Přeskočit na obsah

Prodej lékařské praxe – obchod jako každý jiný?

Chystáte se prodávat či kupovat lékařskou praxi? Poradíme vám, jaké zákony sledovat a na co si dát při této transakci pozor. V seriálu Medical Tribune přineseme různé pohledy na tento problém. Autorem následujícího příspěvku je specialista na oceňování aktiv v oblasti zdravotnictví, Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA.

Otázka převodu lékařských praxí nabývá s postupující generační obměnou stále více na aktuálnosti. Bohužel vzhledem k relativně složité úpravě převodu tohoto specifického typu podniku je možno se často setkat se způsoby prodeje, které představují rizika pro obě strany – prodávajícího i kupujícího. Každý převod má dvě roviny: ekonomickou a právní. Zabývejme se v krátkosti oběma z nich.

V první řadě je nutné definovat podnik lékařské praxe ve smyslu § 5 obchodního zákoníku a stanovit hodnotu tohoto podniku, tj. zjistit, co konkrétně bude předmětem prodeje a za co bude kupující platit. Odborně provedené ocenění slouží prodávajícímu pro zdůvodnění požadované ceny a kupujícímu pro to, aby zjistil, jestli požadovaná cena odpovídá hodnotě jeho investice, tzn. jestli se mu pořízení praxe vůbec vyplatí. Není výjimkou, že hodnoty některých lékařských praxí jsou záporné.

Značný podíl na celkové hodnotě podniku bude tvořit hodnota neidentifikovatelných nehmotných aktiv, tj. nehmotných složek podnikání, které přinášejí ekonomické užitky jako celek a jež nemá smysl oceňovat a prodávat samostatně. Metodika umožňující provést transparentní a ověřitelné ocenění hmotné i nehmotné složky podniku lékařské praxe v ČR v souladu s kvalitativními parametry Mezinárodních oceňovacích standardů byla představena již v roce 2005 (viz aktuálně In: Krabec T. Specifika podniku lékařské praxe a kategorie hodnoty pro její ocenění. Odhadce a oceňování majetku 2008;1:17–30).

V druhé fázi, tj. poté, co obě strany dospěly ke konsensuálnímu závěru, že obchod je ekonomicky výhodný, přichází na řadu vlastní formálně právní převod praxe. V České republice je prodej lékařské praxe možný a legální. Dotýkají se ho zejména tyto právní předpisy, jejichž význam krátce okomentujme:

-          zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

-          zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění,

-          zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu,

-          zákon č. 160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních,

-          vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 618/2006 Sb.

Lékařská praxe provozovaná fyzickou osobou splňuje veškeré atributy podniku dle § 5 obchodního zákoníku a jako podnik je možno také praxi prodat. To však neznamená, že přechází registrace nestátního zdravotnického zařízení (§ 8 a násl. z. č. 160/1992 Sb.), a neznamená to bohužel ani automatický přechod smluv se zdravotními pojišťovnami na kupujícího bez nutnosti uskutečnění tzv. výběrového řízení (§ 46 a násl z. č. 48/1997 Sb.). Druhou možností je u fyzických osob prodej movitých věcí, tvořících majetkovou substanci praxe. Důležité je rovněž nepodcenit pravidla, podle kterých se řídí nakládání se zdravotnickou dokumentací, přechod smluv se zaměstnanci apod.

Na závěr připojuji doporučení získané na základě svých praktických zkušeností: do prodeje praxe se nepouštějte sami. Vždy se obraťte na kvalifikovaného advokáta, který má zkušenosti s převodem takto specifického typu podniku a který vám bude schopen doporučit způsob převodu, jenž bude s ohledem na individuální vlastnosti převáděné praxe a strukturu transakce (způsob financování, způsob zaplacení kupní ceny, časový harmonogram převodu apod.) nejvhodnější.

www.tribune.cz

Máte dotazy ohledně prodeje lékařských praxí? Napište nám!

Dotazy zasílejte na adresu bezdekova@tribune.cz.

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…