Přeskočit na obsah

O plodnost mužů je třeba pečovat od prenatálního věku

Toto osvědčení spolu se specializovanou péčí o mužskou plodnost, cizelovanými léčebnými postupy, vědeckými studiemi a analýzami řadí činnost kliniky mezi špičku i ve světě. Kromě reakreditace pro urologii dospělou získala klinika i akreditaci pro dětskou urologii, udělenou pouze třem pracovištím v Evropě.


Akreditaci udělil Urologické klinice 1. LF UK a VFN European Board of Urology při UEMS (Unie evropských lékařů specialistů) a v ČR ji dosud mají jen další dvě fakultní urologická pracoviště. Klinika má od roku 2008 (s opakovanou reakreditací) také evropskou akreditaci pro obor dětská urologie, kterou obdržela jako jedna z prvních v Evropě. „Získat evropskou akreditaci pro edukaci v oboru urologie nebo dětské urologie znamená kromě poskytnutí velkého objemu detailních informací o pracovišti do robustní žádosti evropského výboru také přijmout komisi, která hodnotí dodržování náročných evropských guidelines při poskytování diagnostické a léčebné péče urologických onemocnění našich pacientů. Komise porovnává národní požadavky s evropskými a zaměřuje se na úroveň technologického vybavení pracoviště, které musí být špičkové a musí odpovídat soudobým potřebám lékařské vědy. Součástí akreditace jsou pohovory komise s vedoucími lékaři kliniky ale i s lékaři teprve zařazenými do specializační přípravy, tzv. rezidenty,“ vysvětluje přednosta Urologické kliniky prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Péči o reprodukční zdraví mužů věnují urologové pozornost již od prenatálního věku svých pacientů, přes období jejich časného dětství, dobu dospívání až po dospělost. Vedle zachování maximální fertility do budoucna usilují urologové také o to, aby pacienti neměli problémy navazovat kontakty a i přes řadu počátečních obtíží započali sexuální život. Tato činnost nabývá na významu zejména v době, kdy se mužská plodnost stává diskutovaným celosvětovým tématem.

Jak vysvětluje dětský urolog doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., FEAPU, z 1. LF UK a VFN v Praze, v dětském období jsou tři základní období ovlivňující mužskou fertilitu. Tím prvním je již prenatální období, kdy dochází k vývoji a sestupu varlat, následně jde o postnatální období (minipubertu), pro kterou je typické vyzrávání funkce varlat a zárodečných buněk, a konečně v pubertě dochází k nárůstu hormonální produkce a spermiogenezi.


Nejčastější problémy v dětství

Plodnost muže může negativně ovlivnit hned několik poruch. V raném věku jde o anatomické poruchy vývoje močové trubice, nejčastější je hypospadie, tedy vrozený rozštěp močové trubice na spodní straně penisu. Další, častější komplikací je tzv. nesestouplé varle, kdy varle není v šourku. Tento problém postihuje 1–4,6 procenta donošených a až 45 procent předčasně narozených chlapců. Spontánní sestup nastává do šesti měsíců věku v období minipuberty, ale zhruba v jednom procentu případů je potřeba operační léčba.

„Operační stažení do šourku je třeba provést brzy, ideálně do 12–18 měsíců věku, u části pacientů pomocí laparoskopie. Je zde ještě hormonální přídatná léčba určená k tomu, aby zlepšila vyzrávání spermií, které v té době minipuberta navozuje. Zde již existuje řada prací, ale stále není konsensus, komu se tato přídatná hormonální léčba má vedle operace dát. Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze proto nastartovala dlouhodobou studii zaměřenou právě na vývoj nesestouplých varlat od raného kojeneckého věku,“ popisuje doc. Kočvara. Cílem aktivního přístupu urologů je zlepšení fertility a snížení rizika vzniku nádoru varlete. Zatímco u jednostranného nesestouplého varlete je infertilita u 15 procent případů, u oboustranně nesestouplého varlete se jedná již o 40–60 procent. Navíc malignita je v případě nesestouplého varlete až dvacetkrát vyšší.

Významným obdobím pro budoucí reprodukci je dospívání. „Na jeho počátku se objevuje varikokéla, při které se vrací krev žilami zpět k varleti a jeho žíly v šourku se tak rozšiřují. I když postihuje až 15 % chlapců, jen menší část z nich bude potřebovat operační léčbu za účelem zachování dobré plodnosti,“ říká doc. Kočvara s tím, že na základě nejnovějších metaanalýz byl prokázán pozitivní účinek operace pro funkci varlete a byl doporučen správný způsob operační léčby. Dětští urologové také bádají nad zpřesněním výběru chlapců, kteří operaci potřebují již v dospívání, a těch, kteří ji mohou podstoupit až v dospělosti. „Před několika lety jsme byli jedni z prvních, kteří přišli s lymfatika šetřící laparoskopickou operací varikokély. Další alternativou je mikroskopická operace,“ dodává s tím, že současné poznatky potvrzují, že operace varikokély zlepší růst varlete a zlepší i parametry spermiogramu.

„Dalším onemocněním, které nejčastěji přináší období adolescence, je torze varlete, čímž je akutně ohrožena jeho výživa, a tedy i funkce. Takový stav vyžaduje okamžité operační řešení,“ upozorňuje doc. Kočvara a připomíná, že samovyšetřování varlat by mělo být u mladistvých samozřejmostí, zejména pro včasné odhalení zhoubného nádoru, který se již v tomto věku, i když relativně vzácně, objevuje.

Jak se odborníci shodují, prevenci budoucí fertility u dětí a dospívajících tedy rozhodně nelze podceňovat. Pravidelná kontrola varlat by měla být prováděna jak praktickým lékařem, tak rodiči. Potřebná je včasná detekce a operace nesestouplého varlete. Náhlá bolest v šourku, v třísle a s výraznou pohmatovou bolestivostí varlete je typický případ přetočení varlete a vyžaduje urgentní pomoc, nejlépe do dvou hodin. Nález útvaru v šourku nebo ve varleti vyžaduje co nejrychlejší posouzení a vyloučení zhoubného nádoru.


Co hrozí mužům?

V období dospělosti, v rámci tzv. tranzitní péče, přebírají dospívající mužské pacienty do péče lékaři, kteří se v rámci urologie věnují také andrologii. „Doménou andrologie je řešení sexuálních dysfunkcí. Poměrně velkou skupinou mužů, o kterou se staráme, jsou muži z neplodného páru. Jde o multidisciplinární přístup, ale v rámci péče o mužského pacienta je dominantní právě vyšetření andrologem,“ vysvětluje urolog a androlog Urologické kliniky 1. LF UK a VFN MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM.

Mluvíme‑li o neplodnosti, platí zde stále definice, že se jedná o neschopnost dosáhnout otěhotnění do jednoho roku u sexuálně aktivního páru, který nepoužívá antikoncepci a aktivně se snaží o otěhotnění. Výskyt neplodnosti je napříč evropskými zeměmi obdobný. Zhruba 15 procent párů nedosáhne otěhotnění během jednoho roku pokusů o početí, přičemž 10 procent vyhledá lékařskou péči a pět procent zůstává dobrovolně bezdětných. Uvádí se, že u cca 20–25 procent párů dojde k otěhotnění do jednoho měsíce, u 75 procent do půl roku a u 85–90 procent do 12 měsíců.

Jak MUDr. Zámečník doplňuje, mužská neplodnost buď navazuje na některá onemocnění dětského věku, nebo jde o problémy vzniklé v dospělosti. „Může jít například o infekce močových cest způsobené pohlavně přenosným onemocněním, které dnes dokážeme léčit. Jsou ale stavy, které jsou nevratné, a muž na ně musí být upozorněn, jedná se např. o nádor varlete. Až u 40 procent mužů z neplodného páru je tím zásadním důvodem již zmíněná varikokéla. Spontánní početí mužům ale často nedovolují také anatomické odchylky ve stavbě penisu nebo sexuální dysfunkce, ať už erektilní, nebo ejakulatorní,“ vysvětluje MUDr. Zámečník. Péče androloga spočívá podle jeho slov ve vyšetření, konzervativní nebo operační léčbě, dispenzarizaci muže z neplodného páru a doporučení nejlepšího postupu ve spolupráci s ostatními členy týmu. Pracoviště urologické kliniky 1. LF UK a VFN je centrem komplexní andrologické péče, které tyto parametry plně splňuje. Jak MUDr. Zámečník upozornil, i u dospělých mužů se objevuje varikokéla, která je přítomna téměř u 12 procent dospělých mužů a u více než 25 procent mužů s abnormálním spermiogramem. Prevalence oboustranné varikokély činí přitom až 80,7 procenta mužů z neplodných párů.

Snahou lékařů je mimo jiné i to, aby vyšetření, jehož součástí je spermiogram, urologické, hormonální a genetické vyšetření bylo co nejméně invazivní. Urologická klinika 1. LF UK a VFN je jedním ze dvou pracovišť v ČR, jež mají k dispozici nejmodernější operační mikroskop. Ten zdejší byl zakoupen za podpory MZ ČR za více než tři miliony korun. V rámci práce odborných center pro dětskou urologii, andrologii a rekonstrukční urologii je využíván k mnoha typům operací, kdy umožňuje ve velkém zvětšení zdokonalit přehled, techniku operačních metod, minimalizovat trauma okolních tkání, a tím zlepšit průběh a výsledek vlastní operace, pooperační průběh a v konečném důsledku úspěšné početí.

 

K VĚCI...
Mužská urologie v číslech
  • 1,5 % chlapců má prenatálně potvrzeny strukturální anomálie a vady urogenitálního traktu,
  • 1 % chlapců má nesestouplé varle, které musí být operačně staženo do šourku,
  • 1 z 250 až 300 chlapců v Evropě má tzv. hypospadii,
  • 15 % dospívajících chlapců a dospělých mužů má nějakou formu varikokély,
  • 80 % muži z neplodného páru trpí varikokélou

Zdroj: MT

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…