Přeskočit na obsah

Opravdové setkávání počítače nahradit nemohou

Tehdy ještě netušili, že jsou na začátku cesty za pohádkovým úspěchem firmy, která je dnes nejen jedničkou ve svém oboru po celém světě, ale která sehraje zásadní roli v rozvoji paliativní péče v ČR. Ta nejenže tehdy vůbec neexistovala, ale jen málokdo tušil, co tato slova vůbec znamenají. Na několik otázek nám ve virtuálním předvánočním období odpověděl Pavel Baudiš, spoluzakladatel technologické firmy Avast, a jeho manželka Jarmila Baudišová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Avast.

  • Společnost Avast vznikla ještě před revolucí. Kde vznikl nápad k jejímu založení?

PB: V roce 1988 jsem na disketě dostal vzorek počítačového viru Vienna 648, který mě docela zaujal. Analyzoval jsem ho a hned jsem napsal program na jeho odstranění. To byl vlastně úplně první základ antiviru Avast. Od té doby se Avast stal největší antivirovou firmou na světě z hlediska počtu uživatelů. Nadační fond Avast vznikl před deseti lety a podobně jako firma Avast se dokázal vyšvihnout mezi nejúspěšnější firemní nadace v Česku. Na to, co se mu podařilo, bychom rádi navázali v novém nadačním fondu Abakus. Ostatně Abakus tuto misi, jako počítadlo nebo první počítač, symbolizuje. Navíc jde o akronym našich jmen (Avast, Baudiš, Kučera, Spolu).

  • Před deseti lety jste založili Nadační fond Avast. Fond měl a stále má zásadní význam v rozvoj paliativní péče v ČR. Proč jste se tenkrát rozhodli právě pro paliativní péči?

JB: Založením nadačního fondu jsme chtěli dát našim dobročinným aktivitám řád a smysl, aby nešlo čistě o rozdávání peněz, ale abychom pomáhali vzniku nových myšlenek a programů, které pak budou schopny existovat dál, bez naší podpory. Hledali jsme témata, která leží spíše na okraji zájmu společnosti, a jako první důležité téma jsme si vybrali umírání, které v té době bylo poměrně opomíjené, mezi širokou veřejností byly výrazy jako paliativní či hospicová péče zcela neznámými.

  • Paliativní péče urazila i díky vaší podpoře za uplynulých deset let obrovský kus cesty. Co si myslíte, že je stále ještě třeba změnit?

JB: V rámci podpory paliativní péče jsme realizovali sedm ročníků grantových programů zaměřených na různé její oblasti. Podařilo se nám navázat spolupráci s mnoha odborníky v tomto oboru, kteří nám dlouhodobě pomáhají nalézat směry, kterými je třeba se ubírat, protože paliativní péče je nesmírně složité multidisciplinární téma. Jako zásadní vidíme podporu lidí všech profesí, kteří svojí usilovnou prací inspirují ostatní, mění tak celé odvětví a posouvají je kupředu. Věříme, že jeho další rozvoj leží právě ve vzdělávání odborníků a jejich vzájemné spolupráci.

  • Součástí aktivit Nadačního fondu Avast je i podpora vzdělávání. Tento rok nás bez předchozích dalekosáhlých vyjednávání a příprav postavil před nutnost distanční výuky. Do jaké míry by podle vás ideálně měly být počítače součástí výuky?

JB: V rámci našich aktivit se zaměřujeme na podporu pozitivních změn ve vzdělávání, které by měly vést k jeho přiblížení skutečným potřebám současného i budoucího života. Věříme, že digitální gramotnost do této kategorie určitě patří a že zdravé a užitečné zapojení technologií je klíčovým prvkem pro vzdělávání 21. století.

  • Co vám dal a vzal koronavirový rok 2020?

JB: Letošní rok skutečně přinesl obrovské výzvy pro všechny. S obdivem jsme v Nadačním fondu Avast sledovali naše partnery v neziskovém sektoru, ale i celou řadu dalších organizací i jednotlivců, jak odvážně čelili všem problémům a neúnavně pokračovali ve své práci. Tuhle ochotu navzájem si pomáhat a společně přicházet na nápady a řešení prospěšné pro všechny považujeme za něco mimořádně silného a pozitivního. To, co mi opravdu v této složité době chybí, je pravidelné osobní setkávání s kolegy z nadačního fondu a s partnery, které dlouhodobě podporujeme.

  • V roce 2021 vzniknou dvě nové nadace, co byste jim do roku 2021 popřáli?

PB: Avast zakládá novou nadaci, která bude více zaměřena na oblasti, ve kterých je firma Avast jako doma: digitální svoboda, ochrana soukromí a podpora digitální identity. Navíc bude působit globálně po celém světě, rozšiřuje svoje působení tak, aby mohla přispívat k pozitivní změně na mezinárodní úrovni. Nadační fond Abakus převezme filantropické projekty původního Nadačního fondu Avast v Česku, bude je nadále rozvíjet a postupně se bude snažit o další systémové změny, které pomohou zlepšit kvalitu života v Česku. Do budoucna přeji oběma hodně úspěšných projektů.

JB: Mám radost z toho, co se nám za dekádu existence grantových programů pod hlavičkou Nadačního fondu Avast podařilo, spolu s našimi kolegy, partnery, odborníky a zaměstnanci Avastu. Z celého srdce jim všem děkuji za úsilí, čas, podporu i důvěru. Nadační fond Abakus naváže na dekádu působení Nadačního fondu Avast v České republice a bude pokračovat v podpoře důležitých společenských témat.

  • I letošní advent a Vánoce jsou poznamenány koronavirem. Jak jste letos vyřešili dárky?

JB: Dlouhodobě se snažíme nákupem dárků zároveň podpořit i dobrou věc. Inspiraci často hledáme v nabídce našich nadačních partnerů nebo dalších neziskových organizací. Pravidelně se účastníme charitativních aukcí a i v letošním roce jsme v online aukcích pořídili několik krásných dárků.

  • Společenský život letos téměř vymizel, o to více lidé žijí prostřednictvím sociálních sítí. Dělá vám to radost?

JB: Jsem poměrně společenský člověk, mám velmi ráda kontakt s lidmi a ten mi obě moje povolání – výuka angličtiny i práce v nadačním fondu – bohatě umožňují, takže současný online život mi skutečně žádnou radost nedělá.

  • Kdybyste se mohli vrátit v čase, změnili byste něco ve svých rozhodnutích?

PB: Ne, neměnil bych nic.

  • Jaké by bylo vaše přání pro české zdravotnictví?

JB: Všem zdravotníkům bychom chtěli poděkovat za jejich mimořádné úsilí a nasazení, které si uplynulý rok vyžádal, a přejeme alespoň trochu odpočinku během svátků a snad klidnější rok 2021.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…