Přeskočit na obsah

Nárok na 10. platovou třídu?

Pracuji jako zdravotní laborantka na úseku klinické biochemie a hematologie, od r. 2001 mám atestaci v oboru hematologie a transfúzní služba, od r. 2005 jsem registrovaná pracuji bez odborného dohledu. V náplni práce mám mimo jiné i hodnocení mikroskopického preparátu periférní krve a mozkomíšního moku, jsem zařazena v 9.platové třídě. Chtěla bych se zeptat, zda nemám nárok na 10. platovou třídu vzhledem k vykonávaným spec. vyšetřením. Vystudovala jsem SZŠ obor zdravotní laborant.

Odpovídá JUDr. Dominik Brůha

Odměňování v platové sféře se řídí § 123 odst. 2 zákoníku práce, který stanoví, že zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací. Není přitom rozhodné, zda onu nejnáročnější práci vykonává zaměstnanec každou směnu nebo jen výjimečně, neboť pro správné zařazení do platové třídy postačí výkon po zaměstnanci požadované nejnáročnější práce i po jen minimální časový úsek.

Uvedené pak konkretizuje § 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, který stanoví, že zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle katalogu prací (nařízení vlády č. 469/2002 Sb.), zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

Kvalifikačním předpokladem pro zařazení do 10. platové třídy je podle § 2 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, nicméně uvedené nařízení vlády za stanovených podmínek umožňuje výjimečně zařadit zaměstnance do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání.

Zařazení do 10. platové třídy tazatelce přísluší tehdy, pokud kromě splnění kvalifikačních předpokladů fakticky jako zdravotní laborantka uskutečňuje provádění vysoce specializovaných laboratorních vyšetření a měření bez odborného dohledu v oboru specializace, například provádění metod na úrovni DNA, RNA, molekulárně genetická vyšetření a vyšetření molekulární cytogenetiky, provádění základního hodnocení nálezu - elektroforéz, bílkovin, lipidů, proteinurie v moči, odečítání fagocytózy a jednoduchých mikroskopických preparátů, stanovování hladiny návykových látek, provádění odběrů vzorků složek životního a pracovního prostředí a měření v terénu, případně realizuje stanovování zásadní strategie a koncepce v oblasti laboratorních činností, zajišťování vnitřní a vnější kontroly kvality laboratorních metod a zavádění nových laboratorních metod. Provádění statistických hodnocení, zajišťování edukace v oboru.

Naproti tomu, 9. platovou třídu charakterizuje provádění laboratorních vyšetření a měření bez odborného dohledu, hodnocení kvality vzorků biologického materiálu, zhotovování preparátů a další zpracovávání materiálů nutných pro laboratorní diagnostickou činnost, provádění odběrů krve a ostatního biologického materiálu, práce se složitou laboratorní technikou, provádění odběrů vzorků v souvislosti s ochranou a podporou veřejného zdraví, a dále provádění specializovaných laboratorních postupů, například chromatografické metody (kapalinová, plynová), průtokové cytometrie, vyšetření agregace trombocytů.

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Maminkovština

2. 12. 2022

Řeči, kterou mluvily maminky a babičky na nejmenší děti, se kdysi říkalo maminkovština. Je nápadná jak zvukově, tak stavbou. Lze ji stejně dobře…

Deepfake

18. 11. 2022

Deepfake, spojení slov deep (hluboký) a fake (podvržená informace), je souhrnný pojem pro vytváření, manipulaci a modifikaci dat automatizovanými…