Přeskočit na obsah

Nový zákon o nemocenském pojištění v ordinaci lékařů

Jednou ze změn, kterou přinesl zákon o nemocenském pojištění, jsou nové formuláře v ordinacích lékařů. Netroufám si tvrdit, že si tyto tiskopisy většina ambulantních specialistů dosud nevyzvedla. Myslím, že opak je pravdou.

Rovněž docela dobře chápu, že já, jako lékař ORL zcela automaticky vystavím i tu novou pracovní neschopnost o šesti listech svému pacientovi, a to bez jakýchkoliv problémů. Má-li diagnózu z mého oboru, ale i hraniční.

Jsem přece jen možná patologický altruista a připadá mi jako sprosté, honit pacienta v horečkách s typickou chřipkou k jeho registrujícímu PL přes celé město. Sice na tom tratím, to je mi jasné, ale na druhé straně, právě jsem si vyrobil budoucího klienta. Napíšu tam tedy J014.....

Vystavit pracovní neschopnost nevidím jako fatální problém. Přece nejsem blbec, řekl by Švejk....

Na druhé straně, neobávám se požadovat po pacientovi poplatek za vyplnění těch dalších propriet, nutných k dalšímu administrativnímu vedení PN na jeho pracovišti, tedy ty tzv. lístky na peníze, hlášení o vycházkách a podobně. Výši poplatku si stanovuji sám. Zase to není tak často.....

Největší paradox jsem zažil, když jsem potřeboval vystavit pacientovi PN tři dny zpětně. Na OSSZ jsem se od kolegy posudkového lékaře, který z toho mimo jiné řval vzteky, dozvěděl pozoruhodnou věc.

V takovém případě musím 14 dní dopředu poslat na OSSZ písemnou žádost o projednání této zpětné PN v komisi posudkářů, kteří mi to opět písemně po projednání v komisi teprve zamítnou, nebo povolí. Na základě čeho oni budou rozhodovat, to mi zůstalo utajeno.

Vykašlal jsem se pochopitelně na tyto byrokratické manýry a kupodivu, vůbec nic se nestalo! Můžete si tuto zhůvěřilost sami ověřit na svém OSSZ.

MUDr.Tomáš Rozsíval,
Opava

 

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Koukolík: Klokánci

5. 5. 2023

Díváte‑li se, jak maminky a tátové komunikují s nejmenšími dětmi, všimnete si koordinace pohybů, doteků, zvuků, pohledu, neverbálních signálů…