Přeskočit na obsah

Nemocnice v Izraeli vybírají nejlepší jednotlivá softwarová řešení a otevřené IT systémy

 • eHealth je po tři desetiletí nedílnou součástí izraelské zdravotní péče. Mohl byste popsat, jak se během těch let měnil pohled nemocnic na vývoj jejich IT systémů?

Všechno to začalo v roce 1990 se zavedením EMR u dvou hlavních zdravotnických organizací (Health Maintenance Organizations) Clalit a Maccabi. Tyto organizace v Izraeli působí současně jako zdravotní pojišťovny i poskytovatelé zdravotních služeb. Clalit a Maccabi mají v péči 75 procent izraelské populace, zbytek zajišťují Leumit a Meuhedet. Už od raného stadia bylo jasné, že digitální technologie lékařských záznamů bude tím pravým způsobem poskytování zdravotních služeb všem občanům. V roce 2000, kdy posílilo užívání internetu, se přidaly pacientské portály, aby pacientům usnadnily přístup k zdravotním informacím, výsledkům laboratorních vyšetření, lékařským zprávám apod.

Od roku 2000 začaly nemocnice postupně rozšiřovat využívání digitálních lékařských záznamů. Během posledních třinácti let jsme spolupracovali s izraelskými nemocnicemi na implementaci Chameleonu jako IT infrastruktury lékařských záznamů. Záměrem byla digitální transformace zahrnující kompletní bezpapírové klinické prostředí a zajištění interoperability mezi nemocnicemi.

Kombinace Chameleonu jako bezpapírového a sjednoceného lékařského záznamu s interoperabilní platformou vedla k vysoké dostupnosti lékařské dokumentace pro poskytovatele zdravotní péče a výměně informací mezi nemocnicemi a jinými poskytovateli lékařských služeb.

 

 • Jaké jsou praktické výhody bezpapírového klinického prostředí pro lékaře, sestry a pacienty?

V našem případě Chameleon prakticky generuje přehled stavu pacienta s jeho všemi klinickými informacemi. Podporuje kontinuální péči o pacienta, která je mimořádně důležitá pro jeho bezpečnost a zdraví. Všechny informace jsou vždy k dispozici lékařům a sestrám v blízkosti lůžka pacienta pro rozhodování lékaře, přidělování léků, zdravotní upozornění atd.

 

 • Během současné krize COVID-19 bylo třeba vytvořit v Izraeli větší kapacitu jednotek intenzivní péče s ventilátory. Jak rychlé bylo přizpůsobení nemocničních IT systémů a kdo ty úpravy dělal?

V březnu většina izraelských nemocnic otevřela koronavirová oddělení, aby pečovala o pacienty s nemocí COVID‑19. Museli přeměnit interní oddělení na složitější jednotky intenzivní péče přidáním ventilátorů ke každému lůžku, lepší separací pacientů omezit a kontrolovat šíření viru.

Funkcionality uživatelských úprav systému Chameleon umožnily IT týmům nemocnic transformaci stávající služby z běžných hospitalizačních oddělení na požadované jednotky intenzivní péče během několika hodin. Integrace ventilátorů vyžadovala dodatečnou technologii připojení, kterou jsme instalovali a nastavili během jediného dne. Připojení zařízení k ventilátorům včetně online přenosu dat do záznamů pacientů proběhlo velmi rychle.

 

 • Myslíte si, že tato krize otevírá v Izraeli příležitost pro lékařské inovace?

Neočekávané chování COVID‑19 tlačí toto odvětví k vývoji predikčních nástrojů pro modelování počtu pacientů založených na technologii umělé inteligence (AI). Tato krize také jasně zdůraznila potřebu technologií vzdáleného přístupu (telemedicíny). Skutečnost, že zdravotníci potřebují léčit pacienty i v situaci s omezeným přístupem, zdůraznila potřebu vzdáleného monitorování, videoa audiokomunikace atd.

 

 • V České republice zažíváme podobný tlak na telemedicínská řešení. Plánujete podporovat technologie vzdáleného přístupu prostřednictvím Chameleonu?

Ano, sledujeme různé komunikační technologie, které umožňují vzdálenou komunikaci mezi poskytovateli zdravotní péče a pacienty. Cílem bude, aby zdravotníci mohli vzdáleně komunikovat s pacienty interně v nemocnici i externě v případě domácí péče.

Kromě toho plánujeme rozšířit konektivitu našich zdravotnických systémů, aby spolupracovaly se vzdálenými zařízeními u pacientů doma.

 

 • Můžeme nějak měřit kvalitu IT v nemocnicích? Stačí se spolehnout na analytiku HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society)?

Věřím, že hodnocení kvality IT v nemocnici nemůže být založeno jen na jediném měření, jako je analytika HIMSS, ale na souboru měření včetně akreditace nemocnice, jako je JCI a další.

Nakonec IT slouží nemocnici a technologie zdravotních záznamů se týká standardizace zdravotnických procesů a dokumentace.

Aby bylo možné určit kvalitu služeb IT oddělení, musíte hodnotit IT jako součást celkového systému a procesů řízení nemocnic.

 

 • V roce 2018 byl Chameleon vybrán izraelským ministerstvem zdravotnictví jako izraelský hospitalizační národní lékařský záznam. Co to znamená?

To znamená, že Chameleon bude do roku 2023 nasazen jako EMR ve všech vládních nemocnicích pro akutní péči. Budou sdílet stejné lékařské procesy a nastavení a budou si vyměňovat lékařské informace podle potřeby. V důsledku regulace má každá nemocnice nainstalován Chameleon. Všechny nemocnice jsou pak připojeny k národnímu interoperabilnímu prostředí pro sdílení informací o pacientech.

 

 • Proč bylo vaše řešení v podstatě vybráno za národní standard?

Už v roce 2012 jsme byli vybráni organizací Clalit, která poskytuje zdravotní péči 50 procentům populace, k implementaci Chameleonu v jejich čtrnácti nemocnicích. Implementace byla dokončena o čtyři roky později. V roce 2018 byl ministerstvu zdravotnictví představen projekt Clalit a bylo zřejmé, že Chameleon je přizpůsobitelná aplikace, která pokrývá lékařské procesy včetně velké řady specializací, a to jak lůžkových, tak ambulantních.

Kromě toho byla klíčovým faktorem při výběru interoperabilita Chameleonu, včetně integrace s lékařskými přístroji a zdravotní technikou.

 

 • V České republice jsou IT systémy nemocnic obvykle poskytovány jednou společností, včetně všech modulů jako ADT, EMR, objednávání a plánování, fakturace. Kritici hovoří o vendor locku, kdy se nemocnice stává při rozvoji systému závislou na jednom dodavateli.

Nemocnice v Izraeli, podobně jako na předních evropských trzích, preferují nejlepší soft warová řešení a otevřené IT systémy. Záměrem je nainstalovat pro každý subjekt nejlepší a nejvhodnější systém. Díky současným technologiím a standardům interoperability každá organizace může těžit z nejlepších soft warových řešení a integrace informací.

Jedním z dalších aspektů tohoto otevřeného systémového přístupu je ztráta závislosti na jediném dodavateli a systému, což otevírá prostor pro inovace. Je velmi složité vytvořit jedno soft warové řešení, které obsáhne všechny aspekty provozu nemocnice.

 

 • Rostoucí důraz na elektronické zdravotnictví přináší rostoucí obavy o kybernetickou bezpečnost. Co považujete za optimální řešení pro nemocnice?

Z hlediska kybernetické bezpečnosti neexistuje pro nemocnice jedno optimální řešení.

Nemocnice by měly využívat všech dostupných technologií k ochraně svých sítí, údajů o pacientech, IT systémů, sítí lékařských přístrojů atd.

Některé aplikace, jako je to u Chameleonu, mohou být nasazeny v cloudu s plným využitím zabezpečení cloudu, zejména třeba aplikace klinického výzkumu a vzdáleného monitorování.

 

 • Nedávno dvě nemocnice v České republice zažily kybernetické útoky, které ovlivnily poskytování lékařských služeb. Jaká je zkušenost s kybernetickými útoky na izraelské nemocnice? Existuje nějaká státní agentura, která odpovídá za kybernetickou bezpečnost izraelské zdravotní péče?

Ano, v Izraeli máme kybernetický úřad, který je zodpovědný za sledování a ochranu národních infrastruktur. Tato agentura poskytuje konzultace a monitoruje různá důležitá odvětví, včetně zdravotnických organizací. Izraelské zdravotnické organizace v minulosti zažily kybernetické útoky, investují spoustu peněz a úsilí do implementace nejlepších dostupných technologií, aby chránily informace o svých pacientech. Izrael je znám jako přední poskytovatel kybernetických technologií; máme znalosti a technologie a nemocnice plně využívají jejich nasazení k ochraně své infrastruktury.

Zdroj: MT

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…