Přeskočit na obsah

Při pohovoru nemá mladý lékař šanci odlišit, co je pravda, a co plané sliby

Jak je zajištěna objektivita hodnocení a to, aby někdo nehodnotil pracoviště vícekrát ve snaze získat pro ně lepší výsledek?

 

Aby bylo hodnocení co nejvíce objektivní, volí se z předložených odpovědí, součástí tedy není slovní vyjádření, které by zachytilo subjektivní vjemy nebo interpersonální problémy. Aby někdo nezískal cíleně pro své pracoviště dobré hodnocení tím, že opakovaně pošle vyplněný dotazník, je zajištěno tím, že každý hodnotitel musí být přihlášen pod evidenčním číslem. Každý může hodnotit jen jednou, hodnotí se období posledních dvou let. Ideální by bylo, aby za dva roky znovu dané pracoviště zhodnotil, aby bylo vidět, zda tam nastal vývoj. A také aby pracoviště, kde to předtím nefungovalo, dostalo šanci zlepšit se a získat certifikát. Tam, kde se situace zhorší, bude certifikát odebrán. Stěžejní je, aby informace o kvalitě každého hodnoceného pracoviště byly aktuální.

 

 

 

Překvapilo nebo potěšilo vás něco v odpovědích lékařů?

 

Každou otázku mohou hodnotit lékaři od jednoho do pěti bodů. Nemůžu říct, že nás něco ve vyjádřeních lékařů překvapilo nebo potěšilo, protože už z předchozího průzkumu jsme tušili, jak by to mohlo dopadnout. V prvotním průzkumu před necelými dvěma roky se hodnotilo obecně, jen s ohledem na obor a oblast, ve které lékař pracuje, nehodnotila se konkrétní nemocnice. Teď už jsme hodnocení přiřadili k jednotlivým zdravotnickým zařízením a potvrdilo se nám, že některá zdravotnická zařízení jsou na tom hůř, některá lépe. Protože neznáme podmínky, proč to v daném zařízení nefunguje, chceme v první fázi vyzdvihnout dobrá pracoviště a neperzekvovat ta horší. Chceme spíše ukázat pozitivní příklad, že to lze udělat tak, aby podmínky pro mladé lékaře byly dobré.

 

 

 

Až budete udělovat titul Férové pracoviště, bude počet oceněných nějak omezen?

 

Počtem to omezeno nebude. Máme stanovená kritéria Férového pracoviště, kdy ve všech kritériích musí být přinejmenším průměrné hodnocení, nikdy nesmí být podprůměrné, průměr jsou tři hvězdičky z pěti, přičemž celkové hodnocení pracoviště musí být alespoň 80 procent. Když bude jen jedno takové pracoviště, dostane známku jedno, když jich bude 100, dostane známku 100 pracovišť. Nastavili jsme kritéria tak, aby obecně odpovídala jakýmkoli zařízením, neodlišujeme zařízení velká a malá, a celkový počet oceněných nelimitujeme. Uvažovali jsme nad tím, že bychom každý rok vydali seznam třeba top 20 pracovišť, to ale neznamená, že pracoviště mírně horší nemůže známku získat. Z dosud zaslaných 730 recenzí je průměrné hodnocení 68 procent, titul férové pracoviště by aktuálně získalo 76 pracovišť.

 

Čtěte také

 

Jak se dozvědí lékaři, jak na tom dané pracoviště je, bude to vyvěšeno v nemocnicích?

 

Měli by jít na náš webový portál a podívat se na město a obor, kam chtějí nastoupit, třeba v Brně si rozkliknou a porovnají všechny anesteziologické kliniky, jak na tom jsou.

 

 

 

Myslíte, že nemocnice si vaše hodnocení budou dávat na své weby?

 

To zatím není domluveno, ale byli bychom rádi, kdyby se pracoviště chlubila tím, že certifikát od nás získala. Myslím si, že je i v jejich zájmu ukázat, že u nich určitá kvalita pro mladé lékaře je. Z naší strany je certifikát taková odměna, že se k mladým lékařům chovají slušně, a jim by to mělo přinést lepší jméno a eventuálně více zájemců o práci.

 

 

Počítáte s tím, že pracoviště hůře hodnocená se obrátí na pracoviště dobře hodnocená a budou se chtít u nich poradit, nebo to budete i zprostředkovávat?

 

Zprostředkovávat to asi nebudeme. Obávám se, že pracoviště, která nefungují zcela ideálně, naprosto dobře vědí, kde rezervy mají, že to není tajemství. Buď s tím nic nedělají, protože nechtějí, což je ta horší varianta, nebo chtějí, ale nemohou nebo se jim to nedaří. To je také důvod, že nechceme perzekvovat ta horší pracoviště, protože nevíme, jestli tam není vůle, anebo to z nějakého objektivního důvodu nejde lépe.

 

 

 

Až budete ocenění udělovat, bude to slavnostní předávání?

 

To musíme ještě vyřešit, záleží na tom, kolik pracovišť v první vlně ocenění získá. Rádi bychom, aby to proběhlo slavnostně, aby bylo vidět, že hodnocení má určitou váhu, aby je převzal ředitel nemocnice nebo primář či přednosta daného oddělení, protože my nehodnotíme nemocnici, ale konkrétní pracoviště. Protože v některých nemocnicích se na jednom oddělení mají mladí lékaři výborně a na jiném v téže nemocnici to není žádná sláva.

 

 

Z čeho vzešel nápad na toto hodnocení, inspirovali jste se někde ve světě?

 

Pokud vím, tak takový systém jinde nefunguje. Náš systém vznikl z průzkumu, který jsme provedli před necelými dvěma roky, kdy jsme dostali zajímavá celková data, ale chtěli jsme také praktický výstup. Druhá věc, a všichni jsme se s tím setkali, když jde mladý lékař na pracovní pohovor, slibují mu jen to nejlepší, ale často pak je praxe diametrálně odlišná. V prvním kontaktu nemá mladý lékaři šanci odlišit, co je pravda a co jen plané sliby. Jediným vodítkem k tomu, jak zjistit pravdu, je zeptat se někoho, kdo už tam pracuje. V některých případech má člověk známé, kamarády, kteří už tam nastoupili, ale v některých ne. Náš projekt to do jisté míry supluje, nabízíme pomoc, solidaritu mezi námi, abychom si sami řekli, kde to funguje, kde je to dobré, aby tam lidé třeba chtěli jít.

 

 

Jdete cestou pozitivních příkladů, ale nehrozí, že pracovištím, která se neumístí, se budou mladí lékaři vyhýbat? Co znalost hodnocení znamená pro pacienty?

 

Pro pacienty to není vodítko. Hodnocení odráží to, jak se na pracovišti má mladý lékař, nikoli kvalitu péče o pacienty, na to jsou jiné hodnoticí systémy. Předpokládáme, že o pracoviště s certifikátem budou mít mladí lékaři větší zájem, protože tam budou mít zajištěno, že se tam budou mít dobře, co se týče atestační přípravy, platových podmínek nebo přesčasů.

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…

Fórum: Rezidenti po česku

13. 2. 2024

Postgraduální vzdělávání lékařů v České republice probíhá značně neefektivně. Mladí lékaři tráví mnoho času na stážích, které je nikam neposouvají,…