Přeskočit na obsah

Přivedeme do systému nové lékaře a sestry a zlepšíme organizaci péče

Bohužel nedostatek zdravotníků je palčivým problémem všech rozvinutých zemí a nevyhýbá se ani českému zdravotnictví. Ale zatěžovat současné lékaře a sestry rozhodně nevidím jako cestu k personální stabilizaci. Naopak! Je nutné udělat vše pro to, abychom zdravotníkům práci ulehčili. A to tak, že do systému přivedeme nové lékaře a sestry a zlepšíme organizaci péče.

K nepříznivé personální situaci přistupujeme opravdu velmi zodpovědně. Mrzí mě, že s návrhem řešení nepřišel již někdo přede mnou, protože nyní už je skoro pět minut po dvanácté. Po nástupu do funkce jsem vytvořil pracovní skupinu pro personální stabilizaci, abychom ve spolupráci s odbory a zaměstnavateli hledali společné kroky, jak situaci zlepšit. S resortem školství jsme připravili jedenáctiletý akční plán na navýšení kapacit lékařských fakult o 15 procent a na zvýšení platů učitelů. Lékařským fakultám na to pošleme do roku 2029 téměř sedm miliard korun. Aby mladí lékaři nezůstávali jen ve velkých městech, ale vraceli se zpátky do svých regionů, přišli jsme s vyhláškou o postgraduálním vzdělávání lékařů, která umožňuje studentům vykonávat po absolvování lékařských fakult praxi v okresních nemocnicích. Pracujeme také na nové koncepci rezidenčních míst, jež významně podpoří ty mladé lékaře, kteří si zvolí specializaci, jež se potýká s nedostatkem lékařů. Ty, kteří se rozhodnou provozovat svoji ordinaci v oblastech s horší dostupností zdravotních služeb, podporujeme dotacemi. Celkem už jsme takto přidělili dotaci 70 ordinacím za bezmála 40 milionů korun.

Chceme zdravotníkům také jejich práci maximálně zjednodušovat, proto klademe velký důraz na snížení administrativy. Změnili jsme vyhlášku o zdravotnické dokumentaci, která přinesla výrazné zjednodušení jejího vedení a lépe odpovídá skutečným potřebám v praxi. A to není vše. Dokončujeme další administrativní audit a připravujeme zákon o elektronizaci zdravotnictví. Je také velmi důležité, aby každý zdravotník dělal tu práci, ke které je kvalifikován. Aby fungovaly týmy od pomocného a nižšího zdravotnického personálu přes praktické a všeobecné sestry až po lékaře. Administrativu pak mají zajišťovat administrativní pracovníci. A proto spouštíme nový kurs administrativní pracovník ve zdravotnictví. Kromě toho zavádíme psychosociální podporu, která zdravotníkům pomůže zvládat těžké situace. A sestrám zvyšujeme kompetence a usilujeme o zvýšení prestiže tohoto povolání.

Přetížení současných zdravotníků, zejména v nemocnicích, není jen v jejich nedostatku, ale také ve špatné organizaci péče. Pracujeme proto na posílení role praktických lékařů tak, aby se stali základním kamenem systému zdravotní péče a mohli pacientům pomoci se všemi menšími problémy, se kterými dnes většinou chodí přímo za specialisty, či dokonce do nemocnice. Vůbec poprvé jsme také vytvořili koncepci urgentní péče, která přináší státem garantovanou síť urgentních příjmů po celé republice. V neposlední řadě vytváříme vysoce specializovaná centra.

Zkrátka mou prioritou je zlepšovat české zdravotnictví ve všech směrech. V žádném případě však na úkor našich zdravotníků. To rozhodně ne.

 

Čtěte k tématu další názory:
 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…