Přeskočit na obsah

Platová třída po mateřské

Budu končit mateřskou dovolenou a chtěla jsem si zjistit, do jaké platové třídy budu zařazena, ale bohužel jsem to nikde nenašla, můžete mi prosím poradit? Jsem zdravotní sestra pro JIP.

Mgr. Jiří Knott

Zaměstnavatel zařazuje zaměstnance do té platové třídy, ve které je v katalogu prací zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon po něm požaduje. Z poskytnutých informací, zejména pro nedostatek údajů o budoucí práci a případné specializované způsobilosti, nelze vaše budoucí platové zařazení dovodit.

Je proto možno pouze uvést, že všeobecné sestře, poskytující základní a specializovanou ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem, náleží zařazení do 8. platové třídy. Pokud tato sestra poskytuje komplexní základní nebo specializovanou ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu, nebo vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem, zařadí se do 9. platové třídy.

Zařazení do 10. platové třídy pak přísluší všeobecné sestře, která poskytuje vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu. To ovšem platí jen za předpokladu, že je Vaším zaměstnavatelem příspěvková organizace nebo stát, kteří zaměstnancům poskytují plat. Pokud byste nastoupila do zdravotnického zařízení podnikatelského charakteru, měla byste mzdu v dohodnuté výši, nejméně však na úrovni zaručené mzdy.

www.tribune.cz

 

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Gombe

16. 9. 2022

Že se lidé podobají šimpanzům, je známo dlouho. Charles Darwin (1809–1882) vyvolal představou blízkého vývojového vztahu opic včetně lidoopů a lidí…

Dvojí evoluce

25. 8. 2022

Biologická evoluce je vědecký fakt. Evoluční teorie jsou jeho výklad. Kulturní evoluce je rovněž vědecký fakt. Má větší počet teoretických výkladů…

Děti trestají

12. 8. 2022

Ve všech kulturních okruzích jsou lidé přesvědčeni, že ti, kdo překročí pravidla, zákony nebo normy, mají být potrestáni. Trestem může být…

Bůh si je přebere

7. 7. 2022

V průběhu křížové výpravy proti albigenským kacířům na jihu Francie bylo obleženo město Béziers. Jeho měšťané odmítli kacíře vydat. Roku 1209 město…