Přeskočit na obsah

Nebude nelékařská komora jen nefunkčním molochem?

Název Komora nelékařů se mi nelíbí, slovo nelékař je podivné. Považuji se za zdravotníka, za zdravotní sestru.

Nejsem příznivcem čehokoli multioborového (a skoro se bojím, že je to trend dnes ve zdravotnictví preferovaný, ale k tomu jindy), myslím si, že aby člověk byl úspěšný, dělal dobře svou práci, měl by se věnovat svému oboru, aspoň, co se zdravotnictví týká.

Záměrem je, dle  veřejných sdělení, sdružit nelékařské obory pod jednu komoru. Já osobně v tom vidím trochu problém. Ke spolupráci bylo přizváno  26 profesních  organizací. Otázkou je, zda je možné se věnovat a zastupovat všechny obory, které pod tento pojem patří, důsledně a bránit zájmy všech profesí, které by komora měla zastupovat. Je to v takovém množství reálné?

Zdravotníků je 150 657.

Jak rozsáhlé by muselo být představenstvo? Jakou by to představovalo zátěž pro členy?

Také si nejsem jistá, jestli sestry jako jedna z profesí komoru potřebují.

Z hlediska vzdělávání je tady NCONZO, které také vede registr sester pracujících bez odborného dohledu. Dle hlediska profesního je tady ČAS a POUZP a další organizace sdružující různé zdravotnické profese.

Organizací, která má zákonné právo připomínkovat nové zákony, vyjednávat s MZ,  zaměstnavateli a  zdravotníky zastupuje, je Odborový svaz zdravotnictví.

Potřebují sestry další dohled a finanční zátěž?  Je vznik komory  v této době pro zdravotníky  to nejpalčivější?
Jaký je  názor ostatních zdravotníků z jiných profesí?

V čem osobně spatřuji problém je to, že iniciátorem je Česká asociace sester,  podrobnější výstupy z jednání nejsou veřejně přístupné.
Tato organizace nesdružuje všechny sestry, byť se dá předpokládat, že komora nelékařů by se týkala všech. Proto by se k vzniku komory měly mít možnost vyjádřit i ti, které nejsou organizováni ani v asociaci, ani jinde.

Bylo zveřejněno, že iniciování vzniku komory odsouhlasilo předsednictvo, ale nikde jsem se nedočetla  názory řadových členů. Proč nejsou zveřejněna jména zástupců ostatních organizací účastnících se jednání?

Vzhledem k dnešním možnostem oslovení většího množství lidí na sociálních sítích je toto znepokojující. Obzvláště, když i samotný ČAS má své FB stránky.

Nikde nebylo zveřejněno , jestli se jednání mohou účastnit i zdravotníci, kteří nejsou členy žádné organizace, což považuji za diskriminační.

Žádná jiná profesní organizace kromě ČASu nezveřejnila svůj názor na komoru, je zde stále prezentován pouze výstup paní Mgr. Juráskové PhD,otázkou je, zdali ostatní dostaly prostor, aby se vyjádřit mohly.

Ze stránek  Komory záchranářů je zřejmé, že  s komorou nelékařů nesouhlasí. POUZP není ani k jednání přizvána.

Jak je to s dalšími profesními organizacemi? Souhlasí? Spolupracují?

A pro mne osobně otázka, proč jsme informováni až potom, kdy se něco tak zásadního tvoří a ne před tím?

-------

autor:Monika Muroňová

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…