme, odcházíme“ daleko úspěšnější než čeští. Měli samozřejmě možnost poučit se z chyb v Čechách. Myslím ale, že nejdůležitější byla jejich schopnost sjednotit se, držet pohromadě a nenechat se zastrašit. Nyní samozřejmě držím palce i slovenským sestřičkám.

Odpověď na druhou otázku je složitější. Určitě se zvýší motivace mladých lékařů zůstat na Slovensku. Míra návratu slovenských kolegů domů bude jistě záviset na dalším vývoji českého i slovenského zdravotnictví. A to nejen platových podmínek, ale i celkové atmosféry – ve zdravotnictví i celospolečenské. Roli hrají i další nefinanční faktory, jako třeba rodinné vazby. Masivní návrat slovenských kolegů domů zatím neočekávám.

Doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T),

náměstek LPP, statutární zástupce, Nemocnice Kyjov

Je obecným jevem, že se zdravotnický personál stěhuje z východu na západ, je to i problém ČR. Zlepšení platů na východ od nás tuto cestu naruší. V naší nemocnici v okresu hraničícím se SR není problém se sestrami, kterých jsou ze Slovenska asi dvě procenta, ale s lékaři, kterých je deset až dvacet procent. První úvahy o návratu domů se objevují, ale zatím to není masový jev. Jistě se však situace bude pro nás zhoršovat. Opatření, kterým je možné problém řešit, je docela nabíledni. Je nutné urychleně změnit systém vzdělávání lékařů a podstatně, řádově ho zjednodušit. Je třeba dosáhnout stavu, aby devadesát i více procent vzdělávání probíhalo v mateřské okresní nebo krajské nemocnici a jen malý zbytek ve fakultních nemocnicích. Lékař k atestaci z kardiologie nepotřebuje pobýt 36 měsíců na klinice a umět katetrizovat, dokonce ani 36 týdnů ne. Ruku na srdce, stejně ho tam k výkonům nepustí a bude psát chorobopisy. Regionální pracoviště nejsou „béčkové“ nemocnice, mají pro vzdělávání odbornou kapacitu a v systému zdravotnictví hrají klíčovou roli zejména díky efektivitě zde poskytované péče.

Velmi podobné je to u sester. Nesmyslné prodloužení vzdělávání v oboru na sedm až devět let a ztráta prestiže vede k odlivu talentovaných od této náročné práce. Hloupostí je i současná teorie o potřebnosti osmdesáti procent vysokoškoláků v populaci; tím, že bude mít každý vysokou školu, se úroveň národa nezvýší.

Primární problém vidím v rozvráceném vzdělávání lékařů i sester. Současné kroky ministerstva se směrem k nápravě ubírají, ale jdou velmi pomalu a jsou polovičaté. Ekonomická stránka je a zůstane sekundární. Pokud se budou pravidelně navyšovat mzdy, byť „jen“ o současných pět procent ročně, atraktivnost působení zdravotníků za našimi západními hranicemi se bude snižovat. Při zvyšování mezd však je třeba vidět, že vyhláškou daný tříprocentní nárůst příjmů v okresních nemocnicích na mzdy padne celý, zatímco u fakultních nemocnic s menším podílem mzdových nákladů ještě poměrně značná část zbude.

MUDr. Miroslav Drienko,

Chirurgická klinika FNKV Praha

Situaci ve slovenském zdravotnictví vnímám jako zoufalou. Jen před několika měsíci jsem vyšel ze školy, studoval jsem v Košicích na Univerzitě Pavla Jozefa Šafaříka. Platové podmínky se možná o něco zlepšily, ale pracovní podmínky jsou zoufalé. Aktuálně sleduji stávku sester, což hovoří za všechno. Z informací od kolegů ze Slovenska vím, že jsou hodně špatně placené služby, přetrvává negativní přístup vedení nemocnic k připouštění k atestaci a uvolňování na stáže, kromě toho se slovenské zdravotnictví moří s obrovskou korupcí od špiček na ministerstvu po řadové starší lékaře. Z mého pohledu a z vlastní zkušenosti si myslím, že mnoho lékařů podobně jako já opustilo Slovensko ani ne tak kvůli platu, jako kvůli systému. Já osobně bych se nevrátil, ani kdyby mi dali plat dvojnásobný. Při současné situaci na Slovensku a při současné vládě se tam situace v nejbližších několika letech nezlepši. Proto podle mého názoru je návrat lékařů na Slovensko víceméně vyloučen a nenastane, ani kdyby se podmínky rapidně zlepšily, už jen kvůli nedůvěře ke slovenským politikům.

MUDr. Maroš Rudnay,

Brno

Platové podmínky jsou jenom jednou z věcí, na které člověk pohlíží, a nejsou nutně tou nejvýznamnější. Na Slovensku je velký problém i ve značných rozdílech mezi západní a východní části země. Nemyslím si osobně, že by při současném vývoji věcí na Slovensku měl přijít nějaký významný návrat zdravotníků. Pokud budou chtít „jít za lepším“, spíše zvolí cestu směrem na západ.

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…