Přeskočit na obsah

Po rodičovské chci být porodní asistentkou

 

Odpovídá PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstek úseku regulace nelékařských povolání NCO NZO. 

Vážená kolegyně,

povolání neobnovujete. Jste stále způsobilá k výkonu povolání porodní asistentky. Vzhledem k tomu, že nemáte osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, vykonáváte povolání porodní asistentky právě pod tímto dohledem.

Zřejmě jste měla na mysli vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu – tedy registraci. Jako absolventka tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu porodních asistentek musíte pro vydání osvědčení doložit 1 rok výkonu zdravotnického povolání – porodní asistentka a 40 kreditů z účasti na celoživotním vzdělávání.

Protože jste do zaměstnání nenastoupila, předpokládám, že 1 rok výkonu zdravotnického povolání – porodní asistentka nebude moci prokázat. Tuto podmínku lze nahradit zkouškou k vydání osvědčení – absolvováním praktické části.

Pokud nemůžete doložit ani svou účast na celoživotním vzdělávání, můžete absolvovat teoretickou zkoušku k vydání osvědčení.

Veškeré potřebné informace ke zkoušce k vydání osvědčení naleznete na http://www.nconzo.cz/web/guest/zkousky-k-vydani-osvedceni.

Zdroj: NCO NZO

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…