Přeskočit na obsah

Pašek: Není tu nic podezřelého, audit byl špatný

František LUTONSKÝ, moderátor:
Dobrý den, vítejte u Interview ČT24. Je to poměrně zajímavá situace, Všeobecná zdravotní pojišťovna nalila za posledních 10 let 2 miliardy korun do projektu IZIP. Teď v něm nově vlastní 51 procent akcií, dalších 49 procent má účelově založená společnost a ve hře je další investor. VZP přitom chce v tuhle chvíli vypovědět smlouvy s IZIPem a politici otevřeně mluví o tom, že by bylo nejlepší celý projekt zastavit. Jak to dopadne, v Interview ČT24 se to dozvíte. Naším hostem je dnes Jiří Pašek, generální ředitel a předseda představenstva společnosti IZIP, dobrý den.

Jiří PAŠEK, generální ředitel IZIP:
Dobrý večer.

Pane řediteli, vy pochopitelně IZIP budete hájit v těch následujících 20 minutách asi do posledního dechu. Ale pro laiky je v tom projektu celá řada nejasností. Politici v tuhle chvíli nevěřícně kroutí hlavami, ať už jsou z levé části politického spektra, ze středu nebo z pravé části politického spektra. Na IZIP jsou v tuhle chvíli navázané další akce s utajenými majiteli. VZP přesto kupuje nadpoloviční podíl akcií. Proč se teď najednou, a od toho bych se odpíchl, po těch 10 letech snaží Všeobecná zdravotní pojišťovna, která do toho projektu nasypala 2 miliardy korun, vypovědět smlouvy s IZIPem?

Já si myslím, že Všeobecná zdravotní pojišťovna se aktuálně nesnaží vypovědět smlouvy s IZIPem. Všeobecná zdravotní pojišťovna...

Se snaží uzavřít dodatky o vypovězení smluv v příštím roce.

Ale Všeobecná zdravotní pojišťovna, to jste správně řekl, do toho projektu za posledních 10 let nainvestovala nemalé množství prostředků, téměř 2 miliardy korun. Ale IZIP není o tom, kolik stojí. IZIP je o tom, kolik může přinést. A myslím si, že to je hlavní důvod, proč pojišťovna v poslední době zintenzivnila svoje úsilí o to, aby získala v IZIPu majetkový podíl, aby byla schopna ochránit ty svoje investice. Ta současná aktivita, o které hovoříme, to znamená umožnit Všeobecné zdravotní pojišťovně výpověď uzavřených smluv, které byly uzavírány v roce 2009 na relativně dlouhou dobu, a to z důvodu, které stály na straně Všeobecné zdravotní pojišťovny, má umožnit pojišťovně svobodnější rozhodování a i zohlednění té doby, která uplynula od uzavření těch kontraktů. Ta doba se vyvíjí, běží nám pilotní projekty v pilotních regionech, které ukazují trendy, ukazují, kudy by se měl ten projekt do budoucna ubírat. A existují-li rigidně napsané smlouvy s ochrannou lhůtou, která přesahuje rok 2015, tak to určitě není optimální situace.

Tomu sice rozumím, ale pilotní projekty teda v tuhle chvíli běží ve dvou krajích. Po 10 letech od spuštění toho projektu, po nainvestování skoro 2 miliard korun a VZP v tuhle chvíli se snaží ty smlouvy vypovědět. Tak mně to prostě není jasné.

Já myslím, že...

Tak o čem jednáte v tuhle chvíli s VZP, jako můžeme to rozklíčovat?

My s VZP jednáme o jediné věci, a už jsme dojednali. Domluvili jsme se s panem ředitelem Horákem, že podepíšeme dodatky, které VZP, pokud se k tomu kroku rozhodne, umožní k datu 30. 6. příštího roku vypovědět ty platné smlouvy, které jsou uzavřeny s IZIPem. Nikdo dnes neříká, že ty smlouvy budou vypovězeny, ani nikdo neříká, že vypovězeny nebudou. Správně říkáte, politici poměrně nahlas volají po výpovědi smluv. Na druhé straně management pojišťovny říká: ano, vypovíme, ale jsou tady nainvestované prostředky, je tady obrovská infrastruktura. Zdá se, že je tady i zájem nejenom pacientů, ale i zdravotnických profesionálů. To znamená, hovoříme tady o tom, že je čas a prostor určitým způsobem přenastavit to fungování, určitým způsobem zvolit třeba i jiní priority a ty zasmluvnit.

Cítíte tam i, cítíte tam i chuť? Já totiž, před pár dny byl hostem tohoto pořadu ministr zdravotnictví Leoš Heger a ten se zrovna dvakrát lichotivě o celém projektu nevyjadřoval.

No, musíme se podívat v kontextu té současné, řekněme, mediální kampaně, nemůžeme to nazývat kampaní, ale prostě v tuto chvíli obrázek IZIPu není dobrý. To znamená, nemůžeme se divit politikům, jsou-li atakováni několikrát denně s dotazy na IZIP a se závěry auditu, který je interpretován různě.

No, počkejte, ten audit si zadala VZP, která samozřejmě hospodaří s mnoha desítkami miliard korun z veřejného zdravotního pojištění. A ten audit VZP jako neukázal moc dobrých věcí teda.

No, VZP si zadala audit pro to, aby zjistila, zda nevzniká nějaké riziko majetkovým vstupem do IZIPu a audit ukázal jednoznačně, že účetnictví společnosti je v pořádku, vyjma nějakých drobných nedostatků a poukázal na určité problematické položky.

Jakože třeba nakupuje IZIP výhradně u dvou společností?

Jakože IZIP nakupuje...

A ty peníze v podstatě jenom protečou přes IZIP a jdou do těch společností, kde vy jste shodou okolností taky členem představenstva.

Jako že IZIP nakupuje u celé řady společností a má dva poměrně silné servisní partnery. A právě proto, že to jsou silní servisní partneři, tak já svojí osobou uplatňuji určitou kontrolní roli v těch...

Počkejte, pane řediteli, vy jste říkal teď, že má několik servisních partnerů. Ale v okamžiku, kdy tady mluvíme o částce 150 milionů korun ročně, která proteče IZIPem, z toho 135 milionů korun jde přes společnost MD Access a dalších skoro 9 milionů korun přes druhou společnost, tak kolik je tam ještě partnerů a kolik je tam prostoru?

Tak možná se podíváme na ty čísla. 150 milionů korun je dneska teoretický roční objem kontraktu, které jsou v tuto chvíli uzavřené a platné. Celý loňský rok a začátek letošního roku společnost IZIP poskytovala ještě jednu poměrně masivní službu pro VZP a to byl aktivní nábor pojištěnců VZP coby klientů systému IZIP. A právě začátek toho letošního roku s sebou generoval samozřejmě spojené náklady. My jsme za první 3 měsíce naakvírovali téměř 150 tisíc klientů IZIPu, to jsou 3 krajská města a samozřejmě to s sebou nese určité náklady. To znamená, náklady projektu IZIP v tom letošním čísle, v tom letošním roce nebudou 150 milionů, ony budou větší. A proto, proto i náklady toho našeho servisního partnera MD Access, který nám pomáhal zajišťovat zpracování 180 nebo 150 tisíc přihlášek, digitalizaci.

Víte co, ale to jsou všechny ty pochyby totiž. Protože když teda se budu držet dál toho auditu, tak auditoři dál řekli, že na konci srpna, když už se nahlas mluvilo o tom, že ten projekt v podstatě může skončit, tak společnost IZIP poslal firmě MD Access 64 milionů korun, aniž by bylo jasné za co. To je jedna věc. Ověřit, kdo je dneska spolumajitelem té společnosti, to je taky prakticky nemožné, protože tam jsou akcie na majitele. Navíc letos už akcionáře na té valné hromadě zastupoval právník ze stejné advokátní kanceláře, která stojí za převodem akcií IZIPu do Švýcarska. Tak to jsou přeci úplně otevřené logické laické pochybnosti.

Tak audit neukázal na to, že by 64 milionů odešlo do společnosti MD Access za služby, které není možno, není možno specifikovat. Auditoři dostali jako podklady víc než tisíc stran textu a smluv. A pokud by se zabývali hlouběji, anebo se možná hlouběji zabývali, protože všichni pracujeme s nějakým manažerským shrnutím auditu, nikoliv s těmi několikasetstránkovými podkladovými materiály, které auditoři k tomu manažerskému shrnutí zadali, tak bysme zjistili, že oněch 64 milionů je vyúčtováním služeb za 8 měsíců, kdy dvě třetiny té částky byly vyúčtováním zálohových plateb za první 3 měsíce právě, kdy se poskytovaly ty služby poměrně masivní akvizice klientů. To znamená, na té částce není nic podezřelého, je to standardní úhrada plateb a prostě k 8. měsíci, protože jsme očekávali vstup VZP, byly zálohové faktury proplaceny. To znamená, účetně se objevila částka 64 milionů. Nicméně ta částka se skládá z 8...

Víte co, já mám obecně problém věřit tomu, když mi tady říkáte, že výsledky auditu jsou špatné. Ten audit si zadal, zadala firma nebo respektive Všeobecná zdravotní pojišťovna, která v tu chvíli vstupovala do IZIPu a která vlastně v tuhle chvíli je jednapadesátiprocentním akcionářem v IZIPu. Ale tak si zodpovězme nebo položme tu otázku obecně, proč je všechno v podstatě tak tajné, když jde o stovky milionů, v podstatě miliardy korun z veřejného zdravotního pojištění?

Kdyby bylo...

Proč jsou tady firmy tajné, prostě proč je tady převádění akcií do Švýcarska, vytváření nějaké další nové firmy a podobně?

Tak kdyby bylo všechno tak tajné, tak bysme pravděpodobně neumožnili ten audit a zůstalo by všechno tajemstvím a mohli bysme pouze spekulovat. Já si myslím, že tady žádné tajné ani podezřelé zbytečnosti nejsou. Když si vyberu tu jednu věc z těch několika, které jste teď uvedl a zaměřím se na společnost eHl eHealth International, která byla založená v létě...

To je ta, kam se teda vyvedly ty akcie.

... ve Švýcarsku, kam se převedly akcie bývalých akcionářů. Tak my už jsme několikrát informovali i v médiích o tom, že šlo o účelově založenou společnost, jejímž úkolem bylo zkolektovat 100 procent akcií společnosti IZIP.

Sehnat strategického partnera.

To je až...

Aby tam strategický partner vstoupil tak.

Ale to A, zkolektovat 100 procent akcií společnosti IZIP a zajistit, aby 46 procent z těch 100 procent odešlo do VZP za předem domluvených podmínek, tedy za nominální cenu milion 104 tisíc. A druhým úkolem bylo přivést investora a v minulých týdnech jsme zveřejnili přesně tak, jak jsme informovali v médiích, že jde o silného nadnárodního strategického investora, který je kvótován na newyorské burze, je to společnost Asseco. To znamená, pokud se podíváme zpětně tak, jak ty kroky můžeme skládat za sebou, tak nejde o žádné tajemno.

Tak si pojďme říct, komu teda VZP zaplatila za ty akcie 46 procent?

VZP, za 46 procent zaplatila VZP společnosti eHl eHealth International.

Za kterou stojí kdo teda?

Za kterou stojí společnost Asseco.

A za těmi společnosti MD Access stojí kdo?

Společnost MD Access je standardní akciovou společností, jak jste sám řekl, s akciemi na majitele a pokud vím...

Ale přes ní jdou stovky milionů korun. Rozumíte, to je ten problém.

Jedním jakoby z primárních cílů toho budoucího nebo toho strategického investora, který je dnes už znám, je konsolidovat tu strukturu těch, těch dodavatelských firem. To znamená, z mého pohledu tady během měsíců pravděpodobně dojde k velké restrukturalizaci. Velká část činností, která je dnes outsourcována, se vrátí do společnosti IZIP a MD Access se bude dál věnovat tomu svému primárnímu byznysu a to je vývoj a prodej ambulantních informačních systémů a podpora lékařů z pohledu informačních technologií. To je primární učení MD Access, za tím účelem byla založena majiteli.

Já vím, ale proč to je všechno tajné, na to se ptám a v podstatě si tady přijdu tak trošku zacyklený, pane řediteli.

Tak forma akcií na majitele je standardní formou akcie v České republice.

Já vím, ale vy říkáte, potom mluvíte o mediální masáže, já nevím o čem všem a tady opravdu není jasné, komu ve finále ty peníze jdou. A není, není možné to ani rozklíčovat. V okamžiku, kdy přes IZIP proteče těch 150 milionů korun, jak jsem tady snažil ukázat, kdy drtivá většina těch peněz skončí ve společnosti MD Access a další ve firmě, vy mně určitě pomůžete, Uniqsol.

Uniqsol. Ty peníze jsou platbou za...

Auditoři potom, které si najme VZP, tak řeknou, že ty peníze jsou neefektivně využívány. Vy říkáte, že ten audit je k ničemu a podobně. Tak politici říkají, že to je k ničemu, ministr zdravotnictví by to nejradši rozvázat, protože má spoustu pochybností. Tak já nevím.

Audit neříká, že ty peníze jsou, nejsou účelně vynakládány. Ty peníze jsou platbou za služby. Ty společnosti mají zaměstnance, já ty společnosti dobře znám, sedím v představenstvu těch společností, mají své zaměstnance, mají své náklady. To znamená, jestliže já zaplatím společnosti MD Access za služby, tak vím přesně, jakou službu si kupuju, jakou má ta služba hodnotu. A protože taky znám auditované účetnictví obou společností, tak vím, že ty společnosti negenerují žádný nepřiměřený zisk. Generují zisk v řádu jednotek milionů ročně. No, a z mého pohledu nedochází k žádnému vyvádění peněz. Já prostě nakupuju služby, je to outsourcing, té formě se říká outsourcing.

Počkejte, tak vy jako člen představenstva dvou z těch společností, který, které jsou vlastně dodavatelské pro firmu IZIP, kde vy jste šéfem, to jako je v pořádku?

Je to...

A ty lidi jsou téměř totožní.

Jak už jsem řekl, důvod je jediný. Je to kontrola těch společností. A právě proto, že to jsou pro IZIP tak strategičtí důležití partneři, tak jsme zvolili tuto formu. VZP má shodnou ambici. Chce, aby zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny byli členy orgánu společnosti IZIP, to znamená jak představenstva, tak dozorčí rady. A my jim v tomto vycházíme vstříc. Takže to není neobvyklý model. Naopak, je to model, který se využívá velmi často.

Mimochodem vy jste říkal teda, že už jste s panem ředitelem Horákem dohodli, tak jste se dohodli na tom, že teda VZP, že jí umožníte vypovědět smlouvy.

Ano.

Co to znamená pro VZP, že teda VZP bude moct bez jakékoli sankce vypovědět ty smlouvy?

Tak co to znamená pro VZP, že může ty smlouvy vypovědět také společnost IZIP, bude-li to z nějakého důvodu pro společnost IZIP výhodné. A pro VZP to znamená, že samozřejmě může bez jakéhokoliv důvodu, tak jsou, tak jsou dodatky připraveny, smlouvu vypovědět. A zároveň ale to pro VZP znamená, že v tu chvíli projekt, který se tady připravuje s přestávkami 10 let, je někde v bodě 0 nebo už není vůbec využíván, a pak začneme teprve hovořit o tom, kde vzniká škoda, jaká škoda a proč jsme 10 let investovali do infrastruktura, která dneska přináší službu 2,5 milionu uživatelů.

Know how, tedy autorská práva a všechno s tím spojené, to zůstane kde?

To zůstane v IZIPu. V IZIPu jsou autorská práva, v IZIPu je know how, IZIP dneska zaměstnává všechny klíčové manažery, IZIP dneska vlastní patent.

A je to přímo na IZIP nebo je na jednu z těch servisních nebo dodavatelských organizací nebo jak to je?

Je to přímo na IZIP, ačkoliv v auditu, v tom manažerském shrnutí...

Právě že v auditu se opět objevilo...

... se objevila, objevila věta, že autorská práva byla převedena na dodavatelskou společnost. Není to pravda. Potom v tom dalším rozboru, který už není součástí toho manažerského shrnutí, je, že smluv pouze toto jasně nevyplývá. Na základě tohoto zjištění my jsme připravili velmi pružně dodatky s našimi subdodavateli, kde jsme specifikovali, že právo užití toho softwaru a právo nakládat s ním, měnit ho, je samozřejmě na straně IZIPu. To znamená, autorská práva dle autorského zákona samozřejmě zůstávají autorovi. Ale důležité je, kdo může s tím softwarem nakládat, rozvíjet ho, měnit ho, poskytovat třetí straně.

A to bude moci teda v podstatě VZP, když je většinovým vlastníkem IZIPu.

Je-li, je-li VZP většinovým ...

A vy jste připraveni na to, že VZP vypoví ty smlouvy?

VZP může vypovědět smlouvy, ale aby mohla užívat ty, všechny ty věci, které tady zmiňujeme, tak nejspíš musí nějaké nové smlouvy s IZIPem uzavřít. Protože je to přece...

A jsme zase u toho začarovaného kruhu.

Je to přeci jakoby svébytná akciová společnost. Ale může, a to je důležitý rozdíl, může významně ovlivnit, jak budou ty uzavřené smlouvy vypadat, protože jak na straně toho, kdo službu objednává, tak na straně toho, kdo službu dodává, což je obdoba toho, jak dneska vypadá smluvní vztah IZIP a například MD Access.

Který teda jsme se tady pokusili nějak rozklíčovat. Ne, že by se nám to úplně povedlo. Ale tak tam se dá očekávat, že v tuhle chvíli, kdyby byly ty smlouvy dodrženy, tak někdy do roku 2015 VZP opět nainvestuje do projektu 750 milionů korun, plus mínus.

To ze smluv vyplývá.

V okamžiku, kdy VZP to vypoví a nějakým způsobem přehodnotí, tak jsou třeba nějaké odhady nebo máte v IZIPu nějaké odhady, kolik by to mohlo být, když jste říkal, že v podstatě by ji to stejně zavázalo k tomu uzavřít smlouvy nové?

Tak vše se bude odvíjet od toho, jaké služby bude chtít Všeobecná zdravotní pojišťovna od IZIPu odebírat.

A co když nebude chtít žádné?

Když nebude chtít žádné, tak bude objem služeb nula.

No, a IZIP to nechá jen tak a ten strategický investor, kterého jste tak, tak dlouze a lopotně sháněli?

No, tak strategický investor se bude muset domluvit s VZP, kudy dál, protože strategický investor má samozřejmě své záměry, chce replikovat produkt v zahraničí, chce využít dobré jméno, který IZIP dneska v zahraničí paradoxně má. Protože IZIP je dneska, řekněme, vzorovým projektem Evropské komise pro přeshraniční předávání informací o zdravotním stavu pacienta. A samozřejmě přijde diskuse, přijde diskuse, ti partneři se musí dohodnout a určitě je mnoho scénářů, jak ta dohoda může vypadat. Od toho, že strategický investor vloží vlastní prostředky do společnosti IZIP a bude se hledat nějaký vhodný model odměny za provedenou práci, což může být to mnohokrát zmiňované success fee podíl na úspoře, protože IZIP je především o úsporách. My tady skloňujeme 1,5, 2 miliardy za 10 let, ale velmi málo hovoříme o tom, že odborné studie a dneska už i zkušenosti říkají, že z těch 150 miliard korun, které jsou každý rok jen ve VZP.

150 milionů.

150 miliard, které jsou...

Jo, já myslel, že mluvíte o té roční částce, jako že 150 milionů, které budou vynaloženy ročně.

... každý rok VZP hrazeny za zdravotní péče, je minimálně 10 a možná 20 a možná i víc procent utraceno ne zcela efektivně. Jedná se o zbytnou péči. To znamená, jestliže hovoříme o 2 miliardách za 10 let a potenciálu, řekněme, 7 až 20 miliard každý rok, tak si myslím, že ta rovnice má řešení.

Dá se říct v tuhle chvíli, jakou má IZIP hodnotu?

Dá. dokonce na to existují odborné nezávislé studie.

A proč se ptám, mě zajímá ta hodnota těch 49 procent akcií, když VZP vyplatila za 46 procent milion?

VZP si nechala zpracovat, tuším, vloni v létě znalecký posudek PricewaterhouseCoopers a hodnota IZIPu se pohybovala mezi 800 miliony do 1,5 miliardy. My abysme měli také naší vlastní představu o tom, jaká je hodnota společnosti, tak jsme požádali společnost /nesrozumitelné/, což je společnost, která se specializuje na odhad hodnoty společností a my jsme se pohybovali v intervalu 1,2 až 4 miliardy, protože jsme vzali v úvahu nějaké paralelní...

A teď, pane řediteli, závěrečná otázka. Kdo teda, pokud by byly ty akcie prodány, kdo to trhne tohle, kdo na tom vydělá?

No, dnes akcie patří VZP a je...

Ne, já mluvím o tom balíku těch 49 procent.

Pokud dnes prodá ty akcie, pokud dnes prodá ty akcie Asseco, tak samozřejmě ten výnos přijde do Asseca. Pokud je prodá eHl eHealth International, výnos půjde do eHl eHealth International.

A to právě nevíme. Na to jsem se vás snažil celou dobu tady zeptat, ale tak nepodařilo se mi to. Jiří Pašek, generální ředitel a předseda představenstva společnosti IZIP, děkuju vám.

Já vám moc děkuju, hezký večer.
 

Zdroj: Radiožurnál

Sdílejte článek

Doporučené

Jen když se nás bojí

3. 3. 2023

Uvedu jen část slov vyjadřujících ohrožení, která se v současnosti objevují ve všech sdělovacích prostředcích:

Fanatici

17. 2. 2023

Asi 1,3 miliardy lidí na světě kouří, 240 milionů lidí je závislých na alkoholu, 15 milionů lidí na nitrožilních drogách, mnoho lidí je závislých na…