Přeskočit na obsah

Prof. Lata: Kvalita výuky ostravské LF nikdy nebyla zpochybněna

Lékařskou fakultu v Ostravě potřebujeme. Pokud nebude ostravská LF přijímat studenty, bude to jistě znamenat výpadek mediků a následně nových lékařů a lékařek. I poslední měsíce prokázaly křehkost některých systémů a nedostatečný počet zdravotníků v krizových situacích.

V Moravskoslezském kraji (MSK), kde je dlouhodobě nedostatek lékařů i dalšího zdravotnického personálu, se situaci podařilo zvládnout i díky pomoci studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU), kteří se výrazně podíleli na činnosti nemocnic, hygienických stanic a laboratoří. A pokud LF OU v Ostravě opravdu skončí, bude to mít fatální dopad na budoucí péči v MSK, kde je i nyní enormní nedostatek lékařů. Je známo, že studenti v cca 80 procentech zůstávají pracovat v místě, kde vystudovali. Z více než 300 mediků, kteří na LF OU odpromovali, naprostá většina v kraji zůstala. Výpadek počtu mediků v ČR by snad šel nahradit zvýšením studentů na ostatních fakultách, ale ti do našeho kraje pracovat nepůjdou.

Nedostatek lékařů v ČR lze také řešit umožněním praxe kolegům ze zahraničí, což je v poslední době diskutováno. Nicméně u těchto lékařů nevíme mnoho o kvalitě jejich univerzit, předchozí výuky a už vůbec nic o vědecké erudici jejich garantů. Zcela jistě budou mít navíc handicap v potřebné znalosti našeho jazyka. Naproti tomu u absolventů LF OU si jsme jisti kvalitou zdravotnických zařízení i lékařů, kteří se na jejich výuce podílejí. Docenti a profesoři jsou nezbytní jako garanti oborů vyučovaných na univerzitách, ale zátěž praktické výuky na lékařských fakultách je především na kolezích u lůžka či operačních stolů. A to je na LF OU zabezpečeno velmi dobře, kvalita výuky ani kvalita absolventů nebyla nikdy zpochybněna.

Problémy s personálním obsazením mají v některých oborech i jiné LF. Ale my se nechceme bránit poukazováním na jiné, nebylo by to férové. Jen bych uvedl příklad interní kliniky LF v Brně, na které jsem byl před deseti lety přednostou. Nyní je tam přednostou již několik let odborný asistent.

Co se týče možné pomoci od ostatních LF při stabilizaci ostravské LF, je to pochopitelně otázka na ně, ale my bychom byli rádi. Problémy z minulosti, které ostatním LF vadily, včetně přijímacích řízení, byly vyřešeny a od září bude mít LF OU i nové vedení ke spolupráci otevřené.

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…