Přeskočit na obsah

Po rodičovské chci být porodní asistentkou

 

Odpovídá PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstek úseku regulace nelékařských povolání NCO NZO. 

Vážená kolegyně,

povolání neobnovujete. Jste stále způsobilá k výkonu povolání porodní asistentky. Vzhledem k tomu, že nemáte osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, vykonáváte povolání porodní asistentky právě pod tímto dohledem.

Zřejmě jste měla na mysli vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu – tedy registraci. Jako absolventka tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu porodních asistentek musíte pro vydání osvědčení doložit 1 rok výkonu zdravotnického povolání – porodní asistentka a 40 kreditů z účasti na celoživotním vzdělávání.

Protože jste do zaměstnání nenastoupila, předpokládám, že 1 rok výkonu zdravotnického povolání – porodní asistentka nebude moci prokázat. Tuto podmínku lze nahradit zkouškou k vydání osvědčení – absolvováním praktické části.

Pokud nemůžete doložit ani svou účast na celoživotním vzdělávání, můžete absolvovat teoretickou zkoušku k vydání osvědčení.

Veškeré potřebné informace ke zkoušce k vydání osvědčení naleznete na http://www.nconzo.cz/web/guest/zkousky-k-vydani-osvedceni.

Zdroj: NCO NZO

Doporučené

Fórum: Rezidenti po česku

13. 2. 2024

Postgraduální vzdělávání lékařů v České republice probíhá značně neefektivně. Mladí lékaři tráví mnoho času na stážích, které je nikam neposouvají,…