Přeskočit na obsah

Po rodičovské chci být porodní asistentkou

 

Odpovídá PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstek úseku regulace nelékařských povolání NCO NZO. 

Vážená kolegyně,

povolání neobnovujete. Jste stále způsobilá k výkonu povolání porodní asistentky. Vzhledem k tomu, že nemáte osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, vykonáváte povolání porodní asistentky právě pod tímto dohledem.

Zřejmě jste měla na mysli vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu – tedy registraci. Jako absolventka tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu porodních asistentek musíte pro vydání osvědčení doložit 1 rok výkonu zdravotnického povolání – porodní asistentka a 40 kreditů z účasti na celoživotním vzdělávání.

Protože jste do zaměstnání nenastoupila, předpokládám, že 1 rok výkonu zdravotnického povolání – porodní asistentka nebude moci prokázat. Tuto podmínku lze nahradit zkouškou k vydání osvědčení – absolvováním praktické části.

Pokud nemůžete doložit ani svou účast na celoživotním vzdělávání, můžete absolvovat teoretickou zkoušku k vydání osvědčení.

Veškeré potřebné informace ke zkoušce k vydání osvědčení naleznete na http://www.nconzo.cz/web/guest/zkousky-k-vydani-osvedceni.

Zdroj: NCO NZO

Doporučené

Jen když se nás bojí

3. 3. 2023

Uvedu jen část slov vyjadřujících ohrožení, která se v současnosti objevují ve všech sdělovacích prostředcích:

Fanatici

17. 2. 2023

Asi 1,3 miliardy lidí na světě kouří, 240 milionů lidí je závislých na alkoholu, 15 milionů lidí na nitrožilních drogách, mnoho lidí je závislých na…