Přeskočit na obsah

PF 2O13 všem zdravotníkům

Pro zdravotníky se změnilo mnohé.

Vyhláška o dojezdnosti výrazně změnila možnosti dostupnosti lékařské péče pro pacienty, a to jak primární, tak odborné.

Výrazně byl ministrem Hegerem posílen vliv pojišťoven na nasmlouvání péče a vyjednávání o smlouvách bylo pro poskytovatele péče nanejvýš vyčerpávající. Smlouvy byly podmiňovány rušením lůžek, a to včetně lůžek akutní péče. A to vše bez odborných analýz. Nakonec jako vše ve ve zdravotnictví.

Personální vyhláška diskriminuje vzdělané a odborné nelékařské pracovníky. Podle MZ stačí na odborné ambulance zdravotní asistent, na oddělení minimum všeobecných sester.

Zaměstnavatelé zašli tak daleko, že si dovolili nátlak na sestry, aby podepisovaly nové smlouvy jako zdravotní asistenti.

Nejenže je tento krok protiprávní, ale vůbec to, že to zkouší, je nanejvýše pohoršující a vydírající.

A tak se vzdělání a odbornost v této zemi, v tomto zdravotnictví, stává přítěží.

A ani sliby dané ministrem dodrženy nebyly.

Aby toho pro sestřičky a zdravotníky nelékaře nebylo dost, vystoupí skupina lidí a začne tvořit a připravovat komoru nelékařů. Takovou velkou šťastnou rodinu všech nelékařských zdravotnických pracovníků, která bude zdravotníky zastupovat. Ať se jim to líbí, nebo ne.

Dle jejich návrhu se mají zdravotníci jako trestanci hlásit pravidelně na Czechpointech a dokládat to, že jsou zdravotníci a to s patřičným finančním obnosem. A to i když dohled nad vzděláváním má přejít opět na zaměstnavatele.

 

Ráda bych tedy všem zdravotníkům popřála do nového roku 2013 pevné zdraví, včetně nervů, lékaře, kteří chápou, že všichni tvoříme tým, pacienty, kteří umí poděkovat a nadřízené, kteří za vás budou bojovat.

Přála bych nám všem i ministra, který ocení naši práci a bude naslouchat. Ale vzhledem k politické nesituaci v této zemi je to spíše scifi.

 

A především, uvědomme si, že naše práce je nedoceněná a jediný, kdo může ukázat, jak je tato práce náročná, jsme my – zdravotníci.

Dodržujte náplně práce, pracovní dobu, kompetence. Dokud ve Vás bude mít zaměstnavatel holky a kluky pro všechno, nic se nezmění, jedině to, že práce a zátěže bude přibývat. Nenechte ohrožovat sebe, ani vám svěřené pacienty. Spojte síly a protestujte, vzepřete se.

Nebojujte proti sobě.

BOJUJTE PROTI SYSTÉMU, KDE PÉČE O ZDRAVÍ JE NA ŽEBŘÍČKU HODNĚ NÍZKO

PF 2013

Monika Muroňová

www.tribune.cz

 

 

 

 

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…